handdator

Visa fullständig version : Golvbrunn i bostadsrätt, vem ska betala denna? Vilket regelverk gäller för golvbrunn?


Admin
2008-09-25, 18:30
Vem har underhållsansvar för golvbrunnen i en bostadsrätt?

Vem bestämmer över golvbrunnen?

Vårt badrum är i akut behov av renovering. De hantverkare vi pratat med säger att vid en renovering så måste också golvbrunnen bytas ut. Enligt stadgarna är det föreningen som har underhållsansvaret för golvbrunnen, och styrelsen vill inte ge oss tillstånd att byta ut golvbrunnen. Vad gör vi?

Svar: Som bostadsrättshavare har du enligt HSBs normalstadgar underhållsansvar för ytskikt inklusive tätskikt i badrum, samt för klämringen i golvbrunnen.

Bostadsrättsföreningen har underhållsansvar för själva golvbrunnen. Om den är trasig är det föreningens ansvar att åtgärda. Föreningen har inte någon skyldighet att godkänna eller bekosta ett byte om golvbrunnen inte är trasig.

Jag anser däremot att föreningen bör bekosta bytet av golvbrunnen till en typgodkänd i fall där du som bostadsrättshavare fullgör din underhållsskyldighet av badrummet. Risken är annars att bostadsrättshavarna underlåter att renovera sina badrum med ökade vattenskador i fastigheten som följd.

Beroende av vem av föreningen eller bostadsrättshavaren som låter utföra och bekosta bytet kan det bli aktuellt med avtal som reglerar ansvaret för att bytet av golvbrunnen skett på ett fackmässigt sätt.

Styrelsen kan sätta upp villkor för byte av golvbrunnen. En viktig aspekt är att om inte golvbrunnen byts till en typgodkänd så har du troligtvis inte ett fullgott försäkringsskydd för badrummet.

Om du inte får byta golvbrunnen rekommenderar jag dig att ringa HSBs medlemsrådgivning.

Sofie Kjellin, förbundsjurist

Ovanstående är ännu ett exempel i raden på meningslösa svar från HSB Riksförbund på medlemsfråga; Precis som i alla andra svar så refereras inte till något regelverk.

Se även bl a:
Vem ska betala golvbrunnen i brf, jag, föreningen eller entreprenören? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11482)

Francois
2008-09-25, 19:48
Jag tycker att HSB svar är ganska tydligt. Det står; "Om den är trasig är det föreningens ansvar att åtgärda. Föreningen har inte någon skyldighet att godkänna eller bekosta ett byte om golvbrunnen inte är trasig".

Referens till regelverk behövs inte, eftersom de är två personer som tillhör HSB som pratar med varandra, och då är det självklart underförstått att stadgarna i HSB gäller i detta fall. Tydligare kan man vara, men tillräckligt bra tycker jag att svaret är.

Admin
2008-09-25, 20:21
Jo, vid en första anblick så tror jag de flesta tycker att svaret från HSB Riksförbund är solklart. Men faktum är att det inte är detta.

Jag håller inte med. Det är självklart att det behövs referenser till regelverk. Speciellt med tanke på omständigheterna där HSB bara hela tiden hasplar ur sig saker som är såväl fel som tveksamma.
Om brf:en antagit HSB:s normalstadgar (vilket inte framgår) så står det i dessa att bostadsrättshavaren ansvarar för rensningen av golvbrunnen (och en ev. klämring, trots att sådan inte finns).
Det står inget i stadgarna om vem som ansvarar varken för golvbrunnen (eller på vilket sätt) eller röret mellan stam och golvbrunn (eller på vilket sätt detta ansvar är fördelat).

