handdator

Visa fullständig version : Föreningen vill renovera nyrenoverat badrum i bostadsrätt


katta
2008-11-20, 18:40
Måste få klargjort vad som gäller angående stambyte.

Mina föräldrar köpte bostadsrätt för 4 år sedan då vi totalbombade hela lägenheten på 68 kvm. Vi anlitade behörig entreprenör till att byta ut alla gamla eldragningar samt uttag. Vi gjorde en totalrenovering i badrummet, vilket innebar ny groda och nya rörledningar
samt allt porslin nytt. Allt drogs nytt till den gamla stammen som går från kökets sida.

Då är nu frågan; Föreningen har fått anbud på ett stambyte, pris 11 miljoner kronor inkl eldragning. Måste föreningen verkligen riva mina föräldrars badrum? Kan man gå emot föreningen beslut om rivning, eftersom allt redan är gjort fram till stammen? Det finns papper på allt samt bevis på arbetet.

Han som sitter som ordförande låter ingen bestämma (en mycket illasinnad person) eftersom det finns många gamla människor i huset som bott där i 50 år och saknar kunskap om detta. Föreningen ska ha ett möte nu nästa vecka, och ingen utomstående (utanför föreningen) får vara med och lyssna. Får man verkligen göra så? Det enda vi INTE vill är att riva badrummet.

Admin
2008-11-20, 19:06
Ja, föreningen kan via stämmobeslut bestämma att stammarna ska bytas ut, men om badrum förstörs så måste kostnaden för detta vara inräknat i totalsumman för stambytet. Föreningen måste återställa det som de förstör.

Om föreningen drar en ny stam så är det förmodligen enda vägen genom dina föräldrars badrum för att koppla ihop stammen med lägenhetens rör.

Du säger inte vilka stammar det är men notera att det finns andra metoder än att dra nya stammar.
Relining för avloppsrör eller "strumpa" (plaströr).

Styrelsen bestämmer inte vem som får närvara på stämman. Tyvärr så är stadgarna ofta utformade så i föreningar att medlemmarna inte har rätt att ta med sig t ex ett juridiskt ombud. Även om det bryter mot regelverket så gör man ändå detta emellanåt, så stämman kan besluta om att utomstående får närvara på föreningsstämman (trots att det bryter mot stadgarna, som man egentligen inte får bryta mot). Om föreningen ska ha en stämma om stambytet nästa vecka så rekommenderar jag starkt att spela in denna (http://hotpot.se/hsb-inspelning-av-samtal.htm).

Du får dock närvara på stämman tillsammans med dina föräldrar eftersom stadgarna normalt säger att endast annan medlem eller medlemmens make/maka, registrerad partner, sambo, föräldrar, syskon eller barn får vara biträde (man får ta med sig ett biträde).

Är det en HSB-förening?