handdator

Visa fullständig version : Hur få till stånd en extra föreningsstämma?


Krickan
2009-08-25, 12:18
Lagar och regelverk är för en ordinarie bostadsrättsmedlem ofta svåra att tolka, om oklarheter ens finns angivna i lagtexter.
Hur är det med utlysning av extra föreningsstämma? Är det så att styrelsens ansedda gängse norm resulterar i att det enbart åligger medlemmarna (dvs 1/10-del av totala antalet röstberättigade) att kräva utlysning. Skulle en välfungerande styrelse själva kunna begära en extra föreningsstämma för att inför medlemmarna reda ut saker och ting?

En sak till! Är orderupphandlingar, som utförs utifrån medlemmars motioner, ”hemligstämplade” dokument? Medlemmar avslås konsekvent tillgång till styrelsens upphandlingar och beslut utifrån motioner. Vad säger lagen och hur gör man som medlem?

Admin
2009-08-25, 12:51
En styrelse kan närhelst de så önskar kalla till en extrastämma.
Många styrelser vill dock inte - i enlighet med vad de lärt sig av HSB och övriga bostadsorganisationer - involvera medlemmarna.

Enligt min mening bör styrelser kalla till extrastämma eller informationsmöte minst en gång om året. Föreningar kan t.o.m. föra in detta i sina stadgar.

Lagtexten om att 1/10 av medlemmarna kan kalla till extrastämma är bara för att se till att medlemmarna ska ha en möjlighet att kunna kalla till extrastämma när styrelsen missköter sig.


Dokument från upphandlingar är på intet sätt hemligstämplat, varken enligt lag, stadgar eller några andra regelverk.

Å andra sidan finns det heller inte i något regelverk (om inte föreningen lagt in detta i föreningens stadgar) stadgat någon rättighet för enskilda medlemmar att ta del av dessa handlingar... utom i ett läge;

Vad få eller ingen tänkt på är att den lagstadgade skyldighet styrelsen har att svara på frågor på årsstämman kan utnyttjas på flera sätt. T.ex. kan man där kräva att få reda på vad det stått i specifika upphandlingsdokument.
Med frågor formulerade på rätt sätt kan man få reda på allt som är av vikt.
Styrelsen har då möjlighet att göra det enkelt för sig och delge medlemmarna handlingarna.

Admin
2009-08-29, 14:45
Jag kan lägga till att HSB och andra bostadsorganisationer ser som sin uppgift att göra det så svårt som möjligt för medlemmarna att göra sig hörda och att bistå styrelser med stöd som vill undanhålla information från medlemmarna.

Med det stöd dåliga styrelser har av HSB m.fl. så är det ofta mycket svårt både att kalla till extrastämma och att få information.