handdator

Visa fullständig version : Kan styrelsen i brf kräva att vi skriver på ekonomiskt ansvar?


Blueeyes
2009-08-13, 13:02
Hej!

Har nyligen köpt en bostadsrätt i ett landshövdingehus. Håller på att renovera köket, och i planerna ingår att ta ner en bärande vägg. Vi har inför detta anlitat en auktoriserad byggnadsingenjör på ett företag, som har gjort beräkningar och ritningar hur väggen skall avverkas med järnbalk med hjälp av konstruktionsritningar. Arbetet görs av en snickare med lång erfarenhet. Bygganmälan gjord. Kvalitetsansvarig är en pensionerad byggnadsingenjör.

Alla punkter på Stadsbyggnadskontoret och styrelsens kravlista är uppfyllda. Trodde vi. Efter samtal med fastighetsförvaltare framkommer det plötsligt att man vill att vi skriver på ett papper om att vi tar ALLT ekonomiskt ansvar för de fel som kan uppkomma i samband med arbetet och i framtiden, om exempelvis taket börjar svikta till lgh under etc. :12:

Vi har använt oss av fackmän och uppfyllt alla krav som kan ställas inför rivningen av väggen. Det känns helt orimligt att vi skall bli ekonomiskt ansvariga! Kan styrelsen verkligen kräva detta av oss? Det är flera fackmän inblandade; byggnadsingenjören, snickaren, smeden och kvalitetsansvarig.

Hur skall vi gå till väga? :14:

Admin
2009-08-13, 13:51
Styrelsen kan inte kräva att ni skriver under ett papper om att ni är ekonomiskt ansvariga om något skulle inträffa i framtiden.

Som vad? Hur långt in i framtiden? Om 30 år?

Det är bara dumheter från en okunnig och rädd styrelse som förmodligen inte är riktigt trygg i sina uppgifter.

Skulle något hända i framtiden så får man i denna juridiska process, som då ev. blir nödvändig, avgöra vem som har ansvar för vad beroende på vad som gjorts av vem och när och hur, och... man bestämmer inte i förväg att någon viss person ska belastas med skuld för framtida oväntade händelser baserade på okända premisser.

Är styrelsen osäker på era experter så får styrelsen anlita sina egna experter för att få ett utlåtande i frågan från dem.
Notera att det i så fall blir på er bekostnad styrelsen anlitar dessa experter.

Något papper ska ni absolut inte skriva under !

OBS !!!
Ansvar för arbetet har ni ändå per automatik. Det behövs inget underskrivet papper för detta.
Jag hoppas ni kontrollerat att den som ska riva den bärande väggen har erforderlig försäkring för att täcka ev. skador och tillhörande kostnader som kan uppstå.

Jag minns scenen (som nämnts här tidigare) med John Cleese från Fawlty Towers där Basil anlitade en mindre seriös hantverkare för att bygga en dörr i bärande vägg som sedan fick göras om av proffs, men här verkar det vara proffs från början där allt är noga genomtänkt.

Se även;
Vad gäller vid ingrepp i bärande vägg i en bostadsrättsförening? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=2205)

Standard i brf enligt bostadsrättslagen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8968)

totiki
2009-08-13, 14:01
i planerna ingår att ta ner en bärande vägg. Vi har inför detta anlitat en auktoriserad byggnadsingenjör på ett företag, som har gjort beräkningar och ritningar hur väggen skall avverkas med järnbalk med hjälp av konstruktionsritningar. Arbetet görs av en snickare med lång erfarenhet. Bygganmälan gjord. Kvalitetsansvarig är en pensionerad byggnadsingenjör.

Det här ser ju bra ut. Ifall ni kan lita på dessa och det arbete de utför så skall det inte uppstå några framtida problem. Kan ni få sådana garantier av dessa?

