handdator

Visa fullständig version : SBC överklagar nekat åldersavdrag - Förening kan ej göra åldersavdrag mot brh


Gusten
2009-06-17, 15:09
Med SBC:s hjälp ansöker en förening om prövningstillstånd i Högsta domstolen
för att man tvingats ersätta en bostadsrättshavare för brandskador utan
att få göra s.k åldersavdrag. Föreningens ersättning från försäkringen
minskades genom åldersavdrag, men föreningen kunde alltså inte i sig tur
göra åldersavdrag gentemot bostadsrättshavaren när föreningen ersatte
äldre inredning med ny efter branden. SBC tycker att bostadsrätthavaren
på detta sätt har tjänat på branden på övriga medlemmars bekostnad.
Troligen skulle det under hösten komma besked om huruvida Högsta
domstolen tar upp fallet.

Admin
2009-06-18, 17:15
Mycket intressant !!!

Jag har tidigare framfört min åsikt om att det är helt galet att en bostadsrättshavare ska stå för åldersavdraget om föreningen eller en annan medlem orsakar en skada som får konsekvenser för denna bostadsrättshavare.

Det i sig gör ju att man inte kan bo i en bostadsrätt överhuvudtaget.

HSB, och de övriga bostadsorganisationerna lyfter inte ett finger för att hjälpa enskilda medlemmar. Bostadsorganisationerna är enbart till för styrelserna och inte för medlemmarna, vilket är trist. Men jag kommer att försöka påverka att lagarna ändras och tydliggörs i denna fråga.

Jag hittade detta i SBC Direkt # 5 2009;
SBC överklagar domstolsbeslut om åldersavdrag
Det ska aldrig ”löna sig” att drabbas av en försäkringsskada. Därför gör försäkringsbolagen som regel ett så kallat åldersavdrag från försäkringsersättningen på grund av att den skadade egendomen minskat i värde genom ålder och bruk. I ett par uppmärksammade hovrättsdomar har bostadsrättsföreningar blivit ersättningsskyldiga mot bostadsrättshavare därför att hovrätterna inte har kunnat finna någon begränsning i bostadsrättsföreningarnas ansvar att återställa de skadade lägenheterna efter de bränder som inträffat.


Enligt bostadsrättslagen begränsas medlemmens ansvar för det inre underhållet i lägenheten när det gäller skador orsakade specifikt av brand, vattenledningsskador och ohyra. Detta är en undantagsregel från grundregeln i BrL 7 kap 12 § 2 st (som jag skrivit om innan).
Föreningen ska alltså svara för reparationer i lägenheten på grund av brand och vattenledningsskador. Eftersom det inte finns någon begränsning för vad föreniningen ska återställa så har det alltså i ett antal hovrättssdomar beslutats att föreningen ska stå för hela kostnaden för återställandet inklusive åldersavdraget, och inte medlemmen.

Detta vill tydligen SBC försöka ändra på så att i stället de enskilda medlemmarna drabbas hårt för skador som andra orsakat.


PS.
Det finns försäkringar som föreningar kan teckna för att medlemmarna ska slippa åldersavdrag - till största delen, inte fullt ut - (vilket jag tror även enskilda medlemmar kan göra), men det är förmodligen inga eller enbart enstaka föreningar som tecknat en dylik försäkring.

PS 2.
Som jag också nämnt tidigare så har jag själv haft en försäkringsskada i mitt sommarhus orsakad av en annan part. Efter en lång process slutade det med att jag jag inte behövde betala en krona i åldersavdrag, försäkringsbolaget ersatte mig fullt ut.

Se även;
Dyra vattenskador (DN) (http://www.dn.se/ekonomi/dyrare-att-reparera-vattenskador)
där det bl.a. står;
"Kostnaderna för vattenskadorna har ökat de senaste tre åren hos Länsförsäkringar. Under 2008 var ersättningarna nära 440 miljoner kronor. Men antalet skador har varit mer eller mindre konstant kring 13.000 om året.".