handdator

Visa fullständig version : Suppleant i brf styrelse


tractors
2008-04-30, 11:24
Vi väljer nu in en ny suppleant i vår styrelse. Suppleanterna deltar i våra möten och har möjligheten att diskutera och argumentera men inte rösta
(om styrelsen i övrigt är fulltalig). Fråga: Har suppleanten möjligheten att få sin (avvikande) åsikt noterad i styrelseprotokollet?

Admin
2008-04-30, 11:28
Nej, suppleanten kan inte kräva att få sin åsikt noterad i styrelseprotokollet!

Och hur mycket jag än är för demokrati så rekommenderar jag inte att så någonsin ska ske!

Francois
2008-04-30, 13:25
Jag håller inte med!

Lagen säger att de ordinerie har rätt att få avvikande meningar protokollförda.
Men varför skulle suppleanter inte få göra det också? Det strider inte mot lagen att de gör det, även om det har inget juridisk mening. Men känslomässigt kan det kännas skönt för en suppleant att det ska noteras att han/hon är emot ett viss beslut.

Var har du emot detta Admin?

Admin
2008-04-30, 13:42
Ja, självklart får ordinarie ledamöter sina avvikande meningar sin mening protokollförd, helt enligt lagen. Men det gäller, som du säger, bara styrelsen, och i den ingår aldrig suppleanten.

Det ska bara vara de beslutsföra ledamöterna som ska få sin mening nedtecknad i protokollet.
Att suppleanten inte ska få detta är rent generellt eftersom att det är styrelsens beslut och meningar som är det enda av intresse för framtiden.

Att ödsla tid på att skriva in en suppleants mening har ingen praktisk funktion för något.

Det kan t.o.m. skapa onödig irritation i styrelsen.

Protokollen är till för att man ska kunna backa tillbaka för att se vilka beslut som tagits med vilka motiveringar enligt dem som tog beslutet.

Många är emot att suppleanten ens ska få yttra sig på styrelsemöten, men där tycker jag att dessa personer har fel, även om deras argument för detta kanske inte är helt orimliga; dvs främst att "utomstående" - som inte har något ansvar för de beslut som tas - inte ska kunna påverka styrelsens beslut.

nyombildad
2008-05-06, 10:59
Protokollen är till för att man ska kunna backa tillbaka för att se vilka beslut som tagits med vilka motiveringar enligt dem som tog beslutet.

Många är emot att suppleanten ens ska få yttra sig på styrelsemöten, men där tycker jag att dessa personer har fel, även om deras argument för detta kanske inte är helt orimliga; dvs främst att "utomstående" - som inte har något ansvar för de beslut som tas - inte ska kunna påverka styrelsens beslut.

Säger du inte emot dig själv här?

Om suppleanten har fått yttra sig på mötet så kan det ha påverkat beslutet i någon riktning.

Jag tycker att det gott kan protokollföras.

Admin
2008-05-06, 13:42
Nej, det är inget motsägelsefullt i det jag säger.
Man kan tycka att vad suppleantens säger kan protokollföras, men vad man än tycker så finns det inget stöd i lagen för att kunna kräva detta. Det finns heller inget stöd i lagen för att suppleanten ska få yttra sig (även om jag personligen är av den åsikten att det är ok). Det finns inte ens något stöd i lagen för att suppleanten ska få närvara på styrelsens möten.

Det suppleanten säger kan naturligtvis påverka beslut i en viss riktning, men även om denna risk finns så tycker jag att suppleanten ska få yttra sig för att kunna tillföra argument. Däremot kan jag personligen inte se något som tillräckligt mycket motiverar att suppleantens åsikter protokollförs. Men återigen, det är bara min personliga åsikt. Det är upp till varje styrelse att avgöra hur man vill ha det (om inte stämman sätter upp några riktlinjer)

Så är det!

Med andra ord så kan detta vara viktigt att lägga in i sina stadgar hur man vill att det ska fungera.