handdator

Visa fullständig version : revisorsanmärkningar


stephan
2009-09-24, 12:57
Jag har hittat en revisorsanmärkning i den annars så klanderfria branchen Bostadsrätt.

Revisorsanmärkning för bostadsrättsföreningen xxx räkenskapsåret 2008

"Under räkenskapsåret har ett styrelsemöte hållits utan att protokoll upprättats.
Detta är ej acceptabelt.
Vid varje styrelsemöte skall ett protokoll föras. Det skall snarast skrivas under samt justeras.
Vid följande skall protokollet gås igenom. Styrelseprotokollen skall numreras i nummerordning för räkenskapsåret, som tidigare skett.
Hänvisning "lag om ekonomiska föreningar" (1987:667)6 kap.§8

Styrelsens svar på revisoranmärkningen.
Styrelsen intygar att det är oacceptabelt att ett styrelseprotokoll inte upprättats.
Under verksamhetsåret 2008 inledde styrelsen ett arbete med att förbättra rutinerna för styrelsearbetet. detta kommer att fortgå under 2009.
Styrelsen tar tacksamt emot råden vad gäller rutinerna kring protokollföring."

Vad är motsatsen till styrelseproffs, "styrelseamatörer"?

stephan
2009-09-24, 19:19
Borde man hitta fler revisors/revisionsanmärkningar i brf:er än den enda jag skrev om nyligen när man googlar detta?

Idag gäller för revisorer att de får bra betalt för det lilla som kontrolleras, och som tydligen aldrig leder till några anmärkningar. en revisor som ger anmärkningar blir väl obehaglig och är bara att "byta ut"?
För (HSB:s) BoRevision gäller lite annat, de har svårt att ge revisionsanmärkningar då det skulle skada organisationen HSB och framförallt att HSB-ledamöter i bostadsrättsföreningar har varit försumliga.
Det handlar nog idag om lite annat än den revisionsanmärkning som löstes med en sup här nedan?
I inspektoren på Svartåhyttan, Georg Fredrik Åberg, hade kammarherren en trogen och pålitlig gårdvar, en i högsta grad originell man och tillika framstående stammare. Det ville sig sa att han fick besök av en man, som också stammade, varvid följande samtal utspann sig:

"Va, va, vill, vill du?
Jag, jag vill, vill, tal ve, ve för förvaltaren.
Härmer du, du mej eller ä ä du också st, stam?"Åberg var känd för sin oräddhet och frispråkighet, vilket också framgår av det svar han gav på en revisionsanmärkning gällande för dyrt inköpt brännvin; en krona och fyrtio öre per kanna.

"Av de trettio kannor brännvin har undertecknad även fått sin behöfliga del, emedan bruket alltid varit vant att hålla inspektoren med sådan vederqvickelse för utom maten. Men min smak är ännu ej så upparbetad för att finna behag i finkeloljan, utan får herrar revisorer behålla det tycket för egen räkning. "

Revisionsanmärkningens uppslag var indelat i tre kolumner, varav den tredje hade till överskrift, H:H Disponentens yttrande, som löd:

"Anmärkningen gillas och bör lända till efterrättelse. W.Croneborg. "

Ett sådant svar dämpade inte Åbergs frispråkighet, som bl. a. tog sig uttryck i sådana påpekanden som:

"Onödigt skrifbleri, onödigt att förnöta tid, penna och papper på sådana dumheter."