handdator

Visa fullständig version : Medlemsavgift och insats inom HSB - Du betalar i onödan!


Admin
2009-06-25, 10:58
När man gräver lite i hur HSB är uppbyggt så börjar man allt mer förstå att man förstår mindre än vad man trodde man förstod.

Jag har gjort ett lite övergripande flödesschema över hur medlemsavgifterna/insatserna går inom HSB.

http://hotpot.se/Bild3/hsb-organisationen.jpg

Som synes så finns det redan här ett antal frågetecken.

Verksamheten inom HSB Riksförbund är hemligare än den svenska underrättelsetjänsten (notera att detta inte är ett skämt eller någon överdrift, det är faktiskt så) och därför är det också helt okänt om de 33 olika HSB-regionerna betalar någon insats eller medlemsavgift till HSB Riksförbund.

Att medlemsavgiften för bostadsrättshavare betalas via brf:en är något HSB infört för att säkra denna medlemsavgift och vidmakthålla tvångsmedlemskapet till HSB. Brf:arna ifrågasätter inte detta... och man kan fråga sig varför.

Om det är någon som vet mer så berätta gärna detta.


Se även bl.a.;

Tvångsmedlemskapet i HSB strider mot Europakonventionen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9576)
där speciellt inlägg #14 i denna tråd innehåller de viktigaste frågorna som inte HSB Malmö vill besvara!

Utträde ur HSB - Gå ur HSB som medlem! (http://hotpot.se/hsb-uttrade.htm)


Medlemsavgiften beskrivs här;
- Medlemsavgift och insats i respektive HSB-region (http://hotpot.se/hsb-medlemsavgift.htm) - Enligt stadgar och stämmoprotokoll
- Medlemsavgift till HSB - Vad tror du att du betalar? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13985) - 2011
- Stor prisskillnad mellan de olika HSB-regionerna för medlemskap i HSB! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4611) - 2008

- Medlemsavgift för/av/till vem? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13336) - HSBs medlemsavgift för lägenhet i stället för per medlem - OLAGLIGT !!! 2010-2011

- Hur HSB stjäl pengar från medlemmarna (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=41)

- HSB Malmös styrelse desavouerar stämmobeslut. Tar ut för hög medlemsavgift (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13346) - 2010-2011
- HSB Malmö bryter mot lagen ! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13566) - Påtvingad medlemsavgift till HSB även efter att man utträtt ur HSB. Lagbrott! 2010
- Sanningen om medlemsavgiften i HSB Malmö för 2010 (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14376) - 2011 (se även HSBleaks (https://www.youtube.com/watch?v=AGtzNnVJxuw))


- Medlemsavgift och deposition inom HSB (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8538) 2008-2009
- HSB Medlemsavgift, deposition och föreningsavgift (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8565) - 2008


Skriv motioner till brf och HSB om medlemsavgiften !!! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8538)

MOTIONER:
#6
HSB Malmö manipulerar protokoll - lurar fullmäktige/medlemmar!
Fullmäktige har ej beslutat att medlemsavgift ska betalas via brf
Fullmäktige har ej beslutat att brf ska betala medlemsavgift
Fel i stämmoprotokoll om beslut enligt "föredragningen"
(ej heller beslutades att lgh/lokal skulle betala medlemsavgift)
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#6) (4 sidor) - med bilaga - 2012

#9
Återbetalning av felaktigt debiterad medlemsavgift 2010
Vid debitering har hänsyn ej tagits till indexreglering
HSB Malmö följer varken protokoll eller stämmans beslut
VD & styrelseordförande går ut med fel info till brf-styrelserna (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#9) - 2012

Återbetalning av medlemsavgift för brf (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#9B) - 2012

#10
Medlemsavgift ska inte indexregleras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#10) - 2012

#11
Särredovisning av medlemsavgiften i årsredovisningen (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#11)

#12
Beslut om kriterier för medlemsavgift
Kriterier för medlemsavgift ska protokollföras (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#12) (5 sidor) - 2012

#13
Medlemsavgift - Lever vi i en diktatur ???
Varför måste medlemsavgift betalas via brf?
HSB Malmö/fullmäktigestämman ska inte - och kan inte - bestämma hur enskilda medlemmar ska betala sin medlemsavgift (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#13) (4 sidor) - 2012