Alla punkter på Stadsbyggnadskontoret och styrelsens kravlista är uppfyllda. Trodde vi. Efter samtal med fastighetsförvaltare framkommer det plötsligt att man vill att vi skriver på ett papper om att vi tar ALLT ekonomiskt ansvar för de fel som kan uppkomma i samband med arbetet och i framtiden, om exempelvis taket börjar svikta till lgh under etc.

Ifall den första frågan kan besvaras med "ja", skall det inte vara några problem med att skriva under. Dock anser jag att "framtiden" måste tidsbestämmas. Problem som uppstår måste direkt kunna kopplas till den förändring ni gjort och tidsbestämningen sammanfalla med garantitiden.
Hör också med ert försäkringsbolag vad de har för åsikt i frågan. Ifall de anser att de kan stå för framtida kostnader efter att ha besiktigat era planer bör ni vara på säkra sidan.

Vi har använt oss av fackmän och uppfyllt alla krav som kan ställas inför rivningen av väggen. Det känns helt orimligt att vi skall bli ekonomiskt ansvariga! Kan styrelsen verkligen kräva detta av oss? Det är flera fackmän inblandade; byggnadsingenjören, snickaren, smeden och kvalitetsansvarig.
Hur skall vi gå till väga?
Jag anser nog inte att det är orimligt när ni gör en förändring på bärande delar av fastigheten. Föreningen tillstyrker ju er förändring med utgångspunkt av det grundliga arbete ni redan utfört. Alternativet hade ju varit ett "nej" från styrelsen.

Ni verkar själva ändå vara oroliga trots alla fackmän. Vad beror denna oro på?
När ni har alla dessa fackmän samt KA borde det inte finnas någon anledning till oro. Hör med försäkringsbolaget.

Francois
2009-08-13, 16:13
Imponerande svar av Admin.

Detta är viktigt:

Jag hoppas ni kontrollerat att den som ska riva den bärande väggen har erforderlig försäkring för att täcka ev. skador och tillhörande kostnader som kan uppstå.


Och då går mina tankar på "garanti". Det borde väl finnas en garantitid för utfört arbete. Denna garanti från entreprenören borde räcka för att styrelsen ska vara nöjd.

totiki
2009-08-13, 16:56
Sedan är det ju också på det viset att när ni säljer er BR kommer köparen per automatik ta över ert ansvar. Det verkar inte som er styrelse är medveten om det.

Vad som kan uppstå här är att styrelsen ger er ett "Nej" till ombyggnationen. Då förlorar ni ert redan insatta arbete och kapital men inte mer. Jo, den förbättrade lgh förstås.

Jag är tveksam till ifall det går att överklaga styrelsens "Nej"? Jo, till stämman går det. Men ger stämman avslag finns nog ingen ytterliggare instans.

Därför, för att kunna få er vilja igenom, måste ni kohandla med styrelsen för att nå en överenskommelse som båda kan acceptera. Övertygande information borde räcka.

Jag har full förståelse för er styrelses tveksamhet. Jag skulle inte vilja sitta i en styrelse som ger sitt medgivande i frågan och sedan rasar taket ner och det finns ingen som tar ansvar, utan det skall föreningen betala.

Men är det som du beskriver, väl underbyggt och garanterat av experter som kan ge garanti i sin tur, då skulle jag efter att ha fått kopia på alla handlingar (inklusive försäkringar) ge mitt samtycke.

Admin
2009-08-14, 12:30
Att riva bärande väggar är något som låter farligt i mina öron, men jag vet att detta ändå kan göras på ett säkert sätt bara man vet vad man gör. Det handlar alltså om att anlita fackmän som man kan lita på och som just kan uppvisa att de har försäkringar som täcker ev. problem som uppstår på vägen.

Här är det inte fel att både ha hängslen och livrem.

Visst är det nervöst att sitta i en styrelse och godkänna en rivning av bärande vägg, men det är inte styrelsen som i sig besitter kompetensen för vad som går att göra eller hur det ska göras. Styrelsen måste lita på experterna och styrelsen måste se till att de har nödvändiga garantier från experterna/hantverkarna, inte av den enskilda medlemmen.

