handdator

Visa fullständig version : Ansöka om bygglov för väsentlig förändring av fastigheten - styrelsens rätt


Peter B
2009-07-13, 17:26
Jag undrar helt enkelt om styrelsen har befogenhet att ansöka om bygglov utan att beslut om att bygga om fastigheten har fattats på en föreningsstämma.

Det har nämligen gått till så att styrelsen har fattat beslut om ombyggnad av fastigheten på styrelsemöte, för att sedan skriva under kontraktet (utan befogenhet och emot stadgarna) samt därefter ansökt om bygglov.
Kan ett sådant bygglov överklagas på formella grunder med hänvisning till att firmatecknarna överskridit sina befogenheter? Eller är det så att styrelsen kan söka bygglov i förväg för att sondera vilka ändringar som ö h t är möjliga att göra på fastigheten?

mäklare
2009-07-13, 18:05
Jag tror tom du kan söka bygglov för vad som helst för vilken fastighets som helst. Men det är klart, lite onödigt att bränna av stålars för att testa ett bygglov för ett höghus ovanpå grannens pool.

edit: missade pudelns kärna, om en styrelse, i egenskap av styrelse, har befogenhet att söka bygglov. Antar det, men gissar att man även kan nita dem om de slösar stålars på orealistisk byggnation ovan grannfastighetens pool...

stephan
2009-07-13, 18:20
om och tillbyggnader skall beslutas av en stämma.

jag har mycket svårt att se att något som det behövs bygglov för inte först skall ha beslutats på en föreningsstämma.

Hur som haver så¨bör en styrelse få ett godkännande på en stämma för att ta fram bygglov om det är en mindre om eller tillbyggnad.
I sämsta fall informera medlemmarna vad som är på gång.

Men det har vi ju lärt oss här att det finns styrelser som helst borde syssla med något annat.

Bygga sandslott tillexempel.

MikHo
2009-07-14, 09:12
Ett par snabba saker som krävde bygglov i vår föreningen som jag uppfattar som styrelsen har befogenhet att "beställa".

Målning av tak på balkonger, dessa var omålade och önskades målas vita.
inglasning av balkong, byggnation av uterum,
detta bygglov tog föreningen gemensamt för alla 4 fastigheterna för att få ett gemensamt utseende, den boende som sedan önskar får sedan bekosta själva uterummet/inglasningen själv.

stephan
2009-07-14, 11:15
Mikho skriver
"inglasning av balkong, byggnation av uterum,
detta bygglov tog föreningen gemensamt för alla 4 fastigheterna"

Vad menar du?
Styrelsen tog detta beslut och ansökte om gemensamt bygglov?

Om det är på detta sätt utan att styrelsen tydligt till medlemmarna förankrat detta, är det att "köra över medlemmarna".

MikHo
2009-07-14, 22:36
Första uterummen byggdes för ungefär 15-20 år sedan, jag bodde inte i föreningen då så exakta detaljer hur det gick till då kan jag inte svara för/på.

Men jag kan tänka mig scenariot att frågan kommit in till styrelsen gällande antingen inglasning eller byggnation av uterum och föreningen (kan som sagt inte svara på om det slutgiltiga beslutet kommit via stämma eller styrelse) men kontentan är.
Föreningen (genom styrelsen) står för kostnaden för bygglovsansökningen gentemot att det finns ett visst utseende på inglasning/uterum.

Detta har blivit godkänt av stadsbygnadskontoret och bygglov beviljades. När tiden för bygglovet gick ut och nästa fråga gällande uterum/inglasning kom till Styrelsen har denna då använt de "orginal" ritningar som användes förra gången och skickat in för ny bygglovsansökan.

med gemensamt menar jag att alla balkonger samt uteplatser har haft inglasning respektive uterum inritat på de ritningar som varit till grund för bygglovsansökan.
oavsett om den boende i den lägenheten har haft intentioner att bygga.