handdator

Visa fullständig version : Föreningen ska sälja en hyresrätt


Stefano
2009-06-24, 15:55
Jag är med i styrelsen i en förening där vi haft en hyresrätt som nu står tom. Kan vi i styrelsen bestämma vad som skall göras med lägenheten utan extrastämma? Det som övervägs är alltså en mindre renovering och försäljning av lägenheten.

schrapet
2009-06-25, 08:39
Jag har sålt tidigare lägenheter i min förening som varit uthyrda. Från början var dessa lägenheter upplåtna med bostadsrätt men tidigare lägenhetsinnehavare valde att avsäga sin rätt till föreningen eftersom de inte kunde sälja lägenheterna. Detta hände under den senare delen av 90 talet. För några år sedan var det en medlem på årstämman som hävdade att styrelsen hade gjort sig skyldigt till stadgebrott när vi sålt en av dessa lägenheter. Han hänvisade till en paragraf där det stod "styrelsen får inte avyttra föreningens fasta egendom utan stämmans medlåtande". I detta fall menas fast egendom hel fastighet eller tomt. En lägenhet är inte att betrakta som fast egendom eftersom den fortfarande efter försäljningen tillhör fastigheten som föreningen äger. Jag vill dock rekomendera att ni låter utanonnonsera lägenheten till högstbjudande så att priset blir marknadsmässigt. /SP

totiki
2009-06-25, 21:14
Ser man dessutom till § 1. så är det dessutom styrelsens skyldighet att värna medlemmarna ur ett ekonomiskt hänseende. Det vill säga sänka andelstalen och fördela årsavgiften på fler medlemmar.
Jag kan inte se något fel i detta.

Stefano
2009-08-04, 21:01
Lägenheten behöver nu en renovering. Jag hittar inget i b.lundéns böcker om bostadsrätt/styrelsearbete eller våra stadgar om vad som skall gälla vid upphandling. Finns det ändå några generella regler? Självklart skall det inte vara något jäv i upphandlingen men för övrigt? Räcker det att styrelsen är överens?

stephan
2009-08-04, 21:13
Att renovera en hyreslägenhet som skall säljas ligger på styrelsen.

Frågan är om det är lönsamt att renovera innan försäljning?

Gusten
2009-08-05, 15:37
Liksom Stephan tycker jag det verkar tveksamt om det lönar sig för
föreningen att renovera innan försäljning, åtminstone när det gäller
sådan renovering som berättigar till ROT-avdrag.
Föreningen har ju ingen möjlighet att utnyttja ROT-avdraget.