handdator

Visa fullständig version : Ansvarsfrihet


totiki
2009-08-22, 08:14
I SVD idag yttrar sig åklagare Ove Lundgren angående ansvarsfrihet när det gäller BRFr "frågan om ansvarsfrihet har egentligen ingen betydelse". Detta i samband med alla oegentligheter rörande BRF Rektangeln 21 i Ringen STHLM.

Det är endast en markering från stämman som Admin mycket riktigt påpekat här på forumet ett flertal gånger.

Samtidigt ställer det ett krav på stämman att agera. Dels kan ju inte stämman välja om samma styrelse. Dels måste stämman fråga sig vilka följdverkningar detta skall leda till från stämmans sida.

Av denna anledning måste man se över hur dagordningen ser ut på årsstämman så stämman får tid att diskutera frågorna som uppstår. Kanske en automatisk ajournering på x antal dagar när ansvarsfrihet nekas.

Admin
2009-08-22, 15:53
Ja, det är lite märkligt att det denna villfarelse är så spridd i bostadsrättsföreningarna såväl som i bostadsorganisationerna. Det hävdas ofta att när ansvarsfrihet givits så innebär det att styrelsen kan andas ut oavsett vad styrelsen sysslat med bakom sina lyckta dörrar i den insynsskyddade styrelsesfären.

Vad som är särskilt intressant är (som vi kunnat läsa både här i forumet och i media) att det händer att styrelser inte får ansvarsfrihet, men ändå sitter de kvar.
Som Totiki nämner här så måste naturligtvis ansvarsfrihetsfrågan innebära att om ansvarsfrihet nekas så måste styrelsen per automatik avgå.
Det borde t.o.m. stå i lagtexten!

Vi har också (inte minst från inläggen i forumet) kunnat konstatera att styrelser ges ansvarsfrihet per automatik utan att styrelsens agerande ifrågasätts eller undersöks.

Och absolut viktigast av allt !!!
Styrelser beviljas ansvarsfrihet utan att det finns en rimlig chans med dagens system för medlemmarna att veta om detta är rätt. Med den totala avsaknad på öppenhet som finns i de flesta brf:ar så är det helt uteslutet att någon, baserat på en årsredovisning som inte ens Sveriges främsta experter inom området kan uttolka, kan ge sitt bifall till ansvarsfrihet.

Det kanske inte finns någon anledning att ta bort frågan om ansvarsfrihet från dagordningen. Det tvingar ändå stämman att i alla fall på något vagt sätt ta ställning i frågan. Men hela systemet måste ändras med mer öppenhet - framtvingad genom lag - och med extrem tydlighet i att beviljande av ansvarsfrihet inte innebär att styrelsen därefter går säker för sina handlingar.

Det finns ett mycket enkelt sätt för en brf-styrelse att inte riskera något. Det är med öppenhet där alla större beslut tas av stämman. Svårare än så är det inte.


Detaljerad genomgång av ansvarsfrihet för styrelsen i en bostadsrättsförening samt skadestånd;
Ansvarsfrihet för styrelsen, vad gäller? (http://hotpot.se/hsb-ansvarsfrihet.htm)


Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen har utretts många gånger i forumet och här följer några exempel;
Vad gäller avseende ansvarsfrihet för styrelse i brf och skadestånd? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12191)

Vad innebär ansvarsfrihet för en styrelse i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13408) - Måste styrelsen granskas om styrelsen ej får ansvarsfrihet? Skadestånd? Revisorns roll?

Ny lag tar bort ansvarsfrihet för styrelseledamöter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13545)

Inom vilken tid kan skadeståndstalan väckas mot styrelse som ej får ansvarsfrihet i bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13416)

Kan styrelse i brf som ej beviljats ansvarsfrihet sitta kvar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13684) - Bostadsorganisationerna (HSB, Riksbyggen, SBC) försöker alltid - i eget intresse - avstyra att ansvarsfrihet ej beviljas eller att skadeståndsanspråk ställs

Ej bevilja ansvarsfrihet till brf-styrelsen pga att styrelsen ej verkat i medlemmarnas ekonomiska intressen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14228)

Ansvarsfrihet i brf, ett minoritetsbeslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14460) - Styrelseledamöter, HSB-ledamot och andra jäviga personer kan inte rösta i frågan om ansvarsfrihet

Beslut om ansvarsfrihet i bostadsrättsförening vid eventuella lagbrott (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14462)

Hur många röster krävs för att neka ansvarsfrihet för styrelsen i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12331)

Ansvarsfrihet i brf, vem får rösta? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13650)

Ansvarsfrihet - Var väcker man talan mot ledamöter? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12319)

Ansvarsfrihet för styrelse i brf - Kan endast beslutas om på årsstämma? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7413)

Arvodesutbetalning i brf - Styrelsen fick ej ansvarsfrihet (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10681)

Vad händer om ansvarsfrihet ej beviljas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8730) - Frågor om vilka konskvenser det får att ej bevilja styrelsen ansvarsfrihet


Styrelsen fick inte ansvarsfrihet !!! Men revisorerna... ? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1566)

stephan
2009-08-22, 16:17
En styrelse som inte får ansvarsfrihet men ändå sitter kvar är fruktansvärt. Jag anser att en styrelse som inte får "enhällig" ansvarsfrihet borde fundera över om att sitta kvar i en styrelse.

Men medlemmarna förstår inte vad detta med ansvarsfrihet betyder. Majoritet är majoritet anser allt för många.

Att sen styrelsen kan anlita en "köpt" ordförande till en stämma och låta styrelsens ledamöter rösta på egen ansvarsfrihet, tillika med att nästan allla styrelseldamöter hade fullmakter som också viftades med på Vädurens senaste stämma är otroligt.

Men en ordförande som Urban Wiman som verkar vara specialist på att ta uppdrag som ordförande på "problem"stämmor får väl bra betalt?

Admin
2009-08-29, 14:52
Det lustiga i Ringen-historien är att den nya styrelsen säger att i och med att den gamla styrelsen inte fick ansvarsfrihet så kan nu den nya styrelsen gå vidare och kräva skadestånd, etc.

Inte ens i en så här mediabevakad historia finns det en styrelse som begriper att det inte behövs att en styrelse nekas ansvarsfrihet för att utkräva skadestånd av styrelsen.

stephan
2009-10-01, 15:46
Tyst är det om vad som händer i brf Rektangeln.

Heder åt nya styrelsen att i alla fall lägga ut årsredovisningen, så man kan läsa revisorernas kommentarer till det som skedde i föreningen.

Brf Rektangeln 21, årsredovisning 2008 (http://www.rektangeln21.se/system/files/Arsredovisning2008.pdf)

Glader
2011-06-05, 01:20
Att sen styrelsen kan anlita en "köpt" ordförande till en stämma och låta styrelsens ledamöter rösta på egen ansvarsfrihet, tillika med att nästan allla styrelseldamöter hade fullmakter som också viftades med på Vädurens senaste stämma är otroligt.

Styrelsemedlemmar ska inte vara med i omröstningen om ansvarsfrihet (av uppenbara skäl). Huruvida man använder en extern ordföranden till stämman är ovidkommande.