handdator

Visa fullständig version : Varför behövs en bouppteckning? - Dagens Nyheter


Admin
2009-09-07, 22:24
Vad fyller bouppteckningen för funktion nu då arv, gåvo- och förmögenhetsskatterna upphört? Vilka värde förmodas man ta upp då skattemyndigheterna saknar intresse för värderingen? Helt enkelt, varför ska vi upprätta bouppteckningar?
Numera utgår ingen arvsskatt vid dödsfall. Men den registrerade bouppteckningen är dödsboets legitimationshandling. Den måste till exempel visas vid lagfart på fastighet vid dödsboets försäljning eller vid ett arvskifte. Vid försäljning av dödsboets fastighet måste alla dödsbodelägarna underteckna köpebrevet. Motsvarande gäller vid försäljning av bostadsrätt. Vid arvskifte måste det också visas upp ett arvskifte som också måste undertecknas av alla dödsbodelägarna.
Klicka här för att läsa hela artikeln (DN)... (http://www.dn.se/blogg/fragajuristen/2009/09/07/varfor-behovs-en-bouppteckning-4628)