handdator

Visa fullständig version : Ordinarie föreningsstämma


tractors
2008-04-30, 11:27
I vår privata brf får vi på stämman en ekonomisk redovisning för det gångna året. Bra. Jag tycker att vi även borde få budget för kommande (innevarande) kalenderår. Tacksam för synpunkter. Lag/praxis?

Admin
2008-04-30, 11:33
En årsredovisning är lagstadgat att alla föreningsmedlemmar ska få.

Man bör absolut få en budget för framtiden, kanske för längre än 1 år.
Tror t.ex. HSB-certifierade föreningar ger medlemmarna en budget (minns ej säkert på rak arm).

I övrigt finns det ingen lag som kräver detta.
Och praxis... tja, praxis är att medlemmar ska få minsta möjliga information, tyvärr.

Hör ihop med underhållsplansfrågan som vi diskuterat här tidigare.

Francois
2008-04-30, 13:30
En budget borde egentligen vara som mest intressant innan räkenskapåret tar slut. Stämman brukr man ha 3-4 månader efter slutet på året.
Visst vore det bra om medlemmar fick se budgeten på stämman, men ännu bättre om de fick se den just innan årskiftet, kanske i samband med information om eventuell avgiftsändring.

schrapet
2008-04-30, 13:46
I vår privata Brf har vi precis haft årsstämma. Näst sist i årsredovisningen presenterar styrelsen det innevarande årets budget så att alla kan ta del av den. När vår Brf tidigare var med i Riksbyggen så fanns budgeten inte med utan den presenterades inom lykta dörrar till styrelsen. Det kan man ju förstå eftersom det är betydligt lättare för Riskbyggen-representanterna att hantera en mindre skara individer än en hel skock på en stämma. Det blir färre som ifrågasätter helt enkelt eller kommer med kreativa förslag.:5:/SP

Francois
2008-04-30, 15:43
Nu har ni det bättre än innan, men när du skriver:

När vår Brf tidigare var med i Riksbyggen så fanns budgeten inte med utan den presenterades inom lykta dörrar till styrelsen.

glömmer du att Riksbyggen då presenterade ett förslag till en budget (inte en godkänd budget) som styrelsen hade då för uppgift att granska, ändra i, justera och godkänna. Då hade styrelsen kunna bestämma att visa den godkända budgeten till medlemmarna, vilket den tydligen inte gjorde.

Katten Georg
2008-04-30, 15:48
Om man gör så att man först uppdaterar sin underhållsplan så har man ju i realiteten sitt periodiska underhåll specificerat.

Nästa steg är att kalla styrelse, ekonomisk förvaltare och revisor till budgetmöte. När allt är budgeterat får revisorn yttra sig hur det skall bokföras som

1. Löpande kostnad
2. Aktiveras över 5,10, 15 eller vilket antal år som bedöms riktigt
3. Avskrivning mot yttre fond.

Sedan där den ekonomiske förvaltaren i uppdrag att komma med en kontoplan som reflekterar tagna beslut.

Efter detta får den ekonomiske förvaltaren göra en budgetsimulering som man sedan bilägger kallelsen.

Detta fungerar utmärkt kan jag lova. Jag har praktiserat detta i flera år och har bara goda erfarenheter av detta förfaringssätt.

schrapet
2008-04-30, 16:34
Givetvis var det ett förslag på budget som Riksbyggen representanten la fram på styrelse mötet men jag uppfattade det många gånger som att budgeten från början var uppgjord d.v.s förvaltaren planerar in jobb åt sig själv i budgeten. Styrelsemöterna kändes mer som att förvaltaren satt där och föreslog nya hyror åt oss. /SP

Francois
2008-04-30, 17:34
Jag förstår. I vår förening har det hänt att Riksbyggen har varit förvånad att vi vågar göra ändringar i budgeten de tog fram. För övrigt att det varit så att de ofta har "glömt ta hänsyn" till alla ändringar vi (styrelsen) beslutat om i deras förslag (budget eller underhållsplan) eller mallar.
Nu har vi bytt till nån annan förvaltare som är lyhörd (MBF). Heder åt dem.

