handdator

Visa fullständig version : Bostadsbranchen i topp på klagomål


stephan
2009-07-02, 15:56
Detta klagar svensken mest på
Uppdaterad 2009-07-02 14:54

http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fo%3dexpresse n%26stat%3d0%26ArticleID%3d2009%5c07%5c01%5c343508 %26SectionId%3dDinapengar%26menusection%3dDinapeng ar%3bDinapengarNyheter


Klagomålen till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) fortsätter att öka. De flesta rör bank och bostad, visar halvårssiffror från ARN. Samtidigt minskar antalet rese- och bilärenden i den ekonomiska krisens kölvatten.

"Bostadsavdelningen står för merparten av ökningen. Det är massanmälningar mot samma företag. Vi har till exempel fått in 550 anmälningar mot Assas lås som gick att bryta upp", säger Torsten Palm, informationschef på ARN.


Nämnden fick första halvåret i år in 5.626 anmälningar mot 4.920 för motsvarande period i fjol. Flest klagomål rör kategorierna bostad och bank, här har antalet ärenden nästan fördubblats. Hittills i år har det kommit in 355 bankärenden och 1.247 anmälningar om bostad. I fjol låg motsvarande siffror på 186 respektive 676

Admin
2009-07-02, 18:42
Så även om man bortser från klagomålen på låsen har det skett en ganska markant ökning av klagomål till ARN i bostadsfrågor. Det kan naturligtvis bero på att säljarna/mäklarna är slarvigare, men troligare är kanske att man blivit mer vaken över problemen samt mer kunnig om sina rättigheter och allt mindre tolerant mot de fel som begås.