handdator

Visa fullständig version : Budgetmöte i brf - agenda för styrelsen


Beaufort
2009-09-26, 10:17
Hej!

Jag skulle vilja ha förslag på hur en agenda till ett budgetmöte
kan se ut.

Jag har bara varit delaktig 1 gång (såsom suppleant) på ett budgetmöte i vår förening. Då har senaste protokollet tagits upp, vilket jag anser är onödigt på ett budgetmöte. Styrelsemöte hålls oftast strax innan budgetmötet då alla dessa "vanliga" ärenden diskuteras.

Tack på förhand.
Mvh

Trötter
2009-09-27, 09:44
Ett budgetarbete bör förgås av visioner och målsättningar för att uppnå en god ekonomisk ram för verksamheten.

Agenda för budgetarbete.
Samla alla fakta inför budgetarbetet som verifikationer/kvitton från föregående period/er.
Kontrollera med leverantörer/kunder/ägare om hur deras ekonomiska situation kommer att te sig i framtiden.
Genomgång av samtliga kostnader under tidigare räkenskapsår.
Analysera tidigare kostnader och inkomster.
Sätt upp mål för kostnadsreduceringar/kostnadsökningar. Detta kan man med fördel göra under en längre period som t ex 5 år
Gör flera budgettar, en budget som är relevant samt en budgetvision som är svår att uppnå.
Använd gärna ett beräknings program för att underlätta arbete och gör det överskådligt.
Det behöver inte vara så att men med automatik skall räkna upp kostnader inför ett nytt budget år, om budgetarbetet görs noggrant och med en god efterforskning så har verksamheten en budget som kommer att stämma med bokslutet.
Den fastslagna budget bör stämma med verkligheten och verksamheten bör styras efter den upprättade budgeten
Dela upp budgetarbete i mindre delar och delegera dessa på styrelsens ledamöter så att ledamöterna får en praktisk uppgift. Den praktiska uppgiften skulle kunna vara att kontrollera med leverantörer om kostnadsförändringar, upprätta nya avtal avsluta avtal på Ex, Energi, Vatten/avlopp, reparationer, städning/rengöring mm.
Informera medlemmarna i föreningen om budget arbetet.