handdator

Visa fullständig version : Om VÄSENTLIGT STÖRANDE ombyggnad i brf mm


stockholmsbo
2009-07-26, 13:41
Jag är boende högst upp i ett hus där vindsplanet byggs om till vindsvåningar. Styrelsen är mycket sparsam med att informera om min rätt som bostadsrättsinnehavare så jag undrar om någon här har kunskap och vänligen vill ge mig information om:

1. Hissen kommer att vara avstängd en längre tid.
- Vad har jag för rätt att yrka/kräva nedsättning av hyran för denna tid?
- Finns det någon minsta tid för att ha rätt till nedsättning?

2. Som boende högst upp så genererar ombyggnaden mycket buller i vad jag vill kalla för väsentlig störning ifrån föreningen. (Jag röstade ej för ombyggnad. Jag befinner mig i lägenheten hela dagen. Arbetstiden för ombyggnaden är cirka 1 år).
- Vad har jag för rätt att kräva nedsättning av hyran?
- Om rätt – i så fall till hur mycket samt för hur lång tid?

- Finns det något lagligt påbud om tider då dylikt arbete ej får förekomma?

3. Har ett läkarintyg om sjukdom någon inverkan på ev. rättigheter (ex. långa smärtperioder där tystnad krävs och är av mycket stor vikt)?

4. Om eventuell uppkomst av skador i min lägenhet pga ombyggnaden
- Vem skall åtgärda och betala detta? (Föreningen har inte utfört någon besiktning av min lägenhet inför ombyggnaden).

5. Om styrelsen ignorerar/nekar mig den rätt jag har.
- Vart bör jag då vända mig?

Jag är medveten om att man alltid har rätt att yrka men här efterfrågar jag min lagliga rätt. Mycket tacksam för svar! Tack på förhand!

stephan
2009-07-26, 15:16
Det är självklart att du skall ha avgiftsnedsättning.
Vid en snabbtitt hittade jag detta rättsfall nedan.

Det som står på några andra sidor är att det är svårt att få nedsättning vid "sedvanligt underhåll". Men det skall väl tolkas som att ersättning skall utgå vid denna ombyggnad, som absolut inte är sedvanligt underhåll.

Tider jag hittat är att ombyggnadsarbeten får ske mellan 07.00-17.00.

Ombyggnaden du beskriver finns väl dokumenterad hos kommunen som ansökt bygglov. Den bör du hämta ut.

Du skall också kräva av styrelsen att få en tidplan. Arbeten har alltid en benägenhet att "dra ut på tiden" gör den det finns det rättsfall på att erättning skall utgå för just detta.

Sorgligt att styrelser inte informerar och bahandlar sina medlemmar på det sätt man tycker är självklart.


"Uppstår hinder eller men i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande har denne rätt till ersättning, 12:16 st.1 p.3 JB. I rättsfallet NJA 2002 s. 378 här uttalade domstolen att den inskränkning i en hyresgästs nyttjanderätt som kan uppstå då hyresvärden låter utföra reparations-, underhålls- eller moderniseringsarbeten är i princip att bedöma som en brist som kan föranleda nedsättning i hyran."

clabbe
2009-07-26, 21:45
Är JB 12:16 tillämplig på bostadsrätter?

stockholmsbo
2009-07-29, 15:31
”Det är självklart att du skall ha avgiftsnedsättning”
Menar du både för stillastående hiss och månadsavgift under ombyggnadstiden?

”Tider jag hittat är att ombyggnadsarbeten får ske mellan 07.00-17.00”.
Inkluderande lördagar, söndagar och helgdagar?
Frågar eftersom jag observerat att vissa ombyggnader ibland tycks fortgå både senare och vid helgtid.

Någon mer som vill och kan ge konkret svar på frågor (1-5) om väsentligt störande ombyggnad?

totiki
2009-07-29, 15:45
Jag är boende högst upp i ett hus där vindsplanet byggs om till vindsvåningar.

1. Hissen kommer att vara avstängd en längre tid.
- Vad har jag för rätt att yrka/kräva nedsättning av hyran för denna tid?
- Finns det någon minsta tid för att ha rätt till nedsättning?
Hur högt är huset? Upp till 3 våningar får man nog ingen särskild ersättning alls. Däröver kan det kanske komma ifråga beroende på antal våningsplan.

2. Som boende högst upp så genererar ombyggnaden mycket buller i vad jag vill kalla för väsentlig störning ifrån föreningen. (Jag röstade ej för ombyggnad. Jag befinner mig i lägenheten hela dagen. Arbetstiden för ombyggnaden är cirka 1 år).
- Vad har jag för rätt att kräva nedsättning av hyran?
- Om rätt – i så fall till hur mycket samt för hur lång tid?
Ingen aning. Men förmodligen är miljöförvaltningens regler den norm som gäller
3. Har ett läkarintyg om sjukdom någon inverkan på ev. rättigheter (ex. långa smärtperioder där tystnad krävs och är av mycket stor vikt)?
Svar på det kan nog endast Hyresnämnden ge. Det beror nog på läkarintygets utformning och den ställning Hyresnämnden tar till innehållet i det.
4. Om eventuell uppkomst av skador i min lägenhet pga ombyggnaden
- Vem skall åtgärda och betala detta? (Föreningen har inte utfört någon besiktning av min lägenhet inför ombyggnaden).
Detta beror på skadornas art och omfattning. I slutändan beror det på försäkringsbolagens överenskommelser. Byggherren måste ha försäkring, entreprenören bör ha försäkring (har brf:en begärt detta i offerten?) och till sist bör du ha försäkring med bostadsrättstillägg.
5. Om styrelsen ignorerar/nekar mig den rätt jag har.
- Vart bör jag då vända mig?
Länsstyrelsen och Hyresnämnden framstår som adekvat.