handdator

Visa fullständig version : Sprickor i vägg och golv, bostadsrätt


Admin
2009-07-08, 13:18
1. Spricka i vägg i lägenheten

Fråga: Ovanför dörrkarmen i min lägenhet har det blivit en spricka i väggen.
Vem ska betala reparationen för detta i en brf?

Svar: Bostadsrättshavaren ansvarar för att det inre av lägenheten hålls i gott skick. Det medför ett underhålls- och reparationsansvar. Till det inre räknas innerdörrar, golv, väggar, tak och inredning i badrum och kök. Med väggar menas innerväggar som inte är bärande.

Det innebär att du, i egenskap av bostadsrättshavare, ska stå för reparationen, såvida den inte är på en del av väggen som är bärande.


2. Spricka i väggen i bostadsrätt

Fråga: En vägg är sprucken i mitt hem, jag har tapetserat om den men samma spricka återkommer.
Är det jag eller bostadsrättsföreningen som ska stå för reparationskostnaderna?

Svar: Bostadsrättsföreningen ansvarar för allt som inte hör till bostadsrättshavarens i konstruktioner i fastigheten.

I en bostadsrättsförening ansvarar bostadsrättshavaren för att underhålla lägenhetens inre, t.ex. tak, väggar och golv.

Som bostadsrättshavare är du skyldig att vidta de reparationer och underhållsåtgärder som behövs och svara för kostnaderna.

Du kan däremot försöka få ersättning för kostnader av bostadsrättsföreningen för underhåll eller reparationer om bostadsrättsföreningen inte har vidtagit relevanta åtgärder med anledning av den återkommande sprickan.


3. Sprucket parkettgolv

Fråga: Parkettgolvet i mitt vardagsrum har spruckit. Anledningen är, enligt fackman, att den gjutna grunden har "satt sig" och att det har blivit håligheter, alternativt att grunden har varit ojämn redan från början.
Vem ska bekosta reparationen av skadorna i golvet?

Svar: Om skadan i parketten beror på att grunden har satt sig, får du själv byta ut och bekosta golvet i enlighet med reglerna i stadgarna och bostadsrättslagen (http://hotpot.se/hsb-ny-foereningslag.htm) om inre underhåll.

Föreningen kan inte lastas för skadan då föreningen knappast har varit vårdslös.

Föreningen måste dock naturligtvis se till att grunden/stommen åtgärdas för att du ska kunna lägga på ett nytt parkettgolv.


Ovan är tre exempel på hur HSB besvarar frågor från medlemmar om sprickor i vägg och golv.

Min kommentar.
Jag vet inte om någon blev särskilt mycket klokare av dessa svar från HSB om väggsprickor. Jag blev det i alla fall inte. Närmast meningslös information och oanvändbara råd, där hänsyn inte tas till den komplicerade situation som detta ofta är med sprickor i väggar och tak, även försäkringsmässigt.

Svaret på frågan om golvet är också ett i mina ögon tämligen motsägelsefullt svar från HSB, och inte särskilt användbart.