handdator

Visa fullständig version : Rätt att göra på tomt till bostadsrätt?


soom
2009-07-24, 10:57
Min mamma bor i en bostadsrätt med tomt (radhus). Eftersom hon är trädgårdsintresserad så håller hon just nu på att göra om sin trädgård - hon har satt upp armeringsmattor som staket, tanken är att det ska växa klängväxter och bli helt grönt. Nu är det en granne som INTE STÅR UUUUT!!! för det är så fult. Detta har grannen sagt till allt och alla utom min mor. När hon ser min mor låtsas hon som ingenting. Detta ska nu upp på styrelsemöte.

Det jag undrar är - vad får man göra på sin bostadsrättstomt? Har föreningen rätt att bestämma vilken sorts staket man får sätta upp (förutsatt att man håller sig inom bygglovsgränser)? Tilläggas bör kanske att närmsta grannen som staketet gränsar till är tillfrågad och samtyckte.

Om föreningen kan gå in och detaljstyra så, var drar man gränsen? Grannen som min mamma ser från sitt köksfönster har en stor, ful väderkvarn i sin trädgård, kan hon då kräva att den plockas bort för att hon inte gillar den?

Länkar inlagda av Admin;
Uteplats och balkong - utemiljö brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10501)

Anlägga uteplats på föreningens mark (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8905)

Uteplats/altan (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10567)

Uteplats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11943)

"Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11730)

Styrelsens rättigheter och skyldigheter mot medlemmar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11847)

Byggnationer av nya altaner/uterum (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11613)

Kan styrelsen göra anspråk på altan? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10965)

Gemensamma grönytor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9873)

Uteplats utnyttjanderätt vs köpt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10755)

Innergård ges av styrelsen till en medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3125)

Gusten
2009-07-24, 12:38
Det finns ett rättsfall där en bostadsrättshavare blev tvungen att ta bort
ett staket runt en uteplats utanför lägenheten. I det fallet var det dock
föreningens allmänna mark d v s marken utanför lägenheten var inte
upplåten med bostadsrätt till lägenhetsinnehavaren.

I din mors fall är det vad jag förstått fråga om en riktig bostadsrättstomt
som är upplåten med bostadsrätt till radhusinnehavaren. I så fall har jag
svårt att tänka mig att någon granne eller styrelsen kan göra något åt staketet.
Det verkar ju bara vara en enda person som faktiskt störs av staketet och denna
får väl ha tålamod tills klängväxterna täcker staketet.

Francois
2009-07-24, 13:23
Så ser inte att styrelsen ska kunna göra nåt åt detta.
Jag skulle ge råd till din mor att kontakta styrelsen för att vara säker att denna styrelse har förstånd och inte kommer att agera i denna fråga.

soom
2009-07-24, 14:27
Tack för snabba svar! Tomten är mycket riktigt upplåten med bostadsrätten.

Den här grannen som stör sig så väldigt är gift med vice ordförande och har dessutom ett litet gäng med andra gnälliga människor som säkert håller med henne - detta är jag dock inte säker på, då det inte är någon som vågar säga något direkt (men dessa människor verkar finna nåt nöje i att vara missnöjda, och hänger på så fort de får möjlighet, oavsett vad det gäller). Att jag ser henne som drivande, och antagligen den enda som verkligen stör sig beror dels på att jag har hört henne när hon inte visste att jag var där, dels på att hon står och gestikulerar och ser arg ut utanför tomten med diverse människor.

Ordföranden är pratad med, och verkade tycka att det hela är lite löjligt. Anledningen till att jag faktiskt bryr mig är att tantens man sitter i styrelsen.

Francois
2009-07-24, 17:48
En viktig sak: när styrelsen behandlar denna fråga, om den gör det, ska vice ordföranden gå ut ur rummet, eftersom han är jävig. Han är ju gift med den klagande.