handdator

Visa fullständig version : Blomrabatt i brf


patriksthlm
2009-08-25, 21:29
Jag bor i ett radhus område där jag har en cementring som står på tomten nära huset.

Nu har den målats gräsligt orange, även fast vi har sagt att vi inte vill ha den färgen på cementrundeln.

Vi hade även satt en massa vårlökar i denna, när vi kom hem en dag så hade någon rensat bort alla vårlökar men lämnat kvar ogräset i rundeln.

Vad har jag för rätt att göra med denna rundel, kan jag ta bort den och byta ut den mot något annat eller gör jag något fel då.

mäklare
2009-08-25, 22:44
Står den på en gemensam yta/park/gård eller är det på din tomt/uteplats?

patriksthlm
2009-08-26, 14:25
Vi har en hörntomt som är placerad mitt i områder så att den gränsar mot gångvägar som går i områder och ja den står på våran tomt ihöjd med en häck som vi har längs ena kanten.

Den röda ringen är cementringen, det blå är vår häck, det svarta är gångvägar och det gröna är tomter.

totiki
2009-08-26, 14:38
Är tomten inskriven i er upplåtelse till radhuset eller är det föreningens gemensamma yta?

MikHo
2009-08-28, 07:00
Prata med styrelsen gällande cementringen, står den på er tomt så bör det finnas ett styrelsebeslut gällande ansvaret för cementringen.

I föreningen där jag bor har en del boende fått utökad tomt. På den delen fanns ett antal träd, föreningen ansvarar fortfarande för träden och det ingick i "överenskommelsen" att träden inte fick plockas bort av den boende.

mäklare
2009-08-28, 23:17
Nu finns det gissningsvis vissa som inte håller med mig, men jag anser att cementringen är lös egendom och inte ett fastighetstillbehör iom att den saknar funktion annat än som en gigantisk blomlåda. Dvs att likställa med tex en skottkärra. Så jag hade tagit reda på vems det är, och bett dem ta bort skiten asap alt tagit bort den själv.

patriksthlm
2009-08-31, 05:50
Jag har vid ett antal tillfällen krävt att jag skall få se stadgarna (har ej dem i bostadspärmen). Jag har även frågat om jag har upplåtelseavtal på tomten men ej fått svar ännu. Går det på något sätt att genom lagen styrka att en cementring är ett löst föremål.... det skulle hjälpa jätte mycket.

Admin
2009-08-31, 13:07
Nej, lagen fungerar inte riktigt på det sättet.
Lagen är aldrig så konkret.
Det är därför det finns lagvrängare som advokater och jurister och det är därför som det är viktigt att alla föreningar kompletterar det skrämmande usla lagverket för brf:ar med meningsfulla stadgar (http://hotpot.se/lag-stadgar/index-6.htm).

Jag håller med Mäklare i att detta ska tolkas som lös egendom.

Vad gäller stadgarna så tycker jag att du ska ringa var och en i styrelsen varje dag och be om en kopia av stadgarna till dess att du erhåller detta!

eldaren
2009-08-31, 13:39
Hej, tyvärr har jag liknande erfarenhet från min egen förening, styrelsen i min förening inte ville lämna ut olika dokument heller. Det var besvärlligt att få stadgar eller stämmoprotokollen. Men jag tror att i stadgarna finns svaret, vem föreningen/medlemmen ansvarar för vad.
Kolla även, det kanske några andra medlemmar utom styrelsen som du kan fråga/låna stadgarna för kopiering? Du får, om inget annat, koll på vilka som är insatta. Stadgar är ju föreningens "bilbeln" så varför bo i en förening utan att veta vad som gäller och vad som förväntas av en. Du kanske kan få flera med dig som saknar och vill läsa stadgar, då kanske "vaknar " styrelsen till liv och ordnar detta. Många föreningar har sina stadgar utlagda på hemsidan, bra idé och kanske något du kan motionera om till nästa årstämma. F ö, stadgarna är tillgängliga hos bolagsverket om det skulle vara helt kört att få de via föreningen direkt.

Admin
2009-08-31, 16:05
Bra tips!
Visst är det så att man som medlem i en brf måste ha läst igenom stadgarna... dessutom ganska noga.
Tyvärr är det nog ganska få bostadsrättshavare som någonsin gjort detta och det är heller inget som bostadsorganisationer som HSB ser som särskilt viktigt.

Varje gång jag tar upp dylika problem med HSB så svarar HSB att det är var och ens ansvar. Visst är det var och ens ansvar att veta vad som gäller, men vad är det för mening att tillhöra en bostadsorganisation som bara resonerar på detta sätt och som inte själv tar ansvar för något?

Om fler läst föreningarnas stadgar (i grunden framtagna av bostadsorganistioner utan vilja och engagemang att skapa det bästa boendet för medlemmarna) så skulle fler börja förstå hur dåligt regelverket är och fler skulle då förhoppningsvis börja engagera sig i att ta fram stadgar som är värt något och som förenklar boendet i bostadsrätt.

patriksthlm
2009-09-04, 18:01
Nu har jag äntligen fått stadgarna och det står ingenting om cementringen i dessa med de hävdar att det är styrelsen som har satt dit ringen för att plugbilen inte skulle ploga bort häcken som sitter runt tomten. I torsdags så vart jag tillfråga när jag kunde komma på ett styrelsemöte och jag sa att jag inte kunde förän på onsdag. Då skall en representant från Riksbyggen ochså komma, undra vad de skall påstå nu efter som han kommer på besök. Vad har jag för rättigheter and ringen, hittar inget i mina papper om upplåtelse eller liknande, hur är det då....

