handdator

Visa fullständig version : Uteplats/altan i brf


Janne_84
2009-07-19, 21:58
Jag undrar om någon kan hjälpa mig, Jag är i färd med att bygga en altan på min uteplats, då jag enbart pratat med styrelsen, och muntligt fått lov att bygga den samt på deras inrådan flytta en häck så jag slipper spring och därmed få större yta, närmare bestämt 37 kvm. min fråga är om det räcker med styrelsens godkännande? om det gör det, kan en ny styrelse riva upp beslutet? kan man få ett beslut taget över en lång tid? alltså att man sätter ett datum för när det tidigast får omprövas? kan en styrelse besluta att en häck ska flyttas? om jag, med styrelsens godkännande, på min ritning bygger altanen, kan medlemmar i föreningen besluta att jag ska riva den på en stämma? hur länge är ett stämmobeslut giltigt? jag vill ju ha svar på detta då en altan av denna storlek kostar en slant.

Länkar inlagda av Admin:
Uteplats och balkong - utemiljö brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10501)

Anlägga uteplats på föreningens mark (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8905)

Uteplats (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11943)

"Egen uteplats" enligt mäklare, "gemensam yta" enligt förening (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11730)

Styrelsens rättigheter och skyldigheter mot medlemmar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11847)

Byggnationer av nya altaner/uterum (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11613)

Kan styrelsen göra anspråk på altan? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10965)

Gemensamma grönytor (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9873)

Uteplats utnyttjanderätt vs köpt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10755)

Innergård ges av styrelsen till en medlem (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3125)

Rätt att göra på tomt till bostadsrätt? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10580)

Francois
2009-07-20, 10:03
Du ska kräva av styrelsen att de ger dig en skriftig godkännande, samt att beslutet ska stå i styrelseprotokollet. Be gärna styrelsen att de visar dig den delen i protokollet där det står. I beslutet ska det också stå nåt om häcken, så att du slipper problem i framtiden.

Styrelsebeslut gäller i all famtid, tills ett nytt beslut tas, elelr tills ett stämmobeslut tas. Om det skulle bli så att ett senare beslut kräver att du skall riva ditt altan, borde du då kunna få ersättning för det.

Gusten
2009-07-20, 13:58
Om det inte hör någon mark till bostadsrätten verkar det tveksamt
om styrelsen har mandat att låta endast en medlem disponera så
mycket som 37 kvm av föreningens mark för enskilt bruk.
Om alla marklägenheter ges motsvarande möjlighet att
disponera mark för enskilt bruk kan man ligga bättre till.
Alla medlemmar torde dock kunna anses vara berörda av beslutet
eftersom den mark som alla medlemmar tidigare disponerat minskar.

Det säkraste i fall som detta är förstås om det till bostadsrätten hör en
bit mark i anslutning till lägenheten. Om så är fallet ska detta framgå
av bostadsrättsavtalet.

Francois
2009-07-20, 18:54
Han skrev ju "att bygga en altan på min uteplats".

Med "Min uteplats" menar han platsen som tillhör hans lägenhet. Så, inga problem...

Gusten
2009-07-20, 19:41
Ja, det kanske står i bostadsrättsavtalet att det till bostadsrätten
hör en uteplats om 37 kvm. I så fall är det förstås inga problem.