handdator

Visa fullständig version : Säga upp muntliga avtal - lokaler i brf


rannerboy
2009-09-01, 11:14
Vad har man för möjlighet att som styrelse säga upp muntliga avtal som den gamla styrelsen ingått?

Vi har ett problem med ett par lokaler i källaren som vi vill använda till gemensamma lokaler för alla medlemmar. De används nu av en man (ej medlem) som har byggmaterial mm där som han använde när fastigheten renoverades. Han påstår sig ha ingått ett muntligt avtal med gamla styrelsen om att han får använda dessa fram till 31/12 2009 och att han sen ska betala 250 kr/mån det kommande halvåret.

Det här är nästan garanterat bara en efterhandskonstruktion, men även om det funnits ett muntligt avtal måste det väl finnas möjligthet för oss i nya styrelsen att häva det? Helst med omedelbar verkan. Det är helt orimligt att en utomstående ska ockupera våra lokaler när vi behöver dem inom föreningen, och det verkar ju helt knasigt om en styrelse kan lova bort lokaler på livstid och sen avgå.

Vi gav för ca 2 månader sedan honom en tidsfrist fram till 1/9 att rensa ur lokalerna och återlämna nycklarna. Detta har han alltså inte gjort, utan kom istället för bara någon dag sedan och hänvisade till det muntliga avtal han har.

Vad kan vi göra? Vi vill helst bara byta lås på lokalerna och forsla bort hans grejer, men vill såklart inte göra oss skyldiga till något brott.

stephan
2009-09-01, 11:53
Första frågan man skall ställa sig är väl vem har han ingått ett muntligt avtal med. Hela styrelsen eller någon enstaka ledamot?

Därefter får ni nog "tråckla upp det hela".

rannerboy
2009-09-01, 12:04
Oavsett vem/vilka i gamla styrelsen han ingått avtalet med så är min fråga vad vi kan göra för att säga upp avtalen?

stephan
2009-09-01, 12:22
Om de i gamla styrelsen inte förnekar att de ingått ett muntligt avtal är jag rädd att ni inte kan göra mycket mer än att vänta till nyår.

rannerboy
2009-09-01, 12:24
Och om de skulle säga att vi har lovat bort lokalerna de närmaste 30 åren... vad gör man då?

Det är ju inte rimligt på nåt sätt att man inte kan riva upp gamla beslut, eller?

totiki
2009-09-01, 13:02
Knäppt.

Finns det ett styrelsebeslut på detta muntliga avtal?

Som jag ser det, och jag är ingen juridisk expert, så kan det endast finnas avtal mellan två "levande" parter i ett muntligt avtal. Den styrelse som gjort detta avtal "lever" inte längre. Därför kan avtalet anses som förverkat.

Skrivna avtal om lokaler brukar vara tidsbestämda, exempelvis 3 år. Därefter löper de vidare med uppsägningstiden tills endera parten säger upp avtalet.
Normal uppsägningstid på lokaler är 3 månader, gav ni honom det?

Normalt förfarande är också att, ifall man vet långt i förväg att man behöver lokalen eller tänker höja hyran, snarast meddelar hyresgästen att så är fallet. Detta för att underlätta för denne att skaffa nya lokaler inom rimlig tid. Exempelvis kan man inte höja hyran utan en fördröjning som motsvarar uppsägningstiden.

stephan
2009-09-01, 15:22
Du skriver

"Och om de skulle säga att vi har lovat bort lokalerna de närmaste 30 åren... vad gör man då? Det är ju inte rimligt på nåt sätt att man inte kan riva upp gamla beslut, eller?"

Nej så drastiskt är det inte....

Jag tror du har fel avseende uppsägningstid 3 månader på lokalavtal Totiki.

Om ett lokalavtal löper på 3 år är det 9 månadrs uppsägningstid, i normala HSBföreningar. Och jag är ganska säker på att HSB använder lagtexten för sina föreningar.

Vi får väl kolla lite i jordabalken, och andra ställen där sådant här regleras lagligen.

totiki
2009-09-01, 15:30
För att förtydliga mitt tidigare inlägg.

Vad det gäller detta: "Han påstår sig ha ingått ett muntligt avtal med gamla styrelsen om att han får använda dessa fram till 31/12 2009 och att han sen ska betala 250 kr/mån det kommande halvåret."

Den förra styrelsen hade inte befogenhet att ingå muntliga avtal som sträcker sig längre än den tid de var valda på. Sedan kanske det då fanns de som var valda på 1, 2 eller fler år.
Däremot är skrivna avtal en annan sak.

