handdator

Visa fullständig version : BRF Vädurens ordföranden


stephan
2009-07-04, 20:14
Vad är det för fel i en av sveriges största bostadsrättsföreningar när man på 7 år har haft 5 olika ordföranden?

Underteckand var ordförande för föreningen i 8 år, men blev "avsatt" genom en kupp iscensatt av förvaltningen Adexsom därefter "tömt föreningen".

Ordföranden efter mig Nils Andersson går till historien som lät förvaltaren Adex beställa arbeten för 25 miljoner i samarbete med en entreprnör som efter detta gjorde en planera konkurs med 15kr i tillgångar och 16,7 miljoner i skulder utan att något av arbetena beslutats av styrelsen.
Nils är numera revisor i föreningen?????

Nästa ordförande Rolf Stockhaus satt ett år som ordförande, sedan ladamot sedan avhopp.

Fjärde ordföranden Bitte Sandebert satt ett år därefter delegerad till utanför de 4 firmatecknarne?????

Innan jag berättar om nuvarande ordföranden vill jag säga att under dessa 7 år har det varit tradition att styrelsen utsett posterna inom styrelsen genom sluten omröstning??????

Efter senaste stämman den 3 juni blev Maud Fischer ordförande.

Jag träaffade för några dagar sedan en f.d. polis och diskuterade Maud Fischer.

Detta förtäljde han mig:

Maud Fischer var under några år ordförande i en annan av HSB:s största föreningar. BRF Loke.
Han gjorde en polisanmälan mot denna styrelse.
Brf Lokes revisor BoRevision gjorde en 40 sidig utredning avseende denna anmälan.

Där framgår med mycket tydligehet att denna styrelse skrev på varandras extra arvodesanspråk för cirka 100 000kr.
Styrelsen gjorde utlandsresor där de bland annat köpte guld för medlemmarnas pengar.
Och droppen var att HSB hade trädgårdsavtalet för 1,7 miljoner, som styrelsen avslutade och istället köpte av Maud Fischers sambo/man för 3,5 miljoner om året.

Det "fina" i denna kråksång är att HSB:s representant i brf Loke då och brf Väduren nu är samma person Bo Widerdal.

Några synpunkter på att denna "brottsling" nu blir ordförande för brf Väduren har han och HSB tydligen inte. Kan vara att han snart går i pension och numera "bara" är suppleant i brf Vädurens styrelse.

Ordinarie HSB styrelseledamot är redan pensionär, vilket tyder på att HSB skiter totalt i att 1100 medlemmar i HSB går mot ruinens brant.

HSB tänker långsiktigt????

När föreningen brf Väduren med denna pensionärsstyrelse har "gjort sitt" kommer HSB att träda in som "räddande ängel" och ta tillbaka alla de avtal man "förlorade" för 12 år sedan???????

Enda hoppet för brf Vädurens medlemmar är den pågående förundersökningen om bedrägeri mot medlemmarna som startats.

Även revisorn är föremål för utredning men de klarar sig oftast.

Kuriosa avseende brf Vädurens revisorer som numera är 3 till antalet:

BoRevison är extern revisor, som aldrig svarar någon av de medlemmar som framlagt totala bevis på mygel inom föreningen.

Internrevisor Jonny Isaksson hos Öhrlings revisionsbyrå, som numera är beslutad som enskild internrevisor.?????

Jonny/Öhrlings är revisor i samtliga av ADEx förvaltade bostadsrättsföreningar inklusive reviror för ADEx själva.

Revisor 3 internrevisor Nils Andersson som efter mycket om och men nu erhåller ett revisionsarvode av 10 000kr om året. (Att jämföras med styrelsens undersåter valberedningen som har 30 000kr om året i arvode).

Det senaste jag hörde från medlem i Väduren var att internrevisorn Nils Andersson skulle föreslå att styrelsen inte skulle få ansvarsfrihet, men som "vek ner sig" efter påtryckning av valberedningen.

Abba hade en bra titel för många år sedan MAMA MIA.

MikHo
2009-07-06, 00:43
dags att själv genomföra en kupp med dina grannar och ta tillbaka ordförandeklubban?