handdator

Visa fullständig version : Värmen i lägenheten


Admin
2009-07-05, 16:48
Frågor och svar om problem med värmen i lägenheten.


1. Styrelsen vill inte åtgärda problem med värmen från element

Fråga: Jag har i två år inte haft någon värme i ett element. Jag har varit i kontakt med bostadsrättsföreningens styrelse, men de säger att det är min sak att ta dit en rörmokare och att jag ska betala det själv.
Kan detta verkligen vara riktigt?

Svar: Föreningen ansvarar för föreningens värmesystem. Du kan därför kräva av föreningen att hon får tillräckligt med värme i sina element och att inomhustemperaturen hålls på en acceptabel nivå. Det är inte din sak att anlita rörmokare eller att betala för detta.

Vägrar föreningen att fullgöra sin reparationsskyldighet, kan man ta saken i egna händer och anlita en rörmokare och sedan kräva föreningen på kostnaden.

Dessutom finns möjligheten att begära nedsättning av månadsavgiften om problemen innebär hinder eller men i nyttjanderätten.


2. Problem med värmen - mätning av temperatur

Fråga: Vi klagade på bristande värme i sovrummet och vicevärden kom för att mäta temperaturen. Han påstod att vår soffa i vardagsrummet hindrade värmen eftersom den står framför ett element och att han därför inte kunde mäta den korrekta temperaturen. Han menade att lägenhetstemperatur jämnar ut sig mellan rummen om elementen får möjlighet att avge maximal värme.
Har vicevärden rätt och får han bestämma hur vi ska möblera?

Svar: Vicevärden kan naturligtvis inte bestämma hur ni ska möblera er lägenhet. Han kan däremot ha rätt i att soffan eller någon annan stor möbel inte bör stå direkt framför elementet, eftersom värmeutströmningen i lägenheten då hindras.

Det kan därför vara klokt att följa vicevärdens rekommendation, åtminstone på prov för att se om det blir någon förbättring eller för att vicevärden ska kunna göra en mätning.

Kvarstår problemet trots det får ni vända er till vicevärden eller styrelsen på nytt.


3. Bostadsrättsföreningens ansvar för fönster - Glipor i fönsterkarm

Fråga: Jag bor i ett HSB-hus där inget inre underhåll har gjorts av föreningen under alla år sedan det byggdes 1965. Lägenheterna är i mycket dåligt skick. I fönsterkarmarna har stora glipor bildats som gör att det blåser rakt in lägenheten. I bästa fall har vi 17 grader varmt inomhus. Många bedömer att det är ohälsosamt att vistas här.
Är det bristande underhållet åtalbart?

Svar: Bostadsrättsföreningen ansvarar för att hålla lägenheten och fastigheten i övrigt i gott skick såvida inte ansvaret, enligt bostadsrättsföreningens stadgar, vilar på bostadsrättshavaren.

Föreningen ansvarar för gemensamma utrymmen (t.ex. trappuppgångar) och för fastighetens yttre.

Enligt HSB:s normalstadgar ansvarar föreningen för karm och båge i fönster och bostadsrättshavaren för invändig målning.

Åsidosätter föreningen sin reparationsskyldighet eller om de är ansvariga för att det uppstår hinder i möjligheten att nyttja lägenheten kan bostadsrättshavaren kräva att bostadsrättsföreningen gör något åt bristen.

Om bostadsrättsföreningen inte åtgärdar bristen kan bostadsrättshavaren utföra reparationen på föreningens bekostnad.

Bostadsrättshavaren har också i vissa fall rätt till sänkning av årsavgiften för den tid lägenheten är i bristfälligt skick samt rätt till skadestånd om bristen beror på ett fel från föreningens sida.


4. Vem bekostar ny radiator?

Fråga: I min bostadsrätt är badrumselementet rostigt. Jag har skrapat och målat om elementet flera gånger. En rörläggare har sagt att det kan gå hål på det och att det är mycket gammalt.
Ska jag stå för kostnaderna för ett nytt element eller är det föreningen?

Svar: Ditt ansvar för elementet sträcker sig bara till målning. Om elementet är i dåligt skick är det föreningen som ansvarar för att det repareras eller byts ut.


5. Vems ansvar att föreningens stora fönster alstrar värme i lägenheten?

Fråga: Vår lägenhet har många stora fönster på södersidan vilket gör att det blir mycket varmt när solen ligger på. Vi anser att detta är ett byggtekniskt fel som borde ha lösts innan bygget startade. Men föreningen säger att det är vårt problem.
Vem har rätt?

Svar: När en bostadsrättslägenhet ska tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse ska den vara i gott skick d.v.s. överensstämma med den allmänna uppfattningen på orten.

Har samtliga bygglov följts vid uppförandet av fastigheten bär inte bostadsrättsföreningen något ansvar. Det är istället bostadsrättshavaren som får försöka lösa problemet med solskydd.

För att få sätta upp markiser eller liknande på fasaden krävs bostadsrättsföreningens tillstånd.

totiki
2009-07-05, 21:37
Jag önskar att jag inte är en petimeter. Jag tror att varje fall är unikt och dessa generella svar är alldeles utmärkta, när de gäller.

Men verklighten har en förvånansvärd förmåga att ge parametrar som inte överenstämmer med generella svar.

Exempelvis slår sig fönster med den benägenheten att otäta fönster blir täta och täta fönster blir otäta. Olika typer av ventilation ger olika värmeproblem, lägenhetens belägenhet i huset o s v.

Av den anledningen skall man inte avstå från att framlägga sitt eget specifika problem här för andra att ta del av eftersom det också ger, de som har andra problem och de som vill fundera över svaren, nya vinklingar på allmänna problem.

Admin
2009-07-05, 21:53
Jag kan bara instämma till 100 %.

Svaren på en fråga kan variera beroende bara på en liten avvikelse i förutsättningarna.

Därför måste man rent generellt se svaren som ges på frågorna ovan mer som en ledtråd till vad som gäller. Speciellt när svaren är så kortfattade som här ovan. Det finns som regel mer att tänka på än vad som kan ges i ett svar på ett par meningar.

Inte minst viktigt är att även om stadgar normalt ser väldigt lika ut inom t.ex. alla HSB-brf:ar, så kan det dock finnas avvikelser som förändrar situationen trots att det handlar om en HSB-brf.

För en lekman är det inte så lätt att veta vad det som är avgörande för varje fråga, och vill man veta vad som gäller i en specifik situation är det viktigt att inte dra förhastade slutsatser.

Men frågorna och svaren ovan kan utgöra en bra grund för framtida diskussioner i liknande frågor, och det är så jag hoppas man ser det som.

Suna
2010-02-17, 18:30
En granntjej (bara en ensamboende tjej utan barn) som bor högst upp har haft kallt i flera år nu. Tidigare frågade hon om hon inte borde ha någon kompensation för den värme som saknas i elementen som är av den tunna gamla sorten. Om hon inte kunde få nya element.

- Neej. Du kan väl ställa in ett element om det blir kallt (!)

Borde hon inte få retroaktiv ersättning för tiden som gått då hon varit tvungen att ha extra värmekällor i lägenheten!?

En medlem i föreningen skrev motion före årsstämman och fick efter några veckor helt nya element till både sin och sin anhörigas lägenhet högst upp,
så där är det verkligen varmt numera (vattenburet).