Stämman står över styrelsen och således kan stämman ändra alla styrelsebeslut, men som Totiki säger så kan nog inte ens en domstol ändra en förenings nej till rivning av bärande vägg. Det gäller alltså att hålla sig väl med styrelsen så att styrelsen inte ändrar sitt godkännande.

UffeJ
2010-01-21, 15:07
Hej !
Hur har det gått med väggen, är i samma läge här i Sundsvall, dvs alla papper klara men problem med ok från styrelsen.....

/Uffe

UffeJ
2010-04-19, 12:57
För att göra en lång historia kort så skall jag försöka sammanfatta vårt projekt med att ersätta en del bärande vägg med en stålbalk.

Vi ansökte hos styrelsen om tillstånd, och de sa naturligvis NEJ utan motivering.
Efter många mail och kompletteringar med bygganmälan och besiktningsprotokoll så skulle vi få godkännande.

Vi skickade in dessa handlingar och då.......ville dom att vi skulle skriva på ett underhållsavtal där vi i all framtid ansvarar för att inte något händer med föreningens hus. Detta avtal är ursprungligen framtaget för att användas i samband med uppsättning av markiser och paraboler mm, där det finns ett framtida underhålls behov..

Dett blev droppen för mig.....jag skickade in en anmälan om medling till Hyresnämnden i Sundsvall.

Vi förhandlingen ca 1 månad senare, så behagade ingen från Styrelsen eller HSB Mitt att närvara personligen, utan man hade anlitat HSB Riks jurist att närvara via telefon....:13:

Hur som helst så fick HSBs Jurist en "knäpp på näsan" av Hyresnämnden.

Styrelsen/HSB får inte överföra ansvaret för en bärande konstruktion till en bostadsrättsinnehavare via avtal . Gör man det har man gjort sig skyldig till ett lagbrott enl. BRL.

Styrelsen/HSB Mitt fick alltså ge sig och godkänna vår ombyggnation.

......man kan väl säga att man inte är såååå populär hos styrelsen nu...känns det som....

Så ni som har samma problem, ge inte upp.

Admin
2010-04-19, 13:09
Det att styrelsen säger nej utan motivering är det säkert väldigt många som känner igen sig i. Det är förmodligen t.o.m. vanligare än att styrelsen säger nej med en irrelevant/felaktig motivering.

Grattis till en lyckad medling.

Sorgligt när en styrelse inte ens har kurage att närvara vid en medling utan måste anlita en dyr jurist från HSB (som naturligtvis i alla lägen är på styrelsens sida gentemot medlemmarna) på medlemmarnas bekostnad (där även den som styrelsen bussar jurister på får betala för styrelsens försvar).

Det är också sorgligt att HSB:s samlade styrka av jurister inte vet vad som gäller, särskilt när det som här handlar om en självklarhet för alla med lite juridisk kunskap inom området.

Du råkar inte komma ihåg vilken jurist det var från HSB Riksförbund som försökte köra över dig?
Vilka paragrafer förlitade sig hyresnämnden specifikt på i denna fråga?

UffeJ
2010-04-19, 14:15
Vilka paragrafer förlitade sig hyresnämnden specifikt på i denna fråga?

Det var BRL 7:7 som var huvudpunkten i Hyresnämndens tyckande i frågan.
Styrelsen kunde inte påvisa att åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen, och då får man helt enkelt inte neka.
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Anders Gustavsson, HSB Riks var Styrelsens juridiska ombud.

Admin
2010-04-19, 14:34
Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Tack, denna lagtext i bostadsrättslagen är guld värd i dylika frågor.
Vill minnas att den tillkom år 2003 i samband med att man lagmässigt öppnade upp för bostadsrättshavare att förändra sin lägenhet.