handdator

Visa fullständig version : Kakelplattor trillar spontant ned i brf - Gäller köplagen?


Andy120
2009-06-13, 15:45
Ett 20-tal kakelplattor i badrummet har spontant trillat ned. Allt fix sitter kvar på väggen. De nedfallna kakelplattorna ser ut som nya, utan något fix på baksidan. Efter en närmare inspektion och knackning på resterande plattor märker vi att ungefär 50% av 400 plattor sitter löst.

Huset är ett HSB-hus, byggt av SKANSKA år 2000. Styrelse i föreningen vägrar befatta sig med detta och hävdar att det är ytskikt och mitt ansvar. Mit försäkringsbolag (Länsförsäkringar) hävdar "ingen fuktskada". Detta utan att ha skickat någon besiktningsman för inspektion eller fuktmätning. Min ytterst oprofessionella okulära besiktning visar att det inte är någon fuktskada och att tätskiktet är oskadat.

Jag anser att byggnadsgarantin på 10 år borde gälla då det är originalinstallationen i badrummet. HSBs juridiska hjälp säger per telefon att det "kan bli svårt" att hävda garanti.

Är detta solklart mitt ansvar som bostadsrättshavare, eller är det kanske så att SKANSKA/HSB försöker slippa ta ansvar för dåligt utfört arbete?

Är ny här och har med stort intresse läst många trådar. Bra forum!
Tacksam för tips, svar och diskussion.

Admin
2009-06-13, 16:10
Det är tyvärr väldigt vanligt förekommande att byggföretag/HSB och även styrelser försöker smita undan sitt ansvar.

Ett ganska aktuellt exempel är det nybyggda HSB-huset i Helsingborg (Röta och mögel i HSB:s kronjuvel (http://mobil.hd.se/helsingborg/2007/09/29/roeta-och-moegel-i-hsb-s-kronjuvel/)) där det regnade in.
Ingen ville ta ansvar för detta där heller, men tack vare att det var så många drabbade fick medlemmarna rätt till slut, och HSB gav med sig efter mycket om och men.

Som enskild medlem har man egentligen ingen att vända sig till när prbolem uppstår i en brf, tyvärr (utom här).

Självklart säger HSB Riksförbunds juridiska rådgivning att det kan bli svårt att hävda garanti. HSB är ju part i målet... och har oftast heller inte kompetensen som behövs för att svara på dylika frågor. Att ställa frågor till HSB Riksförbunds juridiska rådgivning ger nog sällan särskilt mycket (det är bara att läsa svaren från HSB i HSBs reklamtidning, Hemma i HSB, så kan man konstatera detta).


En liknande fråga i ämnet:

Kakel börjar släppa pga sättningar i väggar - ytskikt

Fråga: Jag bor i en bostadsrätt där badrummet är renoverat 1992 och kaklet har börjat släppa. Vi har kontrollerat att det inte beror på fukt. Troligtvis beror det istället på att väggarna i huset rört sig.
Vem har skyldighet att se till att vi får tillbaka kaklet på väggarna?

Svar: Enligt bostadsrättslagen och HSBs normalstadgar är det bostadsrättshavaren som bär underhålls- och reparationsansvaret för väggarna i lägenheten. Det innebär att det är du som bostadsrättshavare som har ansvar för att åtgärda skadan.

Om du kan visa att bostadsrättsföreningen eller någon entreprenör som föreningen anlitat varit oaktsam kan du få ersättning för återställandet av ytskiktet.
Men rätten till ersättning från bostadsrättsföreningen kan ha preskriberats. Preskription inträder normalt efter 10 år.


Se även bl a:
Köplagen gäller vid köp av bostadsrätt (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=22153)

Andy120
2009-06-13, 16:17
Ja, precis så känner jag med - man kan fråga sig varför HSBs rådgivning finns i överhuvud taget?

Just nu vet jag inte vem jag ska vända mig till. Konsumenttjänstlagen är knappast tillämplig i detta fallet (tänker på plattsättargaranti, 10 år).
Jag har övervägt att anlita en advokat, vilket är både dyrt och långdraget.

Till saken hör att samma förening precis åtgärdat en gigantisk fuktskada som resulterade i en tvångsrenovering av hela vår lägenhet (utom badrummet), och vi åkte på kostnaden för återställning av ytskikt (precis som andra här i forumet också har gjort).

Vi har en räkning på 45.000 kr för något vi inte bett om eller orsakat eller tillfört något för oss. Och nu detta med badrummet.

Totalt borde detta vara bra underlag för en advokat kan man tycka.

Finns det någon väg att gå? Konsumentverket?

