handdator

Visa fullständig version : Långsiktigt och stabilt - Helsingborgs Dagblad


Admin
2009-08-29, 07:17
Det behövs en långsiktig politik med stabila regelverk som ger förutsättningar för ett mer marknadsstyrt byggandeDen bostadspolitiska debatten fokuserar ofta på den reglerade delen av bostadsmarknaden, hyresrättsmarknaden. Den del som inte fungerar tillfredställande just för att den inte är fri. Bostadsmarknaden för bostadsrätter och äganderätter är fri och fungerar utmärkt eftersom konsumenternas värderingar styr. Detta är ett tydligt svar på frågan om ett marknadsstyrt boende utgör ett hot eller en möjlighet? Låt oss istället fokusera på de hinder som finns för ett ökat bostadsbyggande och hur de kan undanröjas.
Klicka här för att läsa hela artikeln (HD)... (http://hd.se/ledare/2009/08/29/laangsiktigt-och-stabilt/)