handdator

Visa fullständig version : Uppsägning av anställd följer inte LAS - Styrelsebeslut


Kerstin Jönsson
2009-06-28, 14:48
Som ordförande delar jag själlvklart inte alltid övriga styrelsemedlemmars åsikter. Men i ett aktuellt fall som vi har anser jag att styrelsens beslut om uppsägning av anställd inte följer LAS varför jag då har reserverat mig mot det beslutet. Jag anser också att jag inte kan verkställa beslutet att säga upp den anställde.
Kan jag få synpunkter på detta och då även hänvisning till ev lagrum eller sedvänja inom ekonomisk förening/bostadsrättsförening.

stephan
2009-06-28, 18:58
Hmmm... knivigt beslut.

Men det är ju inte du som anställt personen som nu avskedas. det är ju styrelsen i ett tidigare beslut. Alltså är det inte du som säger upp honom/henne.

Om de övriga i styrelsen vill gå mot lagen som du säger i ett felaktigt beslut kan du inte göra annat än att reservera dig.

MikHo
2009-06-29, 09:05
Vad är det beslutet om uppsägning som strider mot LAS?

Som stephan nämner så är det din uppgift att se till att de beslut som Styrelsen tar, genomförs.

Vad är det du söker hänvisning för i lagarna för bostadsrättsförenignen? Att undvika uppsägningen?

totiki
2009-06-29, 09:50
Det finns nog inget särskilt lagrum angående anställningsvillkor för BRFr. Det är LAS som gäller ifall inget särskilt avtal upprättats. Även ordföranden kan reservera sig mot beslut de övriga i styrelsen vill driva.
Du behöver heller inte verkställa beslutet personligen, de som drivit frågan skall givetvis också ta konsekvenserna av sitt ställningstagande och verkställa beslutet.

Eftersom vi inte vet på vilket sätt du anser att detta strider mot LAS finns heller ingen möjlighet att ta ställning till beslutet. Men du kan kräva att de som driver frågan ger styrelsen underlag för beslutet med källhänvisningar som kan kontrolleras.

Du kan också avgå med hänvisning till att beslutet strider mot din uppfattning och att du inte vill leda en styrelse som idkar....(vad det nu kan vara för skäl du funnit)...mot din uppfattning.