Admin
2009-06-13, 16:50
Att bo i bostadsrätt är förenat med mycket stora risker.

Det är ju helt galet att om min granne ovanför mig råkar ut för en vattenskada som drabbar mig, i lägenheten under, så åker jag på att betala för den skada som grannen ovanför åsamkat mig. Alla måste höja sina röster och kräva förändringar, annars får man ta smällen att få en räkning på 50.000 kr när som helst för något som man inte har någon glädje av... mest bara problem!

Utifrån det du berättat kan jag inte se hur byggarantin inte skulle gälla.
Men samtidigt kan det finnas mycket som man inte tänker på så här i all hast.
T.ex. att orsaken till den tidigare tvångsrenoveringen också kan ha orsakat ditt problem idag med kakelplattorna.

Konsumentverket kanske kan hjälpa till i vissa fall, men jag tror inte de är till hjälp i just denna fråga. Konsumentköplagen gäller ju vid köp av bostadsrätt och konsumenttjänstlagen gäller när man som privatperson t.ex. anlitat en hantverkare.

Steg 1 borde vara att härleda orsaken till att kaklet rasar ner.
Det är den komplicerade biten, men om man lyckas med detta så borde det vara en avsevärt rakare väg till målet.

Länsförsäkringar vill tydligen inte ta sitt ansvar, och om de säger att det inte är en fuktskada utan att ens kontrollera detta så skulle jag nog snabbt byta försäkringsbolag.
Mitt kanske hetaste tips just nu är att jaga försäkringsbolaget för att få dem till att besiktiga skadan och ge sitt utlåtande. Du måste avkräva konkreta svar från försäkringsbolaget! Så länge du accepterar att de uttrycker sig luddigt kommer du inte att komma någon vart!

Tråkigt att du inte får något stöd från de enda i föreningen som besitter makten att kunna påverka, dvs styrelsen.
Styrelsen i föreningen ska enligt regelverket verka för medlemmarnas bästa och är dessutom den part som ska föra förhandlingar med dem som utfört bygget. Styrelsen måste ta sitt ansvar här.

Andy120
2009-06-13, 17:09
Ja, det verkar som om man tar stora risker med att köpa BRF, helt klart. Vi (jag och min fru) har den hårda vägen nu lärt oss att vi ska granska framtida bostadsrätts-köp med lupp innan köp!

Vi kommer troligen att åtgärda väggen själva och sedan överväga att ändå anlita en advokat för stämning. Mycket för principens skull.

Jag frågar mig själv om folk inte har någon yrkesheder? Fuskbyggen spar pengar åt entreprenörerna, men orsakar gigantiska reperationskostnader för oss slutkonsumenter, för att inte tala om bekymmer och tid.

Admin
2009-06-13, 17:47
Det har skrivits en del om fuskbyggen i det gamla forumet (gästboken).

Se bl.a.;
Fuskbygge av HSB i Helsingborg (http://hotpot.se/php/gbhsb/index.php?e=2949&a=visa)

Anledning till att det är så oerhört frekvent med fuskbyggen är att det är så komplicerat att få rätt. Fuskbygge lönar sig för dem som bygger, helt enkelt.

Jag tycker definitivt att ni ska konsultera en advokat, men helst innan ni åtgärdar kaklet själv. Efter att ni gjort detta så blir det svårare att utreda vad som hänt.

Glöm inte att noga dokumentera allt, med såväl kamera som med skrivelser!

Jag vill också passa på att uppmana alla som ska köpa sig en bostadsrätt att först läsa i detta forum vad som är viktigt att granska.

Se bl.a.
Köp av bostadsrätt - viktiga frågor att ställa! (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=64)

j.a
2009-06-14, 18:51
Har ni köpt lägenheten av föreningen, av Skanska eller har den sålts "begagnad" av annan privatperson?

Andy120
2009-06-17, 13:28
Vi har köpt bostadsrätten "begagnad", dvs från en privatperson.

Detta för oss till Köplagen. Efter att ha talat med flera jurister, anser de att det är säljaren av lägenheten som är ersättningsskyldig. Enligt köplagen, Köplag (1990:931 (https://lagen.nu/1990:931), paragraf 17 och 19 är detta ett dolt fel som jag ska ha ersättning för.

