handdator

Visa fullständig version : Sedvanlig standard enligt stadgar? - Fuktskada (byggfel) i bostadsrätt


Andy120
2009-06-24, 11:01
Har någon erfarenhet av hur §37 i föreningens stadgar ska tolkas? I min förening har min lägenhet tvångsrenoverats pga externt inträngande vatten. Golv, tak och väggar monterades ned och återbyggdes på föreningens initiativ och ansvar. Jag och min fru fick bo i en evakueringslägenhet i en månad.
Jag var inte ansvarig för fuktskadan då det var ett byggfel.

Nu hävdar föreningen att jag är skyldig att bekosta återställandet av ytskiktet, dvs golv, spackling och målning mm av väggar.

Är detta rimligt? Jag har uppfyllt mina åtaganden som bostadsrättshavare och skött om mina ytskikt, etc.

Enligt nedanstående paragraf (enl. HSBs normalstadgar) ska lägenheten återställas till "sedvanlig standard". Vad innebär det?

§ 37
Bostadsrättsföreningen får åta sig att utföra sådan reparation och byte av inredning och
utrustning vilken bostadsrättshavaren enligt § 36 skall svara för.
Beslut härom skall fattas på föreningsstämma och får endast avse åtgärd som företas i samband med
omfattande underhåll eller ombyggnad av föreningens hus och som berör bostadsrättshavarens lägenhet.
Föreningens åtgärder enligt denna bestämmelse skall ske till sedvanlig standard.

Admin
2009-06-24, 16:53
Det finns ingen definition av vad "sedvanlig standard" innebär.
Det är upp till varje fall och till viss del beroende på alla parametrar som varje part kan hävda för sin sak.

Men rent allmänt innebär det att återställande ska ske till som det var innan, om det inte tidigare var mer exklusivt än vad som "kan ses som normalt" (i relation till vad kan man fråga sig; till övriga lägenheter eller...?).

Benämningen "sedvanlig standard" är lika odefinierad som att bostadsrättshavaren ska hålla sin bostadsrätt i "gott skick", enligt lag/stadgar.

Det är också oklart om stadgarna avser sedvanlig standard i bostadsrättsföreningen (där den "sedvanliga" standarden kan skilja en hel del från brf till brf) eller om det avses sedvanlig standard "på orten" (vilket är hur luddigt det uttrycks i andra sammanhang), och hur detta i så fall ska tolkas.

Man säger ofta att man inte ska "tjäna" på försäkringsskador (framför allt SBC hävdar detta med jämna mellanrum).
Ingen nämner något om att man heller inte ska förlora något på försäkringsskador. Det är väl därför man har försäkringar?

Ytskiktet ligger som regel på bostadsrättshavarens ansvar, så där har föreningen rätt, men då det är ett byggfel indikerar detta att du ska hållas skadefri.

§ 37 i dina stadgar är inte tillämplig på dig när det gäller ytskiktet (och jag gissar att inget stämmobeslut tagits enligt vad § 37 stadgar).

Men om du har ett bostadsrättstillägg till din försäkring så täcker det förmodligen kostnaden för återställandet.
Med detta att du och ditt försäkringsbolag tar kostnaden följer tre problem;

du förlorar försäkringsbonus pga något som du inte är ansvarig för
du får stå för självrisken
du drabbas av ett åldersavdrag som du själv får betalaNär det gäller den sista punkten så har det visat sig att domstolarna dömer till bostadsrättshavarens fördel, så ofta slipper man detta (se SBC överklagar nekat åldersavdrag (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10426)).

Om det handlar om byggfel uppstår andra frågor, som t.ex. hur gammal fastigheten är.

Fyll gärna i din profil här i forumet så får du bl.a. bättre svar.