Francois
2008-04-30, 17:35
Budgeten och underhållsplanen lägger vi på hemsidan så snart de är godkända, alltså innan slutet på året, långt innan årsstämman.

Katten Georg
2008-04-30, 18:32
Så kan man också göra eller varför inte kombinera dessa 2 arbetssätt.

tractors
2008-05-02, 08:04
På föreningsstämman får endast i förväg kända frågor tas upp till beslut.
När vi kommer till punkten "godkännande av dagordning" kan jag väl begära att
vi tar upp på dagordningen en ny punkt. " Presentation av årets budget".
Information är väl ok?

Admin
2008-05-21, 09:24
Ett tips är att ropa "Ordningsfråga!".
Då måste ordförande bryta vad som än pågår, och då förklarar man att ordförande måste låta de som ber om ordet att få detta.

Och som svar på Tractors fråga så är det naturligtvis ok att få in en ny punkt i dagordningen som berör information. Men därmed inte sagt att styrelsen kan svara på något som de inte förberett sig på.

stephan
2008-05-21, 23:30
Ja ropa ordningsfråga skulle fungera på en vanlig stämma, men inte när en styrelse hyrt in personer som är i klass med Mugave, i detta fall Urban Wiman.

Hans diktatoriska regler gick bara ut på att skydda styrelsen och slå ner på de medlemmar han fått info om "är besvärliga". det vill säga ställer frågor på en stämma.

karlfaan på ren svenska skrek vid ett tillfälle rätt ut att han hörde någon föreslå streck i debatten, och satte streck innan några hann ta upp att det bara var Urban i lokalen som hade hört "steck i debatten".

En annan rent ut "äcklig" taktik han använde sig av var att börja "baklänges".

Vid ansvarsfrihetsfrågan tillexempel där varje styrelseledamot skulle gås igenom, skulle först de medlemmar som var emot ansvarsfrihet för en ledamot visa röstkortet. Dessa räknades därefter. Efter detta förfarande frågade "iidioten" påansvarsfrihet för ledamoten, och därefter om någon lade ner sin röst.

Sen konstaterade han att det var tillexempel 25 som röstade emot ansvarsfrihet av 151 deltagare, vilket gjorde att röstsiffrorna "som jag tror skrevs in i protokollet blev 125 för ansvarsfrihet 25 emot. (den just aktuella styrelseledamoten fick ju inte rösta).

(Men om de andra styrelseledamöterna fick rösta vet jag inte), Detta sätt att rösta på ansvarsfrihet kan bara en galning komma på???????+

stephan
2009-03-23, 19:33
Vanligt idag är väl att ordinarie stämma hålls cirka 5 månader efter föregående verksamhetsår.? Det vill säga de föreningar (de flesta) som har kalenderår som verksamhetsår håller sin stämma i början på maj.

Detta är inte bra med tanke på de regler som gäller?

Att det är på detta sätt finns nog i förklaringen att HSB o Riksbyggen velat ha det så, så att de kan tjäna pengar på att hjälpa sina föreningar med årsbokslut, och andra tjänster som hör detta till.

Att BoRevision i alla fall skall ha kunnat titta på några handlingar från föreningarna, för titta lite är väl vad de på sin höjd gör?

I dagens läge med smarta redovisningssystem etc, är det väl möjligt att en stämma kan hållas 2 månader efter utgånget verksamhetsår?.

Men okej då, 3 månader det vill säga i månadsskiftet mars/april vore väl rimligt och bättre att de flesta stämmor hålls? Motsvarande tid för de föreningar som har ´"brutet verksamhetsår".

Tidigaste stämma ni känner till efter verksamhetsåret slut?.

Brf Väduren går mot "all time high" i år planerad stämma första eller andra veckan i maj.