handdator

Visa fullständig version : Tillbakabildande av brf?


Ove Mollvik
2008-04-30, 09:35
I vår lilla brf Björnligan8 med 20 lgh har månadskostnaderna i snitt nära tredubblats sedan ombildningen 2001 och fastigheten står fortfarande med ett kraftigt eftersatt både yttre och inre underhåll som inte lär kunna finansieras utan att avgifterna höjs så att enbart vissa kan få råd att bo kvar.
Samtidigt vill ingen ta på sig något ansvar i styrelsen längre utan hopp om rimlig ersättning. Tidigare tiotalet styrelseledamöter med de flesta ordförandena har kunnat påräkna en fiktiv ersättning i storleksordningen ett par hundratusen då de flyttat vidare medan vi kvarboende måste dras med allt större kostnader.
Senaste kassör och ordförande undkom tydligen med blotta förskräckelsen då de lyckades sälja efter att marknadsbubblan sprack före nyår. Då hade jag just tvingats att slutligen överge familjens osanerade hyresrätt sedan 18 år och betala marknadens högsta pris för en minimal studentlya i samma hus.
Frågan är vad vår lilla brf kan ha för framtid med skulder som aldrig kan betalas under någons livstid och det med en bostandard som ständigt sjunker eftersom entreprenörer redan från tidigare betalkriser måst lämna jobb ofärdiga. Kan det vara idé att likvidera en brf i detta läge och av resterna göra nya ägarandelar och/eller hyresrätter igen?
Ove Mollvik

Francois
2008-04-30, 09:59
I min förening har jag granskat alla utgifter, en i taget, och kollat om det går att minska de. Ni kan börja med att ta bort arvode till styrelsen. Sen behövs kanske ingen teknisk förvaltning. Har ni förhandlat lånen ner? Vilket elpris betalar ni? mm
Likvidation är kanske en bra idé. Jag vet inget om detta.

stephan
2008-04-30, 12:04
Ta bort arvode för styrelsen?.
Inget bra förslah anser jag, det är endå en liten ersättning som är sporren för att några skall åta sig ansvar?

Allra helst i en förening som är så här utsatt.

Nej mitt tips är minimera styrelsen 3 + en suppleant tror jag är minsta möjliga?
Se över de avtal som finns, gåt det göra besparningar?
Energikostander kan påverkas, det är jag helt övertygad om.

Detta är ett arbete för styrelsen att ta tag i och få med sig de boende att SPARA, så långt det bara går.

Det allra viktigaste är att få medlemmarna att förstå situationen och att ALLA hjälper till för att förbättra dito.

Admin
2008-04-30, 12:25
Hmm... jag vet inte om jag tycker varken att ta bort arvodet eller att minimera styrelsen är så lyckat i detta läge.

Arvode är nog så illa nödvändigt om inte alla drar sitt strå på stacken på ett eller annat sätt.
Men sedan måste naturligtvis arvodet stå i proportion till arbetet/tiden som läggs ner, men ännu mer resultatet. Man kan kanske ändra arvodet till någon form av provisionsbaserat arvode?

Ska man ha en liten styrelse så gäller det att det verkligen är skärpta personer som har kompetens för det svåra uppdrag de står inför. Tror det blir svårt att hitta så få med tillräcklig kompetens.

Jag tror att många stämmor/informationsmöten där alla kan komma med sina förslag kan vara bra.

Det är omöjligt att säga var sparåtgärder kan sättas in utan att veta exakt allt om föreningen, och även då kan det vara mycket svårt. T.o.m. för experter inom området, om det vill sig illa.

Det är väl troligt annars att det här behöver tas in experter för att lösa problemen.
De kostar mycket pengar, men förutsättningen måste ju vara att det ska löna sig att föreningen betalar för experter inom området.

Francois
2008-04-30, 13:37
Om en förening är nära ruinen, borde alla medlemmar (om man antar att medlemmarna vill rädda föreningen samt egna satsade pengar) bidra med mer tid/arbete till föreningen, i syfte att minska uppköp av tjänster.

Ett sätt att engagera fler i en så liten förening (20 pers) kan vara att utöka antal styrelseledamöter (eller dela upp arbetsuppgifter till fler medlemmar).
Styrelsearvode är generellt bra, men här handlar det om en akutsituation där morotten för att arbeta är att rädda satsade pengar. Då behövs kanske ingen arvode till styrelsen.
Man kan också locka me en liten bonus/arvode som kan tas när ekonomin blivit bättre.

Ove Mollvik
2008-05-01, 15:17
Tack för alla goda råd men möjligheterna uttömdes definitivt under 90-talet då även myndigheterna gav upp. (Se http://www.bankrattsforeningen.org.se/) Ända sedan förra fastighetskrisen och konkursen -91 har man anlitat experter av allehanda slag för den fortsatta förvaltningen. Ingen vill dock se det övergripande problemet i finansskojarnas värld. Istället hänvisar alla till varandra. Slutligen enas jurister bankfolk och entreprenörer med myndigheter om att det är vi som påpekar bristerna som måste ha orsakat dem från början.
För varje ny förvaltare och varje ny styrelse sedan ombildningen har samma förhållanden behövt påpekas. Istället för att omvärdera och ta ansvar för alla dolda brister säljer man vidare. Nu har ingen råd med någonting längre. Varför bry sig? Huset ägs ändå av banken och de flesta boenden blir kortlivade. Endast jag har varit dum nog att satsa egna pengar och låtit familjen bo kvar där den vuxit upp.
Ove Mollvik