handdator

Visa fullständig version : hemliga styrelser


stephan
2009-09-16, 16:42
I de flesta fall beslutar styrelsen själva om posterna i styrelsen på ett möte efter hållen stämma.

Väduren höll sin stämma där man valde ny styrelse den 17 maj.

Än idag vet endast max 50 av 901 medlemmar om att vi fått en ny ordförande, den 5:e de senaste 6 åren. (står det rätt till då?)

Ordförandena de senaste åren har degraderats till "vanliga" styrelseledamöter eller suppleanter.

Att Väduren ny fått en ny stjärna, som bara för några år sedan kraftigt ifrågasattes som ordförande i grannföreningen avseende förskingring av medlemspengar av Borevision och den styrelse som efterträdde henne, vet bara några få om i föreningen.

Har inte medlemmarna rätt att få veta hur styrelsen utser sina ledamöter?

Berätta gärna hur det går till i din förening bra som dåligt....

Einar
2009-09-16, 18:26
Det är väl ofta så att stämman utser styrelse medan styrelsen konstituerar sig själv och inom sig utser ordföranden och övriga poster (enl HSB:s normalstadgar). Detta är naturligtvis inte bra. Stämma bör, enligt min mening, ha full kontroll på vem den vill ha på vilka poster.

Men om man skall "gilla läget" så bör ju stämman debattera förslaget till styrelse på ett riktigt sätt. Då kan man ju argumentera emot vissa namn. Kommer dessa namn inte in i styrelsen så kan de ju inte heller bli valda till ordföranden i föreningen ....

Tyvärr ser väl verkligheten annorlunda ut ... och då får vi styrelser av angivet slag!

totiki
2009-09-16, 20:07
Att stämman kan ha synpunkter på vem de vill välja till ordförande kan jag ha full förståelse för. Men i övrigt bör styrelsen få fria händer att fördela uppgifterna efter eget huvud. Det handlar mycket om att få rätt person på rätt plats. Och det är det personen själv som bäst vet.

Einar
2009-09-17, 06:55
Jag avsåg främst ordföranden och vice ordföranden. Men inte är det väl vad den enskilde själv bestämmer att han/hon är lämpad för som skall bestämma om han/hon blir ordförande eller ej? Det måste ju vara föreningen (eller i värsta fall övriga styrelsemedlemmar om man "gillar läget") som bestämmer detta!

MikHo
2009-09-17, 07:08
Jag avsåg främst ordföranden och vice ordföranden. Men inte är det väl vad den enskilde själv bestämmer att han/hon är lämpad för som skall bestämma om han/hon blir ordförande eller ej? Det måste ju vara föreningen (eller i värsta fall övriga styrelsemedlemmar om man "gillar läget") som bestämmer detta!

Helt rätt, en röst på sig själv brukar inte hjälpa i ordförande valet.
Däremot kan man kampanja rejält bland sina styrelsekollegor för att bli ordförande.

totiki
2009-09-17, 07:28
"Men inte är det väl vad den enskilde själv bestämmer att han/hon är lämpad för som skall bestämma om han/hon blir ordförande eller ej?"
Fast det var inte det jag menade.

Rätt person på rätt post. Den med ekonomiska kunskaper skall väl framföra att den besitter just denna kunskap. Den med kännedom om teknisk förvaltning o s v. Det kan vara bra att dessa tar fram det underlag som behövs.
Det är ju ändå styrelsen som helhet som tar besluten.

MikHo
2009-09-17, 19:20
Rätt person på rätt post. Den med ekonomiska kunskaper skall väl framföra att den besitter just denna kunskap. Den med kännedom om teknisk förvaltning o s v. Det kan vara bra att dessa tar fram det underlag som behövs.
Det är ju ändå styrelsen som helhet som tar besluten.

Helt klart, Precis som i företagen behöver inte VD:n ha spetskompetens vad gäller företagets produktion, däremot skall VD (eller ordförande i en BRF) se vem som är bäst lämpad för vilken post. (rätt person på rätt post).

ordförande skall inte heller göra allt jobbet utan i de flesta fall vara pådrivaren som ansvarar för att arbetet blir utfört.