handdator

Visa fullständig version : Attesträtter i styrelsen för brf


primary
2009-09-18, 17:55
En fråga om attesträtter.
Jag och vice ordföranden har fått attesträtt i vår föreningen, eftersom det är vi som är "lite datorkunniga" och då ansågs vi vara rätt personer att sköta om det elekroniska fakturahanteringssystemet.

I protokollet från mötet då styrelsen beslutade att ge oss attesträtten, så är det noterat att jag och vice ordföranden har attesträtt på 1 Mkr vardera. Detta är enligt Riksbyggen kutym och vanligt förfarande för RB's föreningar.

Vår internrevisor reagerade på detta, och ansåg att det bör följa den kedjan som finns som "standard" på lite större företag, dvs en person har attesträtt upp till X tkr, och belopp över detta måste även attesteras av dennes överordnade som har attesträtt upp till XXX tkr osv.

Vår internrevisor tog kontakt med våran externa, auktoriserade revisor och säger att denne har sagt att "han inte kände igen detta från någonstans ifrån". Vår internrevisor får det att låta som att detta förfarande (att ge oss 1 Mkr vardera) är helt främmande för alla inblandade, förutom för Riksbyggen som säger att det vanligtvis handlar om attesträtt upp till 2 Mkr på enskilda personer i deras föreningar.

Jag skulle bara vilja veta vad som är vanligt i andra föreningar - hur gör ni?

Och bara för att klargöra - jag har absolut inga problem med:
1) att internrevisor lägger sig i. Det är ju hans uppdrag att lägga sig i =)
2) att få min attesträtt minskad
3) m.m. =)

Jag är bara intresserad av att få veta hur andra BRF:er hanterar detta.

Kanske blev ett lite rörigt inlägg, men jag hoppas ni förstår =)

schrapet
2009-09-25, 11:03
Jag har tidigare suttit som ledamot med attesträtt i en Riskbyggen förening och då sattes det inte någon upp till gräns för attestering. Detta var ca 10 år sedan ! RB har väl någon avsikt med denna nya kutym! De vill väl slippa diskussioner på kommande årsstämmor varför och med vilken rätt styrelsen har gjort inköp dittan och dattan! Då kan de ju bara referera till attesträtten och så är saken utagerad !

Numera är min förening privat och attesträtten ligger "underförstått" inom den budgetram för innevarande verksamhetsår som stämman godkänt.

Admin
2009-09-25, 11:33
Jag är i och för sig inte så insatt i hur det fungerar med Riksbyggen-föreningarnas attesträtter, men jag tror som Schrapet.
Dvs det finns normalt ingen övre maxgräns (vilket i sig är skrämmande).

HSB-brf:ar är jag lite mer insatt i, och där tror jag det är ytterst sällsynt att det sätts något tak för hur stora belopp var och en i styrelsen får attestera... om det ens förekommer.

Här skulle bostadsorganisationerna kunna göra lite nytta för en gångs skull och förbättra rutinerna för attestering.
Dock föga sannolikt att någon bostadsorganisation skulle verka för medlemmarnas bästa på detta sätt.