#14
Varje medlem ska själv bestämma över sin medlemsavgift till HSB !!!
HSB Malmö kan inte ta ut medlemsavgift från icke-medlemmar! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#14) - 2012

#16
HSB Malmö lurar bostadsrättsföreningarna på pengar !!!
HSB ska inte ta ut medlemsavgift för lokaler i brf:en (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#16) - 2012

Återbetalning av medlemsavgift för annat än bostadsrätt (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#16B) - 2012

#17
Medlemskap i HSB Malmö avgörs av den årliga medlemsavgiften (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#17) - 2012

#18
Redovisning av medlemmarnas insats (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#18) - 2012

#19
Ta bort/återbetala HSB Malmös insats/deposition (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#19) - 2012

#20
Fullmäktige bestämmer om insats - Bosparare ej medlem! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#20) - 2012

#21
De som betalat felaktig, ej stadgeenlig, insats ska komplettera denna
Bosparare utan HSB bostadsrätt ej medlemmar i HSB Malmö! (http://hotpot.se/hsb-malmo-motion-2012-del-3.htm#21) - 2012"HSB ser över register med döda själar" (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=3634)


Lista över bostadsrättsföreningar som begärt utträde ur HSB (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=79&a=visa)

Föreningar som lämnat Riksbyggen, uppdaterad lista (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2261&a=visa)


Bospara i HSB / Riksbyggen / SBC ? Varför det? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1759)


Besynnerlig stadga - Samverkan, HSB-representanten och inträde i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=7833)

stephan
2009-06-25, 15:31
Föreningsavgift till HSB

Vad föreningarna betalar till HSB är tydligen väldigt olika i olika delar av Sverige.

HSB Stockholm har ett system där det först är en grundavgift, därefter ett visst antal kronor per lägenhet som bostadsrättsföreningen betalar.

I "reklamen" för denna avgift står det att man bland annat får expertstyrelseledamot. (lyser med sin frånvaro)?Brf Väduren 901 lgh 62 000kr i föreningsavgift.

De flesta HSB regioner har följande text i sina stadgar:

" Bostadsrättsföreningen skall varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3% av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Medlem som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket betalar inte egen medlemsavgift.

Vad står/betyder detta ????????

Admin
2009-06-25, 15:47
I HSB Stockholms stadgar (innan de uppdaterades 2008), § 12, stod det;

Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift.
Medlemsavgiften består av en fast del och en avgift för varje bostadsrätt.
Bostadsrättsförening betalar avgift för varje bostadsrätt upp till 600 bostadsrätter.

Den sammanlagda medlemsavgiften får uppgå till högst 2,0 basbelopp.


Sedan 2008 står det följande i HSB Stockholms stadgar;

Bostadsrättsförening skall varje år betala en medlemsavgift.
Medlemsavgiften består av en fast del och en avgift för varje lägenhet som är upplåten som bostadslägenhet.
Bostadsrättsförening betalar avgift för varje lägenhet upp till 600 lägenheter.

Den sammanlagda medlemsavgiften får uppgå till högst 3,0 prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.I motsvarande text i HSB Malmös stadgar (§ 13) står det;

Bostadsrättsförening som är medlem i föreningen ska varje år betala en medlemsavgift för varje lägenhet med högst 3 % av prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Medlem, som bor i bostadsrätt i bostadsrättsförening som avses i första stycket, betalar inte egen medlemsavgift.


Jag minns inte att den sista meningen här ovan även står i HSB Stockholms stadgar. Har du hittat den även där?

Vad meningen betyder rent praktiskt är öppet för tolkningar, men en tolkning är att det innebär att medlemsavgiften för medlemmarna i en brf betalas via brf:en.

HSB har svårt att stoppa möjligheten att begära utträde ur HSB, men på detta sätt vill HSB frånta medlemmarna möjligheten att kompenseras för medlemsavgiften om man som medlem i en brf går ur HSB.

Men det är fortfarande en medlemsavgift för respektive medlem så jag kan inte se hur detta ska hålla rent juridiskt.

