handdator

Visa fullständig version : Blåsta på elmätaren till lgh i brf


totiki
2009-06-11, 14:03
Blåst på elmätaren (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5365311.ab) .
Detta råkade vår förening ut för. På sex månader plockade Fortum ut 9400:- för mycket.
Som tur var kollar jag elförbrukningen frekvent.

Det var mycket jobb med att övertyga Fortum som ville påstå att vår elförbrukning ökat, i första hand. Det tog mer än sex månader, jag tror nio, och ett stort antal telefonkontakter, mail m m. innan vi fick någon rättelse.
Ursäkter eller förklaringar, fick vi inga. Och det var först efter de bytt mätare och den nya visade på mycket mindre förbrukning som rättelsen kom.
Hur de räknat ut den verkliga förbrukningen fick vi heller inga besked om hur det gått till. De förstod väl att vi skulle bli glada bara över att vi fick tillbaka pengar. Vilket vi blev.

I vilken mån man kan räkna med att förvaltningsbolag skall hålla koll på detta har jag ingen aning om. Men misstänker att den vägen kan mycket av liknande slinka igenom. Jag har också fått tillbaka pengar på felmätning från vattenverket.
Det året, 2008, handlade det trots allt sammanlagt om 7% av den totala årsomsättningen. Och det var bara på ett halvår, på årsabasis hade det varit 14%. Så visst är det värt att kolla!!

Essa
2009-06-11, 15:12
Hur upptäckte du felmätningen av vattnet?

totiki
2009-06-11, 17:40
Vattenräkningen var högre än normalt. Så jag gick och kollade vattenmätaren, då låg vattenräkningen nästan 10 kubikmeter före faktisk förbrukning.

Essa
2009-06-11, 17:43
Men hur får man reda på faktisk förbrukning om inte mätaren stämmer? Har ni flera mätare.

totiki
2009-06-11, 17:51
Nej, det var så enkelt att vattenverket inte läst av utan körde med uppskattad förbrukning. De hade inte läst av på flera år. Och aldrig begärt att någon i huset skulle ringa in mätarställningen heller. De var nöjda med att få in förskottspengarna. Gör de likadant med alla hushåll i StorStockholm blir det en hel del pengar de kan förränta. Somliga kanske aldrig kommer på det?

Essa
2009-06-11, 18:01
Då förstår jag, tack för svar.

totiki
2009-06-15, 11:50
Är det någon här som använder sig av förvaltningsbolag, som vet vilken form av kontroll de använder sig av för att veta att förbrukningen överenstämmer med faktiskt uttag?
Eller betalar de bara slentrianmässigt inkommande räkningar?

Vet ni ifall dessa förvaltningsbolag verkligen gör upphandlingar vid omsättningen av elavtal, lån och försäkringar?
I händelse av att detta ej sker, hur mycket dyrare blir då inte förvaltningsavtalet för er? Jag menar, den merkostnaden ni får betala p g a. detta måste ni lägga ovanpå förvaltningskostnaden.

I avtalen med förvaltningsbolagen finns det då inskrivet att upphandling skall ske för er räkning? På samma vis som Stat & kommun nu har regler för upphandling inom dessa?

Om ej. Varför inte?
Att Stat & kommun gör så visar på att det är gängse gällande norm och kan inte vara minsta problem att kunna förhandla fram eller begära i ert offertförfarande när ni skall binda om era förvaltningsavtal.