handdator

Visa fullständig version : Dubbel avgift för bostadsrätter - Sydsvenskan


Admin
2009-06-12, 19:10
Ett femtiotal bostadsrättsföreningar i Malmö kan räkna med kraftigt höjda tomtavgifter. I en del fall får de betala tre gånger så mycket per år och det slår igenom på månadsavgifterna.

Kommunens tjänstemän har satt ett nytt pris efter vad fastigheten anses vara värd på marknaden. Det gäller Eriksdal och alla de andra flerfamiljshusen som ska ha nya tomträttsavtal. Deras tioåriga avtal löper ut vid årsskiftet 2010-2011. De skrevs 2001 när fastighetsmarknaden var i kris. Nu har kommunen haft en sakkunnig värderingsman som studerat fastigheterna och kollat affärer som gjorts i omgivningen.

Hans förening med 240 lägenheter får totalavgiften per år höjd med närmare 190 000 kronor i ett hus och drygt 180 000 i ett annat. Nu betalar de drygt 70 000 i tomträttsavgäld för vart och ett av husen.

Klicka här för att läsa hela artikeln (Sydsvenskan)... (http://sydsvenskan.se/malmo/article441888/Dubbel-avgift-for-bostadsratter.html)