handdator

Visa fullständig version : Nytt beslut angående hemtjänster - utrymmen som disponeras av alla hör till bostad


totiki
2009-08-22, 08:20
Artikel i Hem & Hyra; Kammarrättens bedömning är att utrymmen som disponeras av alla hör till bostaden och därmed ger rätt till skattereduktion (http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=3047831).
En äldrekvinna som köper sin del av trappstädningen i ett flerfamiljshus får dra av kostnaden, enligt ett utslag i kammarrätten. Fallet kan bli vägledande.

Kammarrättens bedömning är att utrymmen som disponeras av alla hör till bostaden och därmed ger rätt till skattereduktion. Trappstädningen ingår inte i hyran.

"Det vore märkligt ur ett rättviseperspektiv om boendeform ska avgöra rätten att få avdrag för hushållsarbete, eftersom det borde finnas ett lika stort behov av att få städhjälp oberoende av om man bor i ett eget hem, bostadsrätt eller hyresrätt", skriver kammarrätten i domen.


Detta lär Skattemyndigheten och Anders Borg reagera på. Det öppnar för ROT bidrag till föreningar i mycket högre omfattning än vad som tidigare angivits.
Renoveringar av trapphus, vindar, källare, trädgårdar, bakgårdar, tvättstugor t ex.
Och varför inte avloppsstammar, elstammar, värmeledningar och tilloppsvattenstammar.

Det är väl inte omöjligt att skattemyndigheten driver denna fråga vidare till Regeringsrätten och där lär väl Anders Borgs åsikter inte åsidosättas. Å andra sidan kanske inte han är finansminister längre när ärendet kommit så långt.

Gusten
2009-08-26, 18:27
Intressanta rättsfall. Det verkar som man ofta har problem med otydlig lagstiftning som domstolarna tvingas reda ut.
Det hade kanske varit bättre om man haft samma system som vid tidigare ROT-avdrag då man inte skilde på lägenheterna
och de gemensamma delarna.

Det två trappstädningsfallen skiljer sig ju genom att i det ena fallet köper det enskilda hushållet trappstädningen för att inte
själv behöva utföra ålagd trappstädning medan det andra fallet handlar om avdrag för den del av hyran som avser trappstädning.
I det senare fallet är det ju inget privathushåll som köper tjänsten såvida inte tjänsten skulle kunna anses vara köpt indirekt via fastighetsägaren.

totiki
2009-08-26, 18:46
Intressanta rättsfall. Det verkar som man ofta har problem med otydlig lagstiftning som domstolarna tvingas reda ut.
Det hade kanske varit bättre om man haft samma system som vid tidigare ROT-avdrag då man inte skilde på lägenheterna
och de gemensamma delarna.

Jo, det ena gällde hyresfastighet. Frågan är väl om reformen har något att vinna på ytterliggare mer differentiering i vem som har rätt till denna?

Det framstår som man skapat en reform som skall dra till sig enskilda väljare i form av hushåll som drar nytta av reformen. Konstruktionen har inte räknat med den uppfinningsrike individen. Frågan är om reformen i slutändan kommer att kosta mer i utökad myndighetsutövning än i de medel som återförs skattebetalarna. Det vill säga dubbla kostnaden för reformen än vad som redovisas som kostnad för densamma.
Domstolar och skatteverk klagar redan över att de är överbelastade och frågan är väl om mål av denna typen kan anses ge någon form av produktivitet till samhället.

Jag kan faktiskt tänka mig att den kostnadsökning som rapporterats från media, kanske 30%, på dessa tjänster är befogad från hantverkarnas sida. Eftersom de tillförts ett nytt regelverk med stort administrativt arbete samt ett nytt riskmoment. Hela reformen framstår som kontraproduktiv.