handdator

Visa fullständig version : Slapp styrelse - inget blir gjort i föreningen


MrG
2009-09-05, 20:08
Hej!

Hittade det här forumet och skulle vilja vädra ett liknande problem som det "Rannerboy" har tagit upp i en annan tråd här: om styrelser som inte tar sitt ansvar. I mitt fall handlar det dock inte om styrelsemedlemmar som har flyttat och försvunnit, utan problemet är att inga beslut genomförs och allt står helt stilla.
Jag satt själv i styrelsen, men avgick vid senaste stämman i maj - fast den nya styrelsen har fortfarande, fyra månader senare, inte fått ändan ur vagnen och rapporterat ändringen till Bolagsverket.

Och här är några andra exempel på hur det har gått till i föreningen:

- vår senaste internrevisor kom bara med en muntlig revisionsberättelse vid senaste stämman (såvitt jag förstår borde han även lämna in en skriftlig)

- vid inköp av småsaker (träspackel, blomsterjord, färg o dyl) åt föreningen får man ligga ute med pengarna månadsvis innan kassören orkar betala.

- föreningsräkningar blir inte betalda i tid utan föranleder förseningsavgifter bara för att den som är ålagd att tömma föreningens brevlåda var bortrest utan att orka meddela någon annan i styrelsen

- under de två senaste åren är det minst ett halvt dussin styrelse- och stämmobeslut som inte har genomförts (inköp av tvättmaskin, lagning av porttelefon, målning av gårdsport etc etc). Vid varje styrelsemöte konstateras bara att "punkten kvarstår".

- protokollen från styrelsemötena ligger oftast 1-2 möten efter, så punkten "Föregående mötes protokoll" är det bara att hoppa över. Tidigare beslut följs alltså sällan upp.

Osv, osv.

Inget blir gjort och alla frågor dras automatiskt i långbänk. Dessutom är vi en mikroskopiskt liten förening med endast 8 medlemmar, så det går liksom inte att hitta nya friska krafter till styrelsen. Och föreslagit att vi kanske borde ta in utomstående folk till exempelvis revisorsposten och till ordförandeposten har jag flera gånger lagt fram. Men nej, då blir jag bara nerröstad på stämman, för de övriga tycker att det blir alldeles för dyrt med externt folk och "det kan vi ju sköta själva".

Men saken är den att det kan vi inte. För det blir ju inte gjort, och jag tror att det grundlägande problemet är att medlemmarna i vår förening inte har förstått vad det innebär att bo i en bostadsförening, utan de borde hellre bo i en hyresrätt. För de intresserar sig inte ett dugg för styrelsearbetet och skötseln av föreningen. Men de vill gärna ha en lägenhet som stiger i värde ...

Hur bär man sig åt för att sätta press på en så trött samling medlemmar, så att föreningen kan skötas ordentligt?
Extern granskningsman är vad jag förstår inte möjligt, eftersom det är stämman som beslutar om det. Och skulle jag kalla till extrastämma och kräva det, så kommer jag bara att bli nedröstad.
Och skulle jag rösta för att INTE ge styrelsen ansvarsfrihet på årstämman, så vore jag helt ensam.
Situationen är så frustrerande att jag faktiskt funderar på att flytta trots att jag i övrigt trivs storartat där jag bor och trots att en flytt skulle innebära stora ekonomiska förluster.

Eller ska jag välja alternativet att åter gå med i styrelsen och sköta alla uppgifter själv (betala räkningar, ta in offerter, göra upphandlingar etc) och personligen se till att alla styrelsebeslut genomförs? Känns inte speciellt lockande att behöva vara den enda som drar hela lasset.

Mr G

MikHo
2009-09-05, 23:43
Eller ska jag välja alternativet att åter gå med i styrelsen och sköta alla uppgifter själv (betala räkningar, ta in offerter, göra upphandlingar etc) och personligen se till att alla styrelsebeslut genomförs? Känns inte speciellt lockande att behöva vara den enda som drar hela lasset.

Mr G

Jag skulle vilja föreslå ett tredje alternativ, gå med i styrelsen och motivera dina styrelsekollegor att ta tag i sakerna, visa att det är lättare och bättre att ligga steget före. Fördela arbetsuppgifterna och mana på så att de blir genomförda.... försök att förmedla hur mycket pengar det faktiskt finns att spara genom att lägga någon liten timme av sin egen tid för att få ett bra resultat för många.

Peter B
2009-09-09, 12:39
Extern granskningsman är vad jag förstår inte möjligt, eftersom det är stämman som beslutar om det. Och skulle jag kalla till extrastämma och kräva det, så kommer jag bara att bli nedröstad.
Och skulle jag rösta för att INTE ge styrelsen ansvarsfrihet på årstämman, så vore jag helt ensam.Du kan visst tillsätta en extern granskningsman, och då som minoritet. Du kallar till extra stämma och föreslår en revisor eller jurist du vidtalat. De andra kan föreslå ett annat namn, men Länsstyrelsen utser i 99 procent av fallen den som minoriteten föreslagit och röstat på. Det räcker med en enda röst på minoritetens förslag.
I ditt fall vet jag dock inte riktigt vad det skulle tjäna till, eftersom en granskningsman inte har annan makt än att föreslå åtgärder. Och om de ändå inte utförs ...
Du kan också på så sätt kalla in en medrevisor om du menar att den på ordinarie stämma tillsatta revisorn inte gör sitt jobb, men du lär inte bli populär i föreningen genom att så besluta om en extra utgift på över 10.000.

Att inte ge styrelsen ansvarsfrihet tjänar heller inte mycket till. Det enda som då åstadkoms är att det ger föreningen möjlighet att rikta skadeståndskrav mot styrelsen via tingsrätten. Någon utsikt att få igenom det i din situation ser jag inte, då det inte handlar om direkta ekonomiska oegentligheter. Annars räcker det faktiskt med att en enda medlem röstar emot ansvarsfriheten för att det ska vara möjligt att väcka skadeståndskrav. Men att bara rösta emot ansvarsfriheten och sedan inte gå vidare är meningslöst.

Det här är en tydlig nackdel med små föreningar. De kan se mysiga ut utifrån, men det är bäddat för inkompetenta styrelser och oegentligheter man inte kan agera emot utan att göra sig omöjlig i föreningen och stötas ut.