handdator

Visa fullständig version : Miljonprogrammen förvittrar - Dagbladet


Admin
2009-07-28, 12:02
Under en tioårsperiod, från mitten av 1960-talet, skedde en massiv utbyggnad av det svenska bostadsbeståndet. Bygg­andet gick fort, ekonomiskt uppbackat som det var av staten. De arkitektoniska ambitionerna var obefintliga, snarare präglades arbetet av funktion­alitet och rationalitet.
I botten fanns emellertid en tydlig socialpolitisk målsättning: bostadsbrist­en skulle lösas, fler skulle få chansen till ett modernt tak över huvudet.
Klicka här för att läsa hela artikeln (Dagbladet)... (http://dagbladet.se/ledare/1.1225006-miljonprogrammen-forvittrar)