Betalar Brf Väduren bara 62.000 kr på 901 lägenheter?
Det måste vara Sveriges billigaste medlemsavgift.
Inte bara understiger det tre prisbasbelopp, utan kostnaden blir bara 68,80 kr/lgh.
Här i Malmö betalar vi 400 kr/lgh.

Tillägg:
Jag ser att HSB Stockholm skriver följande;


Ansökan om medlemskap

HSB ägs av sina medlemmar och drivs som ekonomisk förening.
Alla som vill bli medlemmar betalar därför en andel på 500 kronor.
Andelen får du tillbaka om du i framtiden skulle begära utträde.
Andelen är din garanti för rösträtt och inflytande i HSB Stockholm.
Den årliga medlemsavgiften är 250 kronor.
Om du blir medlem efter den 1/7 betalar du 125 kronor.

För dig som innehar eller ska köpa en bostadsrättslägenhet i en av våra bostadsrättsföreningar i HSB Stockholm är avgiften 150 kronor per år.
Om du blir medlem efter den 1/7 betalar du 75 kronor.
Ska du samäga lägenheten med någon, behöver bara en av er betala medlemsavgiften dock måste alla betala andelen på 500 kronor.


Hur avslutar jag mitt medlemskap?

Önskar du avsluta ditt medlemskap gör du det skriftligen via brev, fax eller mejl.
Medlemskapet är kopplat till dig som person och inte till lägenheten, det innebär att medlemskapet inte automatiskt avslutas när du säljer lägenheten.

Andelen på 500 kronor betalas tillbaka under förutsättning att det inte finns några obetalda medlemsavgifter.

Utebliven betalning av årlig medlemsavgift innebär inte att medlemskapet automatiskt avslutas.
Vid upprepade fall annulleras ditt medlemskap och eventuella bosparpoäng nollställs.

Gäller utträdet omyndigt barn ska ett personbevis skickas med som talar om vem/vilka som är vårdnadshavare. Ansökan ska också undertecknas av vårdnadshavare/na.

För utträde som gäller dödsbo krävs en bouppteckning som är registrerad hos Skatteverket. Finns det testamente ska detta bifogas. Finns det fler dödsbodelägare krävs fullmakt från samtliga.


Medlemsavgiften i HSB Stockholm är alltså inte ens 40 % av vad HSB Malmö lyckats lura bostadsrättsföreningarna och dess medlemmar att betala för att försöka rädda HSB Malmös dåliga ekonomi.

Dessutom betalar varje medlem i HSB Malmö full medlemsavgift (400 kr) oavsett när man blir medlem.


Stephan, du skriver;
Föreningsavgift till HSB

Vad föreningarna betalar till HSB är tydligen väldigt olika i olika delar av Sverige.

HSB Stockholm har ett system där det först är en grundavgift, därefter ett visst antal kronor per lägenhet som bostadsrättsföreningen betalar.

Men vem beslutar hur stor den fasta delen ("grundavgiften") ska vara... och hur stor är den?

I HSB Malmö lurar HSB föreningarna genom att debitera föreningarna en medlemsavgift även för föreningens lokaler (helt utan stöd i stadgarna för detta).Jag noterar nu att HSB Malmö skriver;
1.
För att bli medlem måste du lösa en insats och betala årsavgiften.

Insatsen är för närvarande 500 kronor om du bor i bostadsrätt, 50 kronor för övriga.
Årsavgiften är 50 kronor om du är under 26 år, annars 160 kronor.

Du kan bli medlem redan idag. Fyll i formuläret här på hemsidan eller skriv ut blanketten och skicka den, ifylld och underskriven, till HSB Malmö, medlemsavdelningen, HSB Turning Torso, 211 15 Malmö.

2. 17 juni 2009
Felaktig uppgift i utskick om medlemsavgiften
En felaktig uppgift har smugit sig in i utskicket kring höjningen av medlemsavgiften.
Bosparare under 26 år betalade tidigare 50 kr per år, inte 100 kr. Den nuvarande avgiften om 100 kr per år är korrekt.
Har du frågor kring medlemsavgiften var vänlig kontakta Boel Lagerwall, 040-35 78 17.

