handdator

Visa fullständig version : Gåvobrev populärt för dubblering av rotavdrag - Helsingborgs Dagblad


Admin
2009-09-29, 08:51
Gåvobrev dubblar rotavdrag
Skriv över halva fastigheten till din partner och dubbla sedan rotavdraget. Så tycks många bostadsägare resonera i ärenden om gåvor mellan makar som har ökat med 60 procent.

Gåvor mellan makar
En gåva av fast egendom, ett markområde med eller utan tillhörande byggnader, är endast giltig om ett skriftligt gåvobrev upprättas. I gåvobrevet ska fastighetens beteckning anges och undertecknas av både givaren och mottagaren. Givarens underskrift måste dessutom bevittnas av två personer.

Man kan välja att förena gåvan med olika villkor, till exempel att gåvan ska vara mottagarens enskilda egendom och inte ingå i en framtida bodelning. Man kan också behålla nyttjanderätten till fastigheten efter gåvotillfället eller låta mottagaren överta vissa skulder (vederlag) som är knutna till fastigheten. Givaren kan också bestämma att mottagaren inte kan sälja fastigheten utan givarens samtycke. Alla dessa typer av villkor ska skrivas in i gåvobrevet.

Stämpelskatt
Om hela fastigheten överlåts, och vederlaget överstiger 85 procent av fastighetens taxeringsvärde året före ansökan av lagfarten, betraktas förvärvet i stämpelskatthänseende som ett köp. Om endast halva fastigheten skrivs över handlar det om 85 procent av halva taxeringsvärdet.
För privatpersoner är stämpelskatten 1,5 procent av fastighetens taxeringsvärde.
Källa: Lantmäteriet
Klicka här för att läsa hela artikeln (HD)... (http://hd.se/ekonomi/2009/09/29/gaavobrev-populaert-foer-av/)