handdator

Visa fullständig version : Olovlig andrahandsuthyrning i brf


Quattro4
2009-09-03, 13:27
Vi har ett problem med en av våra medlemmar som hyr ut i andrahand. Vi har följt stadgarna till punkt och pricka och har nu tyvärr blivit tvungen att koppla in en advokat (kostsamt) som tagit ärendet till kronkalle ( vi har sagt upp medlemmen). Killen hävdar att det bara är inneboende...

Det är en 3:a och han bor granne med en styrelseledamot och hon kan bekräfta att killen inte bor där utan bara hämtar posten (han är fortfarande skriven där)
Vi har pratat med de som bor i den aktuella lägenheten men de är på innehavarens linje och hävdar att han bor där.

Vi har dock hans annons från blocket om att han vill hyra ut.
Men känns som ett hopplöst fall eftersom de gaddat ihop sig. Och dessutom ska andrahandsuthyrningsgästerna flytta i december ( är en barnfamilj med spädbarn) så innan allt är klart så är de ju borta ur bilden!

Känns som att vill man och är lite klurig så går det bra att hyra ut i andahand och ändå komma undan med det!
Finns det hopp? Risken är ju att det leder till rättegång skulle jag gissa.

Sitter själv i en styrelse för en bostadsrättsförening och har precis hittat till denna underbara lilla sida :-)


Om inneboende, se bl a;

Andrahandsuthyrning bostadsrätt - Inneboende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8596) - Faktabanken
Bostadsrättshavare har i likhet med hyresgäster rätt att utan särskilt tillstånd ha inneboende i sin lägenhet. Detta gäller såväl bostadsrättshavare som innehar bostadslägenheter som lokaler.

Hyresnämnden och bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12515)
Uthyrning av en del av en bostadshyreslägenhet. Den som ska hyra ut ett rum till en inneboende behöver inte i förväg fråga om lov.
Hyr du ut två lägenheter, till exempel var sitt rum till två inneboende, gäller lagen om uthyrning av egen bostad för den första upplåtelsen och hyreslagen (12 kap jordabalken) för den andra upplåtelsen. Om du hyr ut tre lägenheter eller fler, gäller hyreslagen för samtliga upplåtelser eftersom uthyrningen då normalt anses ske i näringsverksamhet.

Förverkande, utomstående person i lägenhet / bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8585) - Faktabanken
Huvudregeln är att bostadsrättshavare får ha inneboende i sin lägenhet.
Det är bostadsrättshavaren och inte den/de inneboende som skall anmanas att vidta rättelse.

Hjälp om ägarandel / inneboende i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12866)
En av två lägenheter som hör ihop hyrs ut till "inneboende".

BR-hyresgäst som inte bor i landet- Inneboende? Avhysning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8768)
- Hur många inneboende får man ha?
- Kan man ha inneboende utan att själv vara skriven på adressen där lägenheten är belägen?
- Får en inneboende vistas i samma gemensamma lokaler och utrymmen som medlemmarna?
- Kan styrelsen/föreningen besluta att i efterhand avhysa ineboende om han inte bott där fast han sagt att han bor där?

Andrahand eller inneboende? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17245)
Vad är det som avgör om man bor i andra hand eller är inneboende?

Regler för inneboende i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13580)
Skatt på inkomst från andrahandsuthyrning

Uthyrningsdel - andrahand eller inneboende? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17599)
Om man hyr ut en uthyrningsdel av en bostadsrätt som uppfyller nedanstående, rör det sig då om att man har inneboende eller är det en andrahandsuthyrning?

Andrahandsuthyrning eller inte? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15677) - Andrahandsuthyring / Inneboende, Vem har rätt att bo i LGH (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16007)

Gräns mellan andrahand eller inneboende i bostadrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14107)
Hur bevisa att den som är i lägenheten är inneboende?

Inneboende eller andrahandsuthyrning? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=21151)
Inneboende, frågor

Vad gäller vid förfogande/inneboende i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15415)
Min morfars bror har en bostadsrät) som han inte använder, kan jag skriva mig där, eller måste jag stå som inneboende?

Inneboende/andrahand (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=19213)
Jag ska resa bort en tid och vill då hyra ut min lägenhet, men sedan komma tillbaka och dela lägenheten med samma person.

Inneboende (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17284)
Frågor om inneboende i bostadsrätt

Inneboende? Vad säger styrelsen om ägare ej är hemma regelbundet? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12318)
Kan styrelsen kan ha åsikter om att jag inte är i lägenheten regelbundet?

Inneboende i bostadsrätt - hur dela upp hyran? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=6354)

mäklare
2009-09-03, 21:44
Om vi nu antar att det är en olovlig uthyrning. Varför ska ni dra igång en process som kostar massa pengar, för att uppnå exakt vadå?

Quattro4
2009-09-03, 22:17
Mäklaren!! Du har så rätt!
Men går det att "slingra" sig på detta vis så är det ju ingen ide att ha
några regler alls om andrahandsuthyrning!
D v s ...Då är det väl bara att släppa allt fritt med andrahandsuthyrningar i bostadsrättsföreningar??
Grundtanken med bostadsrätt (ekonomisk förening o s v) omkullkastas ju lite grann om ägaren inte bor där.
Vi som förening är nog beredd att ta striden i detta fall...Och loosar man så får man väl släppa andrahandsuthyrningar helt fritt...
Surt tycker dock jag!!
Några råd vore dock nice! Dålig förlorare är väl allihopa ;-)

MikHo
2009-09-04, 06:56
2:a handsuthyrningarna kommer troligtvis att fortsätta så länge den medlemmen bor i er förening. Inbjud till dialog med medlemmen där ni förklarar er situation och medlemmen får förklara varför han/hon frångår de regler/lagar som faktiskt finns.

Detta kan förhoppningsvis förhindra dyra advokat kostander samt lösa problemet. Annars önskar jag er lycka till med fallet. Inte för att "visa vem som bestämmer" men för att få klarhet hur tandalöst lagarna är gällande andrahandsuthyrning.

j.a
2009-09-04, 10:04
Av egen erfarenhet vet jag kan att man kan "styra upp" en allt för frikostig andrahandsuthyrning genom att gå ut med information om vilka regler som kommer att gälla från och med en viss tidpunkt samt att man kommer agera på alla uthyrningar som pågår utan tillstånd. På så vis får alla som hyr ut under tveksamma skäl tid att rätta sig genom att ansökan eller genom att avsluta uthyrningen.

Vad gäller lägenheten med inneboende handlar det mer om att söka bevisa saken. Inneboende kräver att ägaren bor i samma lägenhet. Om lägenheten upplåts för -självständigt nyttjande- är det en andrahandsupplåtelse.

MikHo
2009-09-05, 07:51
Se Hyresnämnden; Att hyra ut i andra hand innebär att hyresgästen upplåter sin lägenhet till någon annan som ska använda lägenheten självständigt (http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____829.aspx).

Där finns regler och förklaring till skillnaden mellan inneboende och andrahandsuthyrning