handdator

Visa fullständig version : Chockhöjningar av kommunens tomträttsavgälder för brf:ar


Admin
2009-06-13, 06:30
Se inlägget;
Dubbel avgift för bostadsrätter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=10345)

Dessa sanslösa höjningar av tomträttsavgifterna gör kommunen i kristider.

Först försöker man lura svenska folket att man slopar fastighetsskatten, fast det mest bara handlar om att döpa om fastighetsskatten (till "kommunal avgift")

Den statliga fastighetsskatten försvann från den 1 januari 2008 och ersattes av en kommunal avgift. För flerbostadshus gäller att fastighetsskatten blir 900 kronor per lägenhet (eller 0,4 procent av fastighetens taxeringsvärde). För min egen brf ser jag inte någon större skillnad mot tidigare.

Och nu höjer kommunen tomträttsavgifterna med upp till flera hundra procent som en form av extra straffskatt. Det är ju inte så att kommunen har avgifter för att äga mark. Det kostar inte kommunen något, men det är tydligen en väldigt bra inkomstkälla.

Slutsumman blir en rejäl ökning av kostnaderna till stat/kommun.

Och vem kan man klaga till?
Kommunen gör ju som den vill.

OBS!!!
Notera att styrelsen här (som inte med ett enda ord informerat medlemmarna om något av det som SDS tar upp) skriver, i den årsredovisning som trycktes upp för en dryg vecka sedan, att inga avgiftshöjningar förväntas!

PS.
Siffrorna om brf:en som SDS uppgivit stämmer tyvärr inte riktigt i flera fall, men det beror delvis på att SDS erhållit felaktiga uppgifter från ordföranden... alternativt att årsredovisningen är felaktig.
I den senaste årsredovisningen uppges följande kostnader för de tre husen som ingår i fastigheten med 240 lägenheter;
Fastighetsskatt: 125 503 kr (229.708 kr/år / 3 = 76.569 kr för 4 månader, i stället för 125.503 kr)
Kommunal fastighetsavgift: 288 000 kr (240 lägenheter x 900 kr = 216.000 kr/år)

totiki
2009-06-13, 10:21
Dessutom finns fastighetsskatten kvar på lokaler, garage o s v.
Taxeringsvärdena på dessa har också höjts för att skatteuttaget på 1% skall bli högre än tidigare.

Det är endast en omfördelning av vilka som ska betala från de förmögna till de mindre bemedlade. "Reformen" är ett maskerat politiskt utspel från Regeringen.

Utöver det märker nu de som har skattejämnkning och reavinstskatteränta att de får kvarskatt i år. De utan skattejämnkning upptäcker att de får mindre än vanligt. Så en eller annan kommer ändå till sist att märka av "maskeringen". Men det stora flertalet kommer inte att förstå att fördelningen lagts på boendet, eftersom Regeringen med andra skattesänkningar i samma veva försökt utjämna effekten i krontal, så gott de kunnat. På gränsen till "mygel" enligt min uppfattning.

Admin
2009-06-13, 11:53
För HSB-föreningarna så finns det faktiskt ett sätt att finansiera i alla fall en stor del av dessa avgiftshöjningar från kommunen.

Vi ser nu att HSB inte lyfter ett finger för att hjälpa medlemsföreningarna när de behöver detta.
Alltså ser nu varje enskild medlem till att gå ur HSB för att därmed spara drygt 400 kronor om året.

Man behöver inte vara medlem i HSB för att man bor i en bostadsrättsförening (det är bara något HSB lyckats få svenska folket att tro), och det finns ändå ingen vinst med medlemskapet i HSB, så det är bara att gå ur!

Se; Utträde ur HSB (http://hotpot.se/hsb-uttrade.htm)

Och när man ändå är igång så kan sedan även föreningen gå ur HSB, så sparar man ännu mer pengar. Går föreningen över till SBC blir allt mycket billigare.

Alla HSB-föreningar bör dessutom omedelbart ändra sina stadgar så att medlemsavgiften till HSB inte betalas via föreningen. Den som vill vara med i HSB måste aktivt önska detta, och brf:ar ska inte lägga rabarber på enskilda medlemmars pengar på detta sätt.

Admin
2009-06-13, 12:22
Listan över kommunens vansinneshöjningar för 76 tomter hittar du på följande webbsida;
Dagens tomrättsavgälder och av kommunen förslagna nya tomträttsavgifter (http://hotpot.se/avgald.htm)

Där kan man se att den förening som SDS tar upp (av någon anledning frågar SDS ingen annan brf om deras synpunkter... har de andra styrelserna inga åsikter i frågan?) går från att betala 229.708 kr/år i tomträttsavgäld till 805.652 kr/år.

En höjning med 3,5 gånger dagens avgift.
En HÖJNING med 2.400 kr per år och medlem!

Det är alltså lite tydligare siffror än vad SDS (http://sydsvenskan.se/malmo/article442077/Borattforening-far-chockhojning.html) uppger, där ordföranden enligt SDS säger;
– En hundraprocentig höjning är inte rimlig. Området vi finns i är inte speciellt attraktivt

totiki
2009-06-13, 15:25
Och nu kommer kommunerna att vilja höja den kommunala avgiften också för att finansiera sina dåliga ekonomier. Trots att de redan höjt sophämtningsavgifterna t ex. För att inte tala om el-skatt, nätavgifter o s v. ja egentligen alla avgifter som har med boende att göra.
Oss behöver de ju inte locka att bo kvar i landet med låga avgifter. Den moroten gäller ju bara för de redan rika.