handdator

Visa fullständig version : Konflikt mellan grannar - störningar i brf


Beaufort
2009-08-26, 12:27
Vad har styrelsen för skyldigheter att hjälpa till att lösa konflikter mellan grannar i en bostadsrättsförening?

Tacksam för råd.

Kommentar från Admin: Se länklista nedan.

Se även bl.a.;
Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8594)
Störningar i bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8805)
Störningar och vanvård (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8592)
Mall för anmodan att vidtaga rättelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12493)
Formulär för att vidta rättelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11846)
Vad säger lagen om störningar och styrelsens skyldigheter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12492)
Underrättelse vid avhysning, vad säger lagen? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8784)
Grannar som stör och hotar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12491)
Uppsägning från föreningen / Hur får man någon vräkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12461)
Hur får man någon vräkt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12021)

Medlem som hotar annan medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12112)
Styrelse som trakasserar enskild medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12346)

Störande grannar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12423)
Störande grannar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=471)
Konflikt mellan grannar - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10710)
Störande grannar och passiv styrelse som dessutom känner störmomenten... (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11494)
Störande grannar - Passiv BRF (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7453)
Konflikt mellan grannar - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10710) - styrelsens skyldigheter vid störningar
Anklagad för störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10846)
Sviken av styrelsen - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4864)
Känslig - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=53) och Tystnad en bristvara - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=542)
Rådvill, finns det någon som kan hjälpa? - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7577)

CP skadat + autistiskt barn till granne som stör - mina rättigheter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12272)
Barn som stör? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11564)

Renovera på kvällar... (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8766)
Skällande hund - Störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2876) - Lag om tillsyn av hundar och katter samt SOU:s hundansvarsutredning
Tobaksrökning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1996)

Särskilt allvarliga störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8539)

Rätt till sex i bostadsrätt - kul meddelanden (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3489)

Medlemsförteckning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11663)
Tillgång till styrelseprotokoll - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8854)

Att äga sin lägenhet - nya lagstadgade problem - störningar (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4511)

totiki
2009-08-26, 13:10
Det är en för allmänt ställd fråga. Det finns inget generellt svar.

Berör det föreningens verksamhet, ansvar eller egendom?

MikHo
2009-08-28, 06:55
Eftersom du inte gett några detaljer vad denna konfilkt bottnar sig i så blir svaret väldigt generellt skrivet:

Om konflikten gäller föreningens verksamhet, ansvar eller egendom så kan/skall styrelsen svara på frågor för att räta ut begreppen.

generellt annars så finns inga krav/skyldigheter på styrelsen att lösa andras konflikter, lika lite som att du skulle kunna kräva det av din fastighetsägare om grannarna bott i en hyresrätt.
Däremot kan styrelsen (om de är intresserade) ställa upp som medlare för att försöka lösa konflikten, men detta är helt frivilligt.

För ett antal år sedan hände detta i föreningen där jag bor, två grannar skickade in störningsanmälningar mot varande och två ur styrelsen försökte medla mellan grannarna. Tyvärr tror jag inte situationen har lösts än idag.

eldaren
2009-08-28, 12:04
En motsvarighet till hyreslagens regler om störningar i boendet finns nu i bostadsrättslagen.

När bostadsrättshavaren använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte störs på ett sådant sätt att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämrar deras bostadsmiljö och att störningarna därför skäligen inte bör tillåtas.

Det är dock ett normalt inslag i boendet i flerfamiljshus att det förekommer vissa lindriga störningar. Ett exempel på störningar som far accepteras är att lekande barn i en lägenhet dagtid kan störa sömnen för en granne som har nattarbete.

Föreningen är skyldig att säga till den störande medlemmen att se till att störningarna omedelbart upphör. Om störningarna trots det då inte upphör, ska föreningen skicka en underrättelse till socialnämnden innan föreningen får säga upp medlemmen för avflyttning. Om störningarna är särskilt allvarliga, ska uppsägning kunna ske genast.

Reglerna om underrättelse till socialnämnden tillkom under Riksdagsbehandling av lagförslaget och har hämtats från hyresrätten. Tanken med de hyresrättsliga reglerna var bl.a. att man i vissa fall ska kunna få störningarna att upphöra på annat sätt än genom avhysning. Ett annat skäl var att socialnämnden skulle kunna bidra till att lösa bostadsproblemet för den störande hyresgästen.

En tillsägelse att upphöra med störningarna ska kunna lämnas genom ett rekommenderat brev till medlemmens vanliga adress. Tvister som rör störningar ska enligt lagen handläggas särskilt skyndsamt.

stephan
2009-08-28, 16:17
Eldaren, du skriver:
"En tillsägelse att upphöra med störningarna ska kunna lämnas genom ett rekommenderat brev till medlemmens vanliga adress. Tvister som rör störningar ska enligt lagen handläggas särskilt skyndsamt."

Var hittar du detta och det du skrivet i ditt inlägg?

Särskilt allvarliga störningar har diskuterats på någon sida i formuet, då sas att tillexempel mordbrand är en sådan.

Något annat exempel????

totiki
2009-08-30, 10:51
Det rör tydligen på sig på olika sätt i frågor som kan ha med detta att göra. I denna artikel gäller det hyresbranschen men det finns säkert BRFr som köper dessa tjänster också.

Se:
Väktares störjour får inte ingripa (http://www.dn.se/nyheter/sverige/vaktares-storjour-far-inte-ingripa-1.941412)

eldaren
2009-08-30, 18:33
Jag vet att bostadsrättslagen säger lite vagt angående styrelsens skyldighet att agera vid störningar. Jag uppmärksammade att det har tillkommit under våren 2003 förslag till ändringar i bostadsrättslagen gällande bland annat andrahandsupplåtelse, förändringar i lägenheten, ansvaret för lägenhetens skick och avhjälpande av brist i lägenheten på bostadsrättshavarens bekostnad och störningar i boendet samt förverkande.
Återkommer om jag hittar rätta §§.

Motsvarande finns redan sedan länge sedan i hyreslagen 12 kap JB. Genom 1993 års ändringar åläggs hyresvärden att anmana den störande hyresgästen att se till att störningarna upphör. När det inträffar störningar i boendet skall värden enlgt §25 andra stycket bl a uppmana hyregästen att se till att störningarna upphör.