handdator

Visa fullständig version : Placering av grannens balkong i brf - Skadestånd och ersättning


lisamarie
2009-09-25, 11:26
Om en bostadsrättsinnehavare är missnöjd med placeringen av grannens balkong och väljer att flytta ifrån föreningen, kan han ändå få ersättning enligt 8 kap. 18 § brl?

Samma fråga vad gäller skadeståndstalan enligt lef 13 kap., om han flyttat från föreningen?

schrapet
2009-09-25, 12:11
Jag utgår ifrån att balkongen inte fanns där när "han" köpte lägenheten och att det finns stämmobeslut och bygglov på att bygga till balkonger på fastigheten! Tveksam om han kan få någon rätt för "estetisk" skada eftersom annans balkong inte är att betrakta som något som tillhör den egna lägenheten t.ex ytskikt.

Saken blir ju inte bättre av om vederbörande flyttat d.v.s sålt sin nyttjanderätt till lägenheten. Hur skall han då agera målsman i tingsrätten?

lisamarie
2009-09-25, 12:48
nej men om balkongerna inte fanns innan han flyttade in men styrelsen fattade beslutet utan att ha kallat till en föreningsstämma, hur blir det då?

schrapet
2009-09-25, 13:10
Vet för lite vad som föranlett till att grannen fått en balkong eller vad som inträffat direkt efter att balkongen sats på plats!

Är det bara ett fåtal eller alla i föreningen som fått balkong t.ex?

Jag kan inte era stadgar men om dessa säger att det måste till stämmobeslut för tillbyggnad av fastighet vilket jag förmodar att det gör så hade saken varit till fördel om "han" fortfarande bott kvar i föreningen!!

Hur skall vedebörande nu väcka talan om han inte är längre medlem?