Not. Ovanstående (punkt 2) skriver HSB Malmö samtidigt som de skriver följande;
Följande medlemsavgift gäller för 2009 (den tidigare avgiften anges inom parentes):
Medlem som bor i HSB-bostadsrätt : 400 kronor (250 kronor) - bostadsrättsföreningen betalar per lägenhet
Bosparande medlem: 200 kronor (160 kronor)
Bosparande medlem under 26 år: 100 kronor (100 kronor)


Så till skillnad från HSB Stockholm är det inom HSB Malmö bara medlemmarna i brf:arna som betalar en insats på 500 kr.
Övriga varianter på medlemmar (ej boende i brf) betalar bara 50 kr.
Det ligger i HSB Malmös strategi att plocka pengar av dem som det är lättast att plocka pengar från, dvs de som inte ifrågasätter något... alltså föreningarna.

OBS!
Notera här att HSB Malmö bryter direkt mot HSB Malmös stadgar där det står att insatsen ovillkorligen ska vara 500 kr för alla medlemmar!

Insatser och avgifter till föreningen
§ 10
Varje medlem ska betala en insats om femhundra (500) kronor.
Insatsbeloppet betalas kontant vid anfordran.
HSB Riksförbund får, utöver insatsen i första stycket, delta med obegränsat antal insatser (överinsatser).
Men vem bryr sig om att följa stadgar?
Inte HSB Malmö i alla fall.

stephan
2009-06-25, 21:20
Föreningsavgiften i Väduren är 62 000kr.
sedan tillkommer den enskilda medlemmens kostnad, vilket har betalats tills förra året av varje medlem.

På förra årets stämma beslutades att även den enskilda medlemsavgiften skulle betalas av föreningen.

Detta medförde att nu Betalar Väduren 172 000kr om året till HSB.

Det är ingen stor peng med tanke på att HSB inte får in en enda krona från annat håll av Väduren.

Och det är jag mycket stolt över att varit den drivande kraften som gjorde att HSB förlorade alla avtal i en av bostadsrättshistoriens digraste upphandling.

På de 4 stora avtalen ekonmisk förvaltning, teknisk förvaltning fastighetsskötsel och markskötsel var HSB inte i närheten av att få något kontrakt.

Detta är nu 13 år sedan. Idag är dessa avtal "värda" cirka 7 miljoner.

HSB fick 6 miljoner för 13 år sedan. Hade HSB fått fortsätta med dessa avtal hade nog troligen kostnaden nu varit uppe i 14 miljoner.

Alltså HSB tar ofta dubbelt upp i betalning.Lite utanför ämnet men....

Admin
2009-06-26, 01:53
Föreningsavgiften i Väduren är 62 000kr.
sedan tillkommer den enskilda medlemmens kostnad, vilket har betalats tills förra året av varje medlem.


Nu är HSB Stockholms stadgar för medlemsavgift och insats helt unika inom hela HSB, men att medlemmarna tidigare själv betalat in (som det ska fungera) var och ens medlemsavgift är mycket intressant.

Det innebär alltså att varje medlem i brf:en fått ett inbetalningskort/en faktura från HSB Stockholm.

Synd att det ändrades eftersom det då försvårar utträde ur HSB för de enskilda bostadsrättshavarna.

När du talar om "föreningsavgift" för brf Väduren så misstänker jag att du inte menar den föreningsavgift (= totala summan av alla medlemmarnas medlemsavgifter i föreningen) som alla andra brf:ar utanför HSB Stockholm betalar till HSB.
Jag förmodar du i stället menar den "fasta del" som bara finns inom HSB Stockholm.

HSB Stockholms stadgar är tvetydiga - precis som alla andra HSB-föreningar stadgar -, så det är osäkert vad som egentligen menas.

Mia
2009-07-10, 22:22
Jag kan gå ur HSB och får då tillbaka den insats på 500 kr som jag betalat en gång i tiden, trots att jag bor i en bostadsrätt.
Men eftersom min förening betalar medlemsavgiften i stället för att varje medlem gör detta så kommer HSB inte att låta mig få tillbaka min medlemsavgift.
Det är ju helsnurrigt, och man undrar om det ens är lagligt!