handdator

Visa fullständig version : Inför ett klimatsmart Rot-avdrag - Fastighet och bostadsrätt


Admin
2009-09-01, 08:38
– Att klimatrenovera miljonprogrammen är en förutsättning för att Sverige ska nå klimatmålen år 2020 och 2050 säger Lena Wästfelt, vd på Svenska Teknik&Designföretagen
Förslaget innebär att cirka 50.000 lägenheter per år skulle kunna energieffektiviseras och bidra till att Sverige når en minskad energianvändning med 20 procent till år 2020. Men det mest troliga är att miljonprogrammen inte kommer renoveras ytterligare en gång innan år 2050 och då är det viktigt att vi vågar satsa mot det 50-procentiga energisparmålet som Sverige satt upp för år 2050
– Inom våra medlemsföretag finns redan idag olika lösningar som kan bidra till att vi redan nu kan energieffektivisera i den grad att vi når klimatmålen för 2050. Under årets Almedalsvecka lyfte vi denna viktiga fråga och nu hoppas vi att även Alliansen ser att det är nödvändigt att finna bra vägar för att ta ett krafttag kring miljonprogrammen, avslutar Lena Wästfelt.

Klicka här för att läsa hela artikeln... (http://www.fastighetochbostadsratt.com/Energi-%26-Miljo/28391-Klimatsmart-ROT-avdrag-valkommet.html)