totiki
2009-09-04, 21:18
När du möter styrelsen, eller innan, skall du be att få se på upplåtelseavtalet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602). Det skall de kunna plocka fram för det är en föreningsangelägenhet som gäller dig och ditt boende. Det kan de aldrig hindra dig ifrån.
I upplåtelsen (http://hotpot.se/Pdf/upplatelseavtal-mall.pdf) finns beskrivet vilken tomt och hur den ser ut som tillhör ditt boende. Detta givetvis, ifall det hör en tomt till ditt boende. Det kan hända att tomten är föreningens men det kan också hända att marken är upplåten till ditt boende. Är den upplåten till ditt boende är den ditt ansvar och du forslar bort cementringen eller annat du har lust med. Förmodligen är det då också ditt ansvar med häcken ifall de skulle ploga bort den.

patriksthlm
2009-09-09, 19:28
Hej igen har idag suttit i ett möte och diskuterat vad som gäller. Vi har inget skrivet om nyttjanderätt eller upplåtelseavtal, men det sägs att föreningen brukar nyttjanderätt på tomterna. Det är många mäklare som tror att tomten ingår i bostadsrätten men så är det inte hos oss, detta borde förtydligas i lagen om bostadsrätt. Jag skulle vilja måla om denna rundel för blommor men får kanske vänta tills stämman 2010, har missat att lämna in motion till stämman för 2009, finns det någon annan laglig väg att gå som fungerar. Alla tips är välkommna.

totiki
2009-09-10, 09:44
"Vi har inget skrivet om nyttjanderätt eller upplåtelseavtal, men det sägs att föreningen brukar nyttjanderätt på tomterna".

Du säger att du bor i radhus, det vanliga vid radhus är att en viss del tomtyta både framför och bakom huset hör till radhuset och är inskrivet i upplåtelseavtalet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602). I gavelhusen är det dessutom vanligt med avvikelser då tomtmark framför gaveln ibland ingår, beroende på terrängens utseende.
Upplåtelseavtal har ni, de gjordes vid bildandet av föreningen alt. inköpet av fastigheterna. Där står vad som gäller för varje borätt. Detta ska finnas arkiverat hos styrelsen. Kan ibland vara inskrivet som en del av lägenhetsförteckningen.
Upplåtelseavtalet vill du gärna se, för där kan finnas inskrivet att "föreningen skall verka för att du skall, på egen bekostnad, få bygga pool, carport eller friggebod", exempelvis. Eller andra godbitar som man kunde förhandla fram vid upplåtelsen.

"...men det sägs att föreningen brukar nyttjanderätt på tomterna."
Det här har jag lite svårt att förstå? Sägs av vem? Är det kommunens mark och föreningen nyttjar den som sin egen? Finns det några servitut? Är gångvägarna kommunens ansvar?
Sånt här skall finnas reglerat i text. Denna text finns också arkiverad bland föreningens papper, alternativt kan du söka efter dessa papper hos stadsbyggnadskontoret eller fastighetskontoret eller exploateringskontoret.

Tillägg:
Medlems- och lägenhetsförteckning
8 § Styrelsen skall föra förteckning över bostadsrättsföreningens medlemmar (medlemsförteckning) samt förteckning över de lägenheter som är upplåtna med bostadsrätt (lägenhetsförteckning).

9 § Medlemsförteckningen skall för varje medlem innehålla uppgift om hans namn och postadress samt om den bostadsrätt som han har.
Styrelsen skall hålla förteckningen tillgänglig för den som vill ta del av den.

10 § Lägenhetsförteckningen skall för varje lägenhet ange
1. lägenhetens beteckning, belägenhet, rumsantal och övriga utrymmen,
2. dagen för Bolagsverkets registrering av den ekonomiska plan som ligger till grund för upplåtelsen,
3. bostadsrättshavarens namn, samt
4. insatsen för bostadsrätten.

11 § Bostadsrättshavaren har rätt att på begäran få utdrag ur lägenhetsförteckningen beträffande lägenhet som han innehar med bostadsrätt. Utdraget skall avse uppgifter som enligt 10 § skall anges i förteckningen. Dagen för utfärdandet skall anges i utdraget.

patriksthlm
2009-09-19, 10:21
Idag har vi en städdag och det första som de gör är att slita upp mina blommor som sitter i rundeln och kastar dessa på marken, sen säger de att dessa blommor får du ta hand om. Har dom rätt att slita upp mina blommor. Jag är rent utsagt skit förbannad på alla dessa hitler farsoner. Hur skall jag göra för att få iordning på detta problem, snart så tar jag och flyttar denna rundel handgripligen till en annan del av området. Det sägs att denna rundel är ett löst föremål och då motsvarar det en skottkärra som går att flytta.

Skall detta behöva gå så långa att man måste flytta från området, jag trivs annars mycket bra med grannarna.

Admin
2009-09-21, 07:33
Jag förstår inte varför de rev upp dina blommor.
Jag förstår heller inte vad du menar med att tomten inte ingår i bostadsrätten... eller vad detta påstående baseras på rent konkret.
Men om det skulle vara så att rundeln inte står på din tomt så är det inget du kan göra (mer än att skriva en motion om hur du vill ha det).
Jag rekommenderar att reda ut det som Totiki tar upp.
Det viktigaste här är att reda ut vem som ansvarar för vad och vilka rättigheter du har.

Du måste från styrelsen utkräva svart på vitt vad som gäller.

Bevisbördan ligger hos styrelsen. Kan inte styrelsen visa föreningens rätt till ha denna rundel på din mark så har du full rätt att transportera bort rundeln.

Du skulle i och för sig bara kunna transportera bort rundeln nu, men risken är då bara att du startar en strid med styrelsen, och då är det bättre att försöka så långt det går att reda ut detta på ett sansat sätt.