handdator

Visa fullständig version : Nya lagar för bostadsrätter - Den ekonomiska planen


Admin
2008-03-21, 16:06
Som vi kan se från webbsidan om Nyheter (http://hotpot.se/hsb-senaste-nytt.htm) så sker det förändringar i lagarna för bostadsrättsföreningar den 1:e april 2008.

Denna gång gäller det den ekonomiska planen för en bostadsrättsförening i Bostadsrättsförordning (1991:630) (http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:630).

De två ändringarna är enligt följande:

5 § /Träder i kraft I:2008-04-01/
En ekonomisk plan ska undertecknas av samtliga ledamöter i
föreningens styrelse samt vara försedd med intyg enligt 3 kap.
2 § bostadsrättslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm) (1991:614).

Föreningens styrelse ska ansöka hos Bolagsverket om
registrering av den ekonomiska planen. Planen ska fogas till
ansökningshandlingen. Förordning (2008:105).

/Rubriken träder i kraft I:2008-04-01/
Elektronisk ansökan

19 a § /Träder i kraft I:2008-04-01/
En ansökan enligt bostadsrättslagen (1991:614) eller
denna förordning som ska handläggas av Bolagsverket får
överföras elektroniskt till Bolagsverket enligt föreskrifter
som Bolagsverket får meddela.

Bestämmelserna i 2 a, 27 a och 28 §§ förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar ska tillämpas. Förordning (2008:105).

Inte precis några imponerande förändringar som sker den 1:e april varje år, och fortfarande tycks det inte vara någon som är intresserad av att se till att kritiskt viktiga förändringar görs i lagen för att förbättra säkerheten för en medlem i en bostadsrättsförening. Det finns ingen organisation som tillvaratar medlemmarnas intressen och därför händer det inget på denna front.

Men visst är det bra att man i lagarna i alla fall så smått börjar anpassa sig efter att det finns moderniteter som datorer. ;)

Se även;
Ny föreningslag - Unik chans att påverka (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9504)

stephan
2008-11-23, 19:56
Ekonomiska planers upprättande och bevittning.
Går det hela rätt till?
Hur väljer Boverket sina bevittnare?
Uppföljning verkar också viktigt?
Även om det kanske är bättre idag (se nedan) så är nog upprättandet av ekonomiska planer ett dåligt "skyddsnät" för blivande bostadsrättsägare?

http://sydsvenskan.se/malmo/article390924/Sander-Tanken-var-att-losa-tomtratten---men-vi-hann-inte.html

http://sydsvenskan.se/malmo/article392005/Tomter-for-tre-kronor-salda-for-27-miljoner.html

Utdrag ur dessa artklar:

"Vi gjorde inte den ekonomiska planen. Det gjorde Sveriges bostadsrättscentrum, SBC, och Dan Brossing.
En ekonomisk plan granskas av två utomstående intygsgivare, utsedda av Boverket.

En av intygsgivarna, Clas Schumacher, jurist och expert i bostadsrättsfrågor, förklarar att han såg den ekonomiska planen som preliminär och ofullständig. Därför skrev han in en ”brasklapp”, som han kallar det. Brasklappen gick ut på att Wikeborg & Sander var tvungna att upprätta en ny ekonomisk plan om det skulle inträffa något som var ”av väsentlig betydelse för bedömningen av föreningens verksamhet”.

Anders Lenhoff- Inga kommentarer

Clas Schumacher
Advokatfirman har bred erfarenhet av affärsrättsliga frågor och erbjuder sina klienter - såväl små och medelstora företag, som privatpersoner - juridiskt biträde.


Almega Tjänsteföretagen
Regionkontor Stockholm
Almega - forum för tjänsteföretagare
Almega är en organisation för tjänsteföretagare i Sverige. I Almegas förbund finns såväl det lilla företaget som den stora koncernen. Här finns företag inom en mängd branscher. Totalt ingår 8 900 tjänsteföretag med 400 000 anställda i Almega.

Brf Väduren.
Först tillkom en ekonomiskt plan som jag inte vet så mycket om. 10 år efter att föreningen kom till upprättade HSB en ny ekonomisk plan, som jag vet mer om.
HSB lånade föreningen 10 miljoner och ökade på byggkostnaderna med detta belopp????
De som undertecknade den nya planen var HSB styrelsen med Björn Carlsson i spetsen, numera en av de mest betalda i HSB Stockholm?
Bevittnare var 2 tjänstemän från HSB Stockholm.
Däremellan hade HSB:s interimstyrelse också gjort sig "god vän" med kommunnen och skänkt bort inräknat i ekonomiska planen en numera dagistomt samt ett garage och mark som idag är stor kiosk.
Som gengäld från komunnen fick HSB förvaltningen för hela Brandebergen.
Haninge bostadärs 3200lgh.Där Björn Carlsson var envåldsförvaltare, samtidigt som han satt i styrelsen för Brf Vädurn 901 lgh och grannföreningen Tellus 545lgh.Vilket tillsammans gör Brandbergen.
Vilken affär.Ni förstår väl hur det gick till när något skulle göras, 3 konsultintäkter för likadant arbete, etc.