handdator

Visa fullständig version : Påverkar köpstämmans beslut förköpsrätten?


Nilsson
2009-08-01, 12:47
Hur fungerar det med förköpsrätten? Påverkas den av köpstämmans beslut? Det verkar som om majoriteten av medlemmarna kommer att rösta nej och jag blir orolig för att vi ska mista vår förköpsrätt. Blir det ingen affär nu vill vi ju gärna vara med i alla fall och kanske köpa om hyresvärden bara får låga bud från andra intressenter.

Gusten
2009-08-01, 15:19
I ombildningskonsultens uppdrag ingår även att förhandla om priset på fastigheten.

Om ni hyresgäster bedömer att priset är för högt kanske det säkraste sättet att hålla kvar hembudet är
att tillräckligt många hyresgäster skriver under ett meddelande till konsulten om att de avser att rösta
nej på köpstämman med nuvarande pris, och föreslår att konsulten försöker förhandla ner priset innan man
kallar till någon köpstämma.

Nilsson
2009-08-02, 12:27
Hyresvärden vill inte gå ner i pris! Och konsulterna piskar så klart på oss, dom vill ha sina stålar. Nu verkar det plötsligt som om fyra hyresgäster av sex är rädda att hyresvärden ska ha bättre bud än det vi ger. Det verkar som om dom kommer att rösta ja. Vi är två som är tveksamma. Och nu verkar det som om det kommer att bildas en oäkta förening om vi röstar nej. Frågan är dom det måste finnas en majoritet på köpstämman i så fall, eller om det går att bilda oäkta med bara ett par röster?

Vi ska försöka få huset värderat som kommersiell fastighet i veckan som kommer. Det har inte blivit gjort, det är bara lägenheternas värde som bostadsrätter som ligger till grund för hela prisdiskussionen.

Detta måste vara Sveriges rörigaste ombildning!!?

Gusten
2009-08-02, 13:27
Om det finns totalt sex hyresgäster i både bostäder och lokaler, så blir
det alltså exakt 2/3-majoritet om fyra röstar ja. Jag är osäker på om det
räcker med exakt 2/3.

I Björn Lundens bostadsrättsbok, som jag inte har tillgång till just nu,
ska det stå något om skyddsregler som förbjuder hyresvärden att sälja
till annan även om det blir nej på köpstämman. Priset hade därvid betydelse
och jag har för mig att skyddsregeln bara gällde så länge ingen annan
hade beviljats lagfart. Man kan alltså behöva hålla koll på om någon
annan håller på att ansöka om lagfart för att kunna stoppa affären i tid.

Gusten
2009-08-02, 16:23
Det verkar räcka med precis 2/3-majoritet. Den är emot ombildningen och
vill slippa få grannarna som hyresvärd bör alltså försöka värva en
hyresgäst till nej-sidan. Om det dock blir tillräcklig majoritet för ett
köp på köpstämman kan dock även de som röstat nej på köpstämman
teckna bostadsrätt.

Skyddsreglerna mot att annan köper fastigheten efter ett nej på
köpstämman verkar bara gälla förbud mot att fastigheten säljs till
någon annan till ett lägre pris än enligt hembudet, och bara så länge
tidsfristen för hembudet inte gått ut. Efter ett nej på köpstämman
skulle hyresvärden alltså direkt kunna sälja till någon annan till ett
högre pris än enligt hembudet, men sannolikheten för att någon betalar
mer än föreningen borde väl vara mycket liten.