Varans beskaffenhet
Överensstämmelse med avtalet m. m.
17 § Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet.
Om inte annat följer av avtalet, skall varan
1. vara ägnad för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används,
2. vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket varan var avsedd att användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål och köparen har haft rimlig anledning att förlita sig på säljarens sakkunskap och bedömning,
3. ha egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och
4. vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.
Om varan avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är varan att anse som felaktig.19 § Även om varan har sålts i "befintligt skick" eller med ett liknande allmänt förbehåll skall den anses felaktig, om
1. varan inte överensstämmer med sådana uppgifter om dess egenskaper eller användning som säljaren har lämnat före köpet och som kan antas ha inverkat på köpet,
2. säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet, eller
3. varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta.
När en begagnad vara har sålts på auktion, anses den såld "i befintligt skick". Vid tillämpning av första stycket 3 skall hänsyn i så fall tas till utropspriset.


Enda problemet här är tiden. Två år säger lagen - eller den tid som anses vara skälig för det gällande ärendet, enligt flera tidigare domar som jag läst om.

Vad är mina förutsättningar för att få något från säljaren? Det är inte rimligt att kakelplattor trillar ner efter tre år, eller hur? Oavsett om säljaren är en trevlig prick och inte alls gjort något med avsikt, borde han ansvara för kakelplattornas skick, vilket är något som jag omöjligen - ens vid inspektion - hade kunnat upptäcka.

En modell är att jag åtgärdar felet och skickar en räkning till honom.

totiki
2009-06-17, 14:25
Jag blir lite förvirrad av det jag läser. Huset är byggt 2000 men kakelplattorna rasar nu, efter tre år?
Har den tidigare bostadsrättshavaren kaklat om? Hur då? På egen hand eller anlitade han hantverkare?

Att fixet sitter kvar på väggen men kakelplattorna ser helt nya ut, verkar som fixet fäst på väggen men inte på plattorna. Arbetet tycks inte vara hantverksmässigt utfört. Oavsett vem som gjort det.
Beroende på vem som utfört det bör garanti eller reklamation kunna åberopas. Reklamationstiden är numera utökad till tre år.

Är det Skanska som satt upp kaklet ska du åberopa garanti, trots att åldersavdrag kan förekomma.

Ifall du kan stämma förre ägaren vet jag inte, det låter tveksamt. Kanske, ifall han utfört arbetet på egen hand. Juristen måste vara tvärsäker på att det ska gå bra, annars undrar jag vad rätten kan komma fram till. Trist historia.

Andy120
2009-06-17, 14:31
Huset, och kaklet, är byggt år 2000. Huset är således 9 år gammalt.

Vad jag menade var att ur min synvinkel som köpare, så borde kaklet hålla mer än tre år, oavsett vad som hänt den förra (och första sedan byggnaden restes) ägaren och hans kakel (han har dock inte gjort några reparationer själv).

Jag är just nu inne på något som heter "Rådet för Byggkvalitet (http://www.iqs.se/)", där HSB är med. Smått ironiskt. Jag ska se om jag kan gå den vägen.

Men helt klart är det SKANSKA som ska ta ansvaret. Någon som vet vem man ska kontakta på SKANSKA?

Not från Admin
Rådet för Byggkvalitet är Idag IQ Samhällsbyggnad som bildades 2010 genom att föreningarna Byggsektorns InnovationsCentrum (BIC) och Rådet för Byggkvalitet (BQR) slogs ihop till en förening.

j.a
2009-06-17, 15:48
Det är en tvåårig reklamationsfrist som gäller inte tre eftersom det inte rör konsumentförhållanden. Det kommer inte gå att stämma den förre ägaren med framgång enl min mening.

Istället måste du se till att styrelsen reklamerar felet mot Skanska snarast möjligt eftersom det är 10 års reklamationsrätt mot dolda fel i fast egendom och föreningen (troligen) köpt byggnaden av Skanska.

Andy120
2009-06-17, 18:32
Ja, du har rätt - det är två år, så den vägen är nog stängd.

Jag har nu beslutat för att jag själv ska reklamera till en jurist på HSB, via rekommenderad post så att det blir registrerat på ett korrekt sätt. Därefter måste jag återställa badrummet på egen bekostnad, och sedan försöka få HSB att betala räkningen.

Helst skulle man vilja att föreningen gör detta åt mig, men vi håller samtidigt på att stämma dem för en gigantisk fuktskada i samma fastighet, så mitt ärende riskerar att förbises i det hela, resonerade vi.

Jag hoppas att jag som privatperson kan reklamera till HSB, och att det inte absolut måste vara föreningen.

Admin
2009-07-02, 20:30
Det går säkert bra att du själv reklamerar problemet med kakelplattorna, men egentligen är det styrelsen som ska sköta detta, oavsett att styrelsen arbetar med fuktskadan i föreningen. Om styrelsen dock nedprioriterar ditt problem så kanske det ändå är bäst att du i eget intresse tar tag i detta så att det säkert händer något.

Berätta gärna hur denna historia avlöper.