handdator

Visa fullständig version : Hemligstämplande av kontrakt i brf?


Jsp
2009-09-17, 21:26
Styrelsen i vår BRF hävdar att de har hemligstämplat kontraktet och upphandlingen med företaget som har utfört stambyte i vår BRF.

Ett flertal lägenheter har problem med att få entreprenören att åtgärda fel. Det skulle vara intressant att se hur kontraktet är skrivet.

Har styrelsen rätt att "hemligstämpla" kontrakt för medlemmar i BRF?
Om så inte är fallet hur kommer jag åt dokumentet?

/Jsp

MikHo
2009-09-18, 07:10
Antar att det är styrelsen som beställt jobbet av entrepenören?
Då är det beställaren (styrelsen i detta fallet) som skall framföra kraven till entrepenören. Inte enskilda medlemmar. Dessa skall meddelas styrelsen som sedan meddelar entrepenören.

Vad gäller kontraktet så står det ofta någon klausul att avtalet och information gällande uppdragets utförande skall behandlas strikt konfidentiellt.

Vilket gör att avtalet tillhör den del av bostadsrättsvärlden som hamnar i den ack så välkända gråzonen.

Genom styrelsens försorg, som representerar föreningen där du är medlem/boende i, är du delaktig och bunden till detta avtal. Därför kan jag anse att du har rätt att titta på detta.

Vad gäller andra typer av kontrakt, till exempel köpekontrakt så har du bara rätt att se ditt eget. inte andras.

totiki
2009-09-18, 13:08
"Genom styrelsens försorg, som representerar föreningen där du är medlem/boende i, är du delaktig och bunden till detta avtal. Därför kan jag anse att du har rätt att titta på detta."

Det är även min åsikt. Du är genom detta avtal underställd vissa villkor, standard eller särskilda, och bör ha fullständig tillgång till dessa. Föreningen har dessa som laglig rätt.

Hur sedan lagen bestämmer förhållandet mellan den enskilde medlemmen och föreningen gällande upplysningsplikt om dessa villkor, kan vara ett luddigare förhållande.
Men föreningen, antingen genom stämman eller styrelsen, har gjort en upphandling utgående från vissa kriterier, standard, genomförandetid, omfattning, slutbesiktning o s v. och dessa kriterier skall inte kunna undanhållas medlemmarna. Eftersom annars oegentligheter som personliga fördelar o s v. skulle kunna tilläggas underlaget.
Jag skulle vet att er intern revisor eller ordinarie revisor har full tillgång till underlaget i den mån inte styrelsen vill lämna ut det till dig.
Och skulle inte heller revisorerna vilja lämna ut det kan du kontakta hyresnämnden då du hamnat i en tvist med föreningen som hyresnämnden är tvungna att medla i. Då kan du vara säker på att du kommer att få handlingarna för hyresnämnden kommer inte att betrakta dem som "hemliga".