handdator

Visa fullständig version : El-övervakning


stephan
2009-07-02, 09:47
Nedan handlar om övervakningstjänst om elanvändning.

Kan en styrelse utan att redogöra för medlemmarna använda en sådan här tjänst?????

Utdrag ur Infometrics hemsida.

"Överblick
Med Infometrics webbtjänst finns det möjlighet för fastighetsägare att få en total överblick av energi och vattenförbukningar samt temperaturer för alla fastigheter och lägenheter. Det går även att söka information om en specifik fastighet eller lägenhet.

Via anslutning till extern lägenhetsportal kan enskilda lägenhetsinnehavare eller villaägare att få en grafisk presentation av sin förbrukning dygnsvis i upp till två år. "

Henric Lellky
2009-07-02, 10:47
Jag skulle svara "ja" på den frågan, eftersom det är föreningen som äger fastigheten inklusive lägenheterna och som i förekommande fall står för vidarefaktureringen av el, värme och vatten till respektive bostadsrättsinnehavare. Dock måste man ju specificera på fakturorna vilka kostnader som avses.

Sen är en av poängerna med Infometrics och liknande system att man också på individuell basis ska kunna se "sin" data för att kunna energieffektivisera och påverka driftkostnaden för sitt eget boende. Så någon form av statistikinformation borde komma bostadsrättsinnehavarna till del när man har tillgång till ett sådant system.