handdator

Visa fullständig version : Ersättning till "hyresgäster" i brf vid renovering


Stefano
2009-09-10, 17:42
Jag vet inte om denna fråga hör hemma i detta forum men jag gör ett försök.

Vår föreningen hyr ut ett par lokaler till näringsidkare.
Just nu pågår en renovering av fastigheten som gör att det är ställningar uppställda runt huset.
Renoveringen pågår i ca 5 veckor och styrelsen beslutade att ge kompensation till våra "hyresgäster" utan att egentligen veta hur detta kommer påverka dem ekonomiskt.
Nu kräver en av "butikerna" 4 gånger mer än det styrelsen tidigare beslutat om och detta pga ekonomiska förluster som han hävdar beror på detta.

Vad finns det för lagstiftning kring detta och vad är praxis?

Admin
2009-09-10, 18:53
En intressant fråga även om den inte täcks varken av bostadsrättslagen, föreningslagen eller några stadgar.

Jag är inte insatt i regelverket för detta, men steg 1 skulle jag vilja säga är att kräva svart på vitt från hyresgästen en redovisning av butikens inkomster (jämfört med motsvarande period året före byggnadsställningarna).

Har ni fått en dylik redovisning?

Sedan kan man fråga sig varför det bara är specifikt en av butikerna som ställer detta krav? Är det en butik som är mer drabbad än de andra?

totiki
2009-09-10, 20:16
Har ni ett kontrakt? Det kan vara reglerat där.

Stefano
2009-09-10, 21:40
Ska kika på deras kontrakt under morgondagen.

Det är lite svårt att säga om de skiljer sig på hur de påverkas. Det är i alla fall bara den ena som klagat.

Han hänvisar dessutom till en diskussion han haft med tidigare ordföranden som inte längre bor kvar. Givetvis inget skriftligt men jag försöker jaga den tidigare ordföranden för kommentar.

Stefano
2009-09-11, 11:00
Så här säger avtalet:

Hyresgästen äger inte erhålla ersättning i hyran för hinder eller men i nyttjanderätten för tid varunder hyresvärden låter verkställa sedvanligt underhåll av fastigheten eller de förhyrda lokalerna. Det åligger dock hyresvärden att i god tid underrätta hyresgästen om arbetets art och omfattning samt när och under vilken tid arbetet skall utföras.

I det fall förhyrningen gäller butikslokal/hantverkslokal med verksamhet beroende av kundtillströmning skall klausulen äga giltighet endast om särskild överenskommelse härom träffats

Jag förstår inte det sista. Det låter nästa som att detta inte gäller om verksamheten har kundtillströmning OM inte vi kommit överens om att det skall gälla. Men det känns ju kontstigt att man då inte tar upp vad som gäller i de fallen. Måste man inte mena att man kan komma överens om ersättning vid sidan av?

clabbe
2009-09-11, 13:48
Ja det var en lite svårbegriplig skrivning tycker jag. Men den kanske är skriven i åtanke att det finns många olika sorters hyresgäster utöver sådana som har verksamhet beroende av kundtillströmning?
Som jag tolkar detta så är avtalet till fördel för hyresgästerna (med kundtillströmning). Utan att behöva en särskild överenskommelse har de rätt till ersättning i hyran för hinder eller men i nyttjanderätten.
Vilken ersättning de ska ha får man väl sen komma fram till genom att se på vad som är sedvanligt eller skriva ett särskilt avtal om.

Stefano
2009-09-11, 13:57
Ja det var en lite svårbegriplig skrivning tycker jag. Men den kanske är skriven i åtanke att det finns många olika sorters hyresgäster utöver sådana som har verksamhet beroende av kundtillströmning?
Som jag tolkar detta så är avtalet till fördel för hyresgästerna (med kundtillströmning). Utan att behöva en särskild överenskommelse har de rätt till ersättning i hyran för hinder eller men i nyttjanderätten.
Vilken ersättning de ska ha får man väl sen komma fram till genom att se på vad som är sedvanligt eller skriva ett särskilt avtal om.

Om den vill beskriva att hyresgäster med kundtillströmning SKALL ha ersättning så borde den ju vara lite mer explicit. Inte bara säga att den inte gäller. Vet ju inte vad man avser med "klausulen".

clabbe
2009-09-11, 15:56
Eftersom du inte visat hela avtalet är det naturligtvis omöjligt att säga vilken klausul det är som avses men bara av det du klistrat in syftar den på föregående stycke (enligt min mening).
Det är inget som säger att ersättning SKALL utgå, bara att det finns en rätt. Den rätten får hyresgästen bevaka genom att få igenom ett särskilt avtal eller få igenom ersättning enligt sedvana.