handdator

Visa fullständig version : Ombyggnad av balkonger i brf


JESKIL
2009-08-18, 15:04
Är medlem i en brf. i Västerås, där det är på gång en ombyggnad av balkonger. Turerna kring ombyggnaden har varit minst sagt märkliga.
Det började för lite drygt ett år sedan. Vi medlemmar blev kallade till en extra stämma, för att ta ställning i denna fråga. Vid stämman så närvarade representanter ifrån Riksbyggen. De presenterade då de olika måtten för våra framtida balkonger. Ett ganska dyrbart bygge! Nära 17 000 000 kr.
De närvarande medlemmarna röstade, med siffrorna 67 för och 2 emot. Protokollet ifrån mötet skickades ut till övriga medlemmar. Fortfarande med ursprungsmåtten klart och tydligt utsatta. Vi ombads att rösta för eller emot denna utbyggnad. Det krävdes kvalificerad majoritet, vilket det också visade sig bli. Några medlemmar röstade emot, så målet skickades till Hyresnämnden, för godkännande.
Jag vill ännu en gång påpeka att vi röstade för de måtten som presenterades på stämman och sedermera i mötesprotokollet.

För några dagar sedan, så hade entreprenören satt upp prisuppgifter på inglasning av de olika balkongtyperna. Döm om min förvåning blev stor då våra hörnbalkonger hade växt ytterligare till 3750x1800 mm. Ursprunget var 3500x1800 m.m. Märkligt, eller hur? Jag tog då kontakt med projektledaren på Riksbyggen och bad honom att skicka en planritning över den typ av balkong, som 100 st av 245 medlemmar skulle få. Då jag fick denna ritning i min hand, så kände jag mig grundlurad och överkörd. Balkongerna skulle endast bli 2926 m.m. i fronten minsta djup 1670 mm och största djup 1923 mm. Balkonger har bara ett rätvinkligt hörn. 4.079 kvm blev slutytan! De övriga 145 balkongerna skulle bibehålla sina ursprungsmått. 7 respektive 6.4 kvm.

Ringde återigen Riksbyggen och menade att detta hade vi inte röstat för. Personen beklagade bara att måttsättningen hade blivit fel, men att ombyggnaden skulle påbörjas, utan något nytt anbudsförfarande eller omröstning.

Min fråga:
Vad gör jag eller vi? Får det det gå till så här?
Är det ett glasklar fall för Hyresnämnden?
Kan man stämma Riksbyggen?

Admin
2009-08-18, 15:48
I och med att balkongerna faller inom vad som hör till bostadsrättshavaren så vill jag starkt rekommendera att hyresnämnden ger sitt utlåtande.

Detta är ett beslut som styrelsen saknar behörighet att ta på egen hand och precis som för badrumsrenoveringarna vi diskuterar i andra trådar så krävs 2/3 majoritetsbeslut och hyresnämndens godkännande.
Eftersom ärendet gått vidare till hyresnämnden så är frågan vad som hänt på denna front?

Tydligen var det en överväldigande majoritet för att bygga ut balkongerna, men vad jag förstår så finns ännu inget godkännande från hyresnämnden och därmed kan ej heller ombyggnaden påbörjas.

Om beslut tagits på stämman på grunder som sedan inte visar sig vara korrekta får arbetet naturligtvis inte påbörjas. Om detta ändå sker så kan styrelsen bli skadeståndsskyldig.

Sedan undrar jag hur föreningen löser problemet med att likhetsprincipen inte följs. De som inte har balkonger/inte får balkongerna utökade ska ju inte betala för de som får utökat sin storlek på balkongerna, så hur ska detta finansieras?

Du skriver att inget anbudsförfarande för ombyggnaden ska ske... eller att anbud inte tas in på nytt baserat på de nya måtten?
Är det Riksbyggen som styr detta åt föreningen så kan jag förstå att Riksbyggen inte vill föra fram det mest ekonomiskt föredelaktiga alternativet (då tjänar Riksbyggen inte så mycket pengar).
Men det är högst oansvarigt av styrelsen om styrelsen i er förening inte tar in anbud på balkongombyggnaden. Detta ska ske till minst tre olika entreprenörer, men jag skulle vilja rekommendera fem stycken eftersom det handlar om så stora pengar.

JESKIL
2009-08-18, 16:53
Du har nog missförstått mig.

Majoriteten var för detta bygge, men eftersom det var några, som motsatte sig förändringen, så blev dessa uppkallade till Hyresnämnden.Det var ju egentligen bara en formsak. Hyresnämnden tog ju inte ställning till balkongstorlekarna och deras mått, utan bara informerade nejsägarna, om att 2/3-dels-principen gällde. Problemet var att stämmans presentation av måtten var på ett sätt, och så även protokollet från detta möte! När vi medlemmar sedan fick protokollet i våra brevlådor, så blev vi ombedda att rösta för eller emot balkonger, som hade ett specifikt mått.

När sedan allt var klart för att påbörja bygget, så hade balkongmåtten blivit mindre, för 100 av 245 medlemmar. Det var detta förfarande, som jag vände mig emot. Jag tyckte att när det blev en så stor, minskning av måtten, så var det befogat med åtminstone en omröstning.

Det tyckte inte Riksbyggen!

Admin
2009-08-18, 17:29
Vilket är det du menar jag missförstått?
Det du skriver är jag helt och hållet med på.

Dock så fungerar det inte så att hyresnämnden bara "informerar" om att det krävs 2/3 majoritet vid ett stämmobeslut för denna utbyggnad, utan hyresnämnden har också beslutanderätt och kan lägga in sitt "veto" till en balkongutbyggnad.

Som jag också påpekade så kan man naturligtvis inte ta ett beslut på grunder som sedan förändras. Detta måste naturligtvis hyresnämnden informeras om utifall att du vill åstadkomma en förändring.

Röstning utifrån protokoll i brevlådor finner jag sedan mycket märkligt. Det lämnar ju vidöppet för manipulation. Hur gick det till? Fick ni lämna in en bifogad lapp med ett ja/nej till styrelsen?

Riksbyggen tycker alltid som styrelsen, och vad Riksbyggen tycker spelar ingen roll. Det är medlemmarna i föreningen som bestämmer.

Du kan alltid med stöd av 10% av medlemmarna begära att en ny stämma utlyses för ny röstning i balkongfrågan.