Finns inget styrelsebeslut i fråga om detta muntliga avtal - då finns heller inget avtal överhuvudtaget, egentligen. Då finns bara hörsägen. Och det gäller också uttalanden från tidigare styrelsemedlemmar i frågan, i den mån de inte fortfarande är styrelseledamoter. Är de fortfarande ledamöter och tillstår att hyresgästens krav är berättigat, då gäller avtalet även för sittande styrelse.

Lärdomen är att aldrig ingå muntliga avtal.

stephan: Jag tror inte detta regleras som du tror. Det är avtal mellan två affärsidkare i lagens mening. Att HSB drar till med 9 månader är helt i linje med deras allmänna policy "ta ut så mycket det går".
Jag hade en lokal för ett par år sedan och då var avtalet på 2 år och därefter löpande på 1 månad i taget.

schrapet
2009-09-01, 17:06
När vår Brf fastighet var nybyggd och ansluten till Riksbyggen beslutade den byggande styrelsen att föreningen skulle arrendera en bit av grannfastighetens tomt för att anlägga några parkeringsrutor.

I mer än 10 år betalade min Brf arrende utan att styrelsen visste om att det inte fanns något skriftligt arrendeavtal.

När styrelsen ville säga upp arrendet letade vi i alla pärmar som vi tog över från Riksbyggen efter utträdet och det enda vi hittade var en planskiss där någon på RB nedtecknat en muntlig överenskommelse i kanten på papperet. Troligen gjordes denna överenskommelse per telefon.

Vi bad även arrendatorn att visa oss arrendeavtalet, men eftersom de inte kunde hitta något sa vi upp arrendet skriftligt med 1 månads uppsägning.

MikHo
2009-09-01, 21:35
Har för mig att juridiskt sätt så gäller inte muntliga avtal i fastighetsaffärer. Tillexempel så går det inte att hyra en lokal/fastighet utan att ett giltigt hyreskontrakt utfärdats?

Alternativet är att ni säger till personen ifråga att ni överväger att dra ärendet inför domstol för att få saken prövad.
Har personen ljugit er i ansiktet så drar han säkert tillbaka påståendet.

Väl beprövat försök av många Bostadsrättsorgan ;)

Gusten
2009-09-02, 15:35
Muntliga avtal gäller i och för sig vid förhyrning. Att säga upp avtalet
innebär väl också att man erkänner att det finns ett avtal att säga upp.
Enligt Totiki är ju uppsägningstiden tre månader för lokaler.
Det kanske kan vara bra att snarast göra en skriftlig uppsägning med
tre månaders uppsägningstid så att uppsägningstiden börjar löpa.

totiki
2009-09-02, 19:05
"Enligt Totiki är ju uppsägningstiden tre månader för lokaler."

Nja, jag säger att det är normalt eller vanligt. En BRF är en näringsidkare och när två näringsidkare gör en affär regleras detta normalt genom ett avtal. Detta avtal reglerar alltså vad och hur något kommer överens om. Detta är alltså uppgjort och överenskommet genom en förhandling mellan parterna.

Hyresavtal gällande lokaler är oftast ställda så att man först bestämmer en tidsperiod under vilken avtalet gäller. Därefter låter man avtalet löpa "tills vidare" med samma tidsutdräkt som den uppsägningstid man kommit överens om. Då gäller att den part som vill säga upp avtalet måste göra det innan en sådan uppsägningsperiod infaller.
Vanligt är att uppsägningstiden löper i samma intervall som det intervall man betalar förskottshyra för. Vanligast är då 1 mån, kvartal eller helår.

Vid ett muntligt avtal som det gäller här finns ju inget skrivet om avtalstidens längd eller uppsägningstid. Däremot ger hyresgästens uttalande "250 kr/mån det kommande halvåret" en fingervisning om att här gäller en uppsägningstid på 1 månad.

MikHo
2009-09-02, 20:46
Däremot ger hyresgästens uttalande "250 kr/mån det kommande halvåret" en fingervisning om att här gäller en uppsägningstid på 1 månad.

Eller så är uppsägningstiden 6 månader, alternativt så är den "bokad" ett halvår, därefter förlängning med 1 månad i stöten.

Stamcire
2009-10-24, 21:12
Hakar på här. Kan en enskild ledamots muntliga löfte gälla om övriga i styrelsen inte godkänner det lovade? (Gäller rätten att parkera på viss plats). Styrelsen är nu ersatt av ny.
Är det lagligt av en ny styrelse att ändra/säga upp sådana "avtal/löften"?

totiki
2009-10-25, 18:51
Det finns inget avtal ifall det inte finns ett styrelsebeslut i frågan. En enskild ledamots åsikt är inget beslut.
Se alltid till att få ett papper på ett avtal med din styrelse.