handdator

Visa fullständig version : Kan man anlita hantverkare i brf och sedan skicka räkningen till föreningen?


bostadsrättsinnehavare
2009-06-17, 15:22
Kan man anlita hantverkare för att åtgärda något som föreningen har ansvaret för och sedan skicka räkningen till föreningen?
I ett sådant fall övertar man ju ansvaret för något man inte har ansvar för vilket inte borde vara tillåtet. Därför min undran.
Jag kan tänka mig att det är ok att ringa rörmokare o sedan fakturera föreningen om en vattenledning börjar att läcka vatten med hänvisning till att det är en nödsituation. Även i detta fall är jag dock inte helt säker.

totiki
2009-06-17, 15:48
Detta beror nog helt på hur föreningen sköts.

I vår förra förening hade vi självförvaltning men också serviceavtal gällande akut hjälp. Då fanns tel. nummer att ringa för olika situationer.

Att på egen hand själv välja att ringa en akut hjälp ifall föreningen har ett liknande serviceavtal med någon annan är nog inte tillrådligt. Inte ens ifall det besparar föreningen pengar, tyvärr.

Varje BRH skall helst ha tillgång till en telefonlista för nödsituationer, till föreningens samarbetspartners. Samt instruktion för hur t ex. vattnet/gasen stängs av och var.
Brandkåren kan man säkert ringa utan problem vid verklig fara.
Utöver det vet jag inte riktigt vad det skulle kunna vara som är så akut att det inte kan vänta till nästa dag. Ifall el eller värme slås ut centralt märker väl styrelsen det också?

Så jag tror som du "I ett sådant fall övertar man ju ansvaret för något man inte har ansvar för vilket inte borde vara tillåtet.".

bostadsrättsinnehavare
2009-06-17, 16:11
så är det nog...
Men om man nu borser från akuta saker, brand, vattenläckage och vidare att föreningen inte ta sitt ansvar. Ett exempel kan vara att det läcker in från taket och föreningen inte bryr sig om att laga taket. Kan man då fixa det själv och fakturera föreningen?

totiki
2009-06-17, 17:55
Taket läcker. Nej, det tror jag inte.
Men du kan och skall, sätta press på föreningen och styrelsen att åtgärda detta eftersom det förstör föreningens egendom.
Ett sätt som jag aldrig provat, men som kanske kan vara värt att försöka, är att söka upp föreningens bank och påpeka att föreningen förstör och utarmar deras säkerhet.
En annan idé på samma spår är att fråga banken om revisorshjälp. För banken är numera den enda intressent som är intresserad av föreningens ekonomi och att den sköts.

bostadsrättsinnehavare
2009-06-17, 18:22
Japp även i denna situation är det nog så...
Återstår dock ett litet dilemma:
Genom att medlemmen själv fixar taket så fixa han ju på samma gång det som föreningen är ålagd att utföra. Föreningen slipper att laga taket och dessutom slipper dom att betala medlemmen för hans utgifter eftersom han tagit saken i egna händer. Hur ska man resonera här? Kanske är det så enkelt att medlemmen får skylla sig själv?

MikHo
2009-06-18, 07:02
Jag skulle kunna tänka mig ett scenario där en BRI köper in en tjänst i föreningens namn, förenignen vägrar sedan att betala eftersom de inte är beställare.
Lång segdragen tvist i rätten, förenignen får betala skadestånd plus rättegångskostnader....

Det är nu man letar efter syndabock.. Detta blir den BRI som faktiskt beställde jobbet som åker på krav från föreningen att betala extrakostnaderna som uppstod plus att medlemmen blir av med hem och lägenhet.

Detta är ett skräckscenario men som jag ser det, fullt möjligt.

Alternativ 2 är att Föreningen ger BRI en klapp på axeln och säger bra jobbat!

totiki
2009-06-18, 09:39
Ja, precis som MikHo säger, medlemmen får stå för konsekvenserna oavsett vilka dessa blir. Någon utgång går ej att sia om eftersom varje fall kommer att vara unikt. Med både olika specifika omständigheter, som styrelser vilka kommer att reagera var och en på sitt vis. Allt beroende på de olika människornas uppfattning som är ledamöter i de olika föreningar som kan komma ifråga.

bostadsrättsinnehavare
2009-06-30, 14:18
Jag tror tyvärr att vi alla hade fel här.

Enligt bostadsrättslagen 7.4 och 7.2 får man på egen hand avhjälpa brist på föreningens bekostnad som föreningen har ansvaret för om detta påtalats men inget gjorts.

totiki
2009-06-30, 16:39
Jo, det kan du ha rätt i. Men som tidigare påpekats är varje fall unikt och med specifika omständigheter.
Det räcker nog inte att se att "här verkar det vara en läcka?" och sedan kalla på hantverkare.
Det är nog så att ifall styrelsen inte avhjälper felet efter ett antal påstötningar kan man åberopa 7.2 & 7.4 och i första hand informera styrelsen om att nu går man tillväga.
Gränsdragningen för när man handlat korrekt kan ju bli en fråga för domstolen att avgöra. Och på deras utslag kan man aldrig vara riktigt säker...eller hur?