handdator

Visa fullständig version : Bostadsbristen är problemet – inte bostadsrätten - Svenska Dagbladet


Admin
2009-09-17, 13:00
Det är en felaktig slutsats att det stora intresset av att köpa bostadsrätter och villor skulle vara grundat på en allmän spekulationshunger. Orsaken till problemet med ökande bostadspriser står att finna i det faktum att det byggs alldeles för få nya bostäder, skriver HSB:s förbundsordförande Kent-Olof Stigh.

Bostadsrätten är dessutom en sedan snart 100 år väl beprövad boendeform där den enskildes önskan att äga sitt eget boende kan kombineras med en möjlighet att dela såväl ansvar som risk med andra, allt för att öka den enskildes trygghet. Att äga tillsammans och ta gemensamt ansvar är i grunden bra.

Du har som medlem i en bostadsrättsförening möjlighet att efter intresse och förmåga delta i förvaltningen av, inte bara den egna bostadslägenheten, utan även av byggnaden som helhet och den mark som ägs av bostadsrättsföreningen.

Den ökande "amatörism" inom fastighetsförvaltning som Engman och Kling ondgör sig över behöver inte bli verklighet. Är bostadsrättsföreningen medlem i någon bostadsrättsorganisation, till exempel HSB, Riksbyggen eller SBC, så finns möjlighet att där erhålla all den hjälp och det stöd som erfordras för att de förtroendevalda bland de boende, i likhet med styrelseledamöter skall kunna koncentrera sig på dels traditionellt styrelsearbete och dels medlemsfrågor. Betydelsen av att de boende själva kan vara med och fatta avgörande beslut vad gäller det egna boendet kan inte underskattas.
Klicka här för att läsa hela artikeln (SvD)... (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3534167.svd)