Medlemmen säger att det enligt stadgarna är föreningen som har underhållsansvaret för golvbrunnen, men vad stadgarna egentligen säger om detta vet vi inte.
Det är inte två personer inom HSB som pratar med varandra. Jag förstår inte riktigt hur du menar där och speciellt inte varför det därav skulle vara underförstått att stadgarna i HSB ska gälla (brf:ens stadgar gäller oavsett, men det måste stå något i stadgarna om detta för att det ska kunna gälla).
Det skulle vara rent ut sagt för j-ligt om en medlem inte har rätt att byta ut golvbrunnen, så länge det görs till en godkänd sådan.
Det finns heller inte något som säger att en medlem inte har rättighet att göra detta, tvärtemot till vad Sofie Kjellin säger.
Det var inte frågan om styrelsen har en skyldighet att bekosta utbyte av en golvbrunn om den inte är trasig.
Men om det hade varit om frågan om detta så vill jag understryka två saker.
1. Det finns inget regelverk för detta.
2. Var går gränsen mellan trasig och "lämpligt att golvbrunn byts ut - och bekostas av föreningen - pga ålder"?
Sofie Kjellin skriver;
"Beroende av vem av föreningen eller bostadsrättshavaren som låter utföra och bekosta bytet kan det bli aktuellt med avtal som reglerar ansvaret för att bytet av golvbrunnen skett på ett fackmässigt sätt"?
Ja, det kan man verkligen tycka, men varför har HSB då inte velat lägga in denna grundläggande sak i HSB:s normalstadgar, där ett regelverk för detta självklart ska finnas med.
Sofie Kjellin skriver;
"Styrelsen kan sätta upp villkor för byte av golvbrunnen".
Ja, det låter kanske självklart för en del, men med vilken rätt då?
Och var går gränserna för vilka villkor styrelsen kan sätta upp?
Styrelsen är inte allsmäktig och allvetandes, även om vi ser många exempel på där styrelser tycks tro så.Detta är bara några snabba kommentarer och frågeställningar till svaret från HSB Riksförbund, men det finns fler frågetecken och märkligheter.

Tycker du fortfarande att svaret från HSB är klart och tydligt?

Francois
2008-09-25, 21:30
Admin, du skrev; "Ännu ett exempel på ett ganska meningslöst svar från HSB Riksförbund på en medlemsfråga". Det var därför jag trodde att båda tillhör HSB, du skrev det själv.

Juristen motsäger sig inte att den boende byter golvbrunnen och betalar den själv. Däremot säger hon att föreningen har ingen skyldighet att betala för golvbrunnen om den inte är trasig.

Not:
I vår förening har styrelsen bestämt att föreningen betalar för en ny golvbrunn, om den boende gör en egen badrumsrenovering. Istället för att behöva betala för ett omfattande arbete senare för att byta golvbrunn, ser vi till att det blir gjort när det är mest praktiskt.

Admin
2008-09-25, 22:20
Men du skrev;
Referens till regelverk behövs inte, eftersom de är 2 personer som tillhör HSB som pratar med varandra, och då är det självklart underförstått att stadgarna i HSB gäller i detta fall.
Och jag hänger fortfarande inte med på vad du menar där (vilka två personer pratar med varandra, menar du?). Det är en medlem i en HSB-brf som ställer en fråga och HSB Riksförbund som svarar.

Du har rätt i att juristen i HSB inte säger att den boende inte kan byta golvbrunnen och betala denna själv (det är vi överens om, och jag har inte hävdat något annat, så länge styrelsen godkänner detta... enligt HSB Riksförbund). Om detta var frågeställningen framgår dock inte.

Vi är också överens om att juristen i HSB säger att föreningen inte har någon skyldighet att betala för golvbrunnen om den inte är "trasig".
Men;

HSB Riksförbund har fel här, bl.a. eftersom föreningen ska verka för medlemmarnas ekonomiska bästa.
Det jag skrev var att det inte finns något regelverk för detta. Juristen i HSB skapar alltså ett regelverk baserat på ingenting och utan att förklara hur hon kommit fram till detta.
Jag skrev också att "trasig" är en definitionsfråga. Om livslängden på golvbrunnen är 40 år och det passerat 50 år sedan den installerades, är det då rätt att vissa medlemmar själva personligen får ta kostnaden för föreningens gemensamma underhåll, medan andra slipper detta, tycker du?T.o.m. i min brf har styrelsen beslutat att göra som i din brf. Dvs att föreningen står för de 200 kronor som golvbrunnen kostar (eller vad priset nu ligger på), men de övriga 5.000 kronorna för arbetetskostnaden får medlemmen själv stå för (vet inte priset i snitt, men 5.000 kr har jag läst att medlemmar fått betala så det kan inte vara helt galet... även om det exakta priset är irrelevant här). Dvs BRH betalar för det som BRF ansvarar för, i strid med regelverket.

Tycker du då att det är i enlighet med likhetsprincipen att jag sedan ska betala för de andras golvbrunnsbyte när det är dags för föreningen att byta ut de golvbrunnar där bostadsrättshavarna inte underhållit sitt badrum?

Och hur ser föreningens underhållsavtal med medlemmen ut för den golvbrunn som de enskilda medlemmarna bytt ut?

PS.
Även övriga luddigheter, fel och frågeställningar i Sofie Kjellins undermåliga svar kvarstår.

Francois
2008-09-25, 22:42
Min förening betalar golvbrunnen OCH arbetskostnaden för att byta ut den.

Eftersom du skrev: "HSB Riksförbund på en medlemsfråga" förstår jag att HSB Riksförbund pratar med en HSB medlem, eller menar du en medlem i "Lagga chokladkaka-förening"?

Du skrev: "Det skulle vara rent ut sagt för j-ligt om en medlem inte har rätt att byta ut golvbrunnen, så länge det görs till en godkänd sådan. Det finns heller inte något som säger att en medlem inte har rättighet att göra detta, helt tvärtemot till vad Sofie Kjellin säger."

Hon skriver bara "Om du inte får byta golvbrunnen rekommenderar jag dig att ringa HSBs medlemsrådgivning" eftersom vissa styrelser kan ha satt sådana regler. Eftersom golvbrunnen är föreningens ansvar kan man tänka sig att vissa styrelser KAN ha tagit ett sådant beslut. Det är det hon pratar om (jag tolkar det så). Hon säger inte att det finns sådana regler.

Admin
2008-09-25, 22:53
Du skriver;
Min förening betalar golvbrunnen OCH arbetskostnaden för att byta ut den.

Ja, det var en himla skillnad mot hur det går till i min brf. Bra, så ska det gå till !

Det jag citerar är medlemsfrågor som kommit in till HSB Riksförbund och som HSB Riksförbund sedan spritt till alla medlemmar via HSB:s reklamtidning "Hemma i HSB" tillsammans med HSB Riksförbunds galna svar på ställda frågor.

Du missförstod vad jag skrev. HSB Riksförbund skriver;
Föreningen har inte någon skyldighet att godkänna eller bekosta ett byte om golvbrunnen inte är trasig.
Det är här jag säger att HSB Riksförbund är ute i det blå. På flera sätt, men inte minst eftersom HSB Riksförbund just här säger att om styrelsen inte vill tillåta en medlem att byta ut sin golvbrunn så kan styrelsen förbjuda medlemmen från att sätta in en ny golvbrunn enbart om styrelsen känner för detta eller vill plåga en enskild försvarslös medlem. Det kan alltså bl.a. strida mot stadgarna som säger att styrelsen ska verka i medlemmarnas ekonomiska intresse.


Ett exempel på hur en brf inom HSB Malmö gått ut med information till medlemmarna om badrumsrenovering;
Information om badrumsrenovering

Allt fler medlemmar väljer att renovera sina badrum. Styrelsen ser mycket positivt på detta. De ursprungliga badrummen motsvarar inte dagens krav på fuktskydd.

Det är viktigt att en badrumsrenovering genomförs på ett professionellt sätt med godkända produkter. Föreningen uppmuntrar fackmannamässig renovering genom att ersätta kostnaden för utbyte av golvbrunn samt material och applicering av tätskikt. Kravet är att renoveringen utförs av fackmässigt av företag som kan lämna garanti i form av kvalitetsdokument.

En certifierad entreprenör ger tio års garanti på arbetet och du erhåller ett kvalitetsdokument som bevis på arbetet. Detta dokument måste uppvisas i original för att få ersättning från föreningen.

Francois
2008-09-26, 08:56
Hon säger; "Om du inte får byta golvbrunnen rekommenderar jag dig att ringa HSBs medlemsrådgivning."
Då menar hon att hon kan tänka sig ta upp striden för att styrelsen inte ska göra som den gör. Det är min tolkning. Men man kan misstolka henne med flit om man vill.

Admin
2008-09-26, 09:55
Men snälla. Jag lägger fram texten för dig precis som juristen skrivit den. Det finns inget att misstolka. Jag bara återger exakt vad HSB Riksförbund skrivit.

Jag vet inte hur mycket du känner till om HSB, men själv vet jag i alla fall en del. Så när du säger att du tolkar svaret som att hon kan tänka sig att ta upp striden för att styrelsen inte ska göra som den gör så vill jag säga följande;

Har du någonsin sett HSB ta upp striden för en enskild medlem mot en styrelse? Det är större sannolikhet att månen trillar ner.
(Jag är inte lika bekant med Riksbyggen, men utifrån vad jag läst verkar det råda motsvarande förhållanden där.)

Den mening du refererar till;
Om du inte får byta golvbrunnen rekommenderar jag dig att ringa HSBs medlemsrådgivning.
saknar relevans i sammanhanget. Den är helt fristående från det jag tagit upp... det hör helt enkelt inte dit.
Denna mening lämnar (med avsikt från HSB) vidöppet för tolkningar (precis som du har gjort), i motsats till den mening jag refererat för dig
Föreningen har inte någon skyldighet att godkänna eller bekosta ett byte om golvbrunnen inte är trasig.
där det inte finns något att tolka. Det är bara att läsa innantill.