handdator

Visa fullständig version : Köpa del av grannens lägenhet i brf


Solen
2009-06-10, 18:24
Min granne vill sälja en del av sin stora lägenhet till mig, och bo kvar i den del som inte säljs.
Hur går man tillväga?
Har förstått att detta kan utlösa reavinstskatter.

För mer information om andelstal i bostadsrättsförening, se bl a;
Andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) - Faktabanken

Andelstal, andel, betalningsgrundande andel, laglig grund (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11537)

För lätt att omfördela årsavgifterna - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14662)

Kringgående av 3/4-majoritet för ändring av årsavgiftsberäkning (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15679)

Samma andelstal men olika avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13009) - Koppling mellan andelstal och avgift i en brf

Insats eller andelstal som fördelningsgrund för avgifterna i en brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8610) - Faktabanken

Skillnad mellan andelstal för insater och andelstal för beräkning av avgifter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=17720)

Beräkna andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13649)

Beräkna andelstal och årsavgift för nybyggda lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15697)

Utökad boendeyta - högre månadskostnad (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=11454)

Dubbla andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14857) - Andelstal ska anges vid försäljning av en bostadsrätt och att detta kan innebära att två andelstal måste anges

Avgiftsskillnader i brf, mer än grava. Andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1475)

Ökat taxeringsvärde koppling till andelstal i brf? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14490)

Kostnader för bredband fördelat enligt andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15916)

Avgift för altan på vind i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=9905) - Principer för att beräkna andelstal

Frågor kring råvindsupplåtelse (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=15877) - Exempel på hur andelstal räknas ut

Utvidgning av föreningens verksamhet i brf - Innebär en vindsförsäljning även ändrade andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14271)

Avskrivningar av brf-fastighetens värde (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=14031) - Vindsutrymme och höjning av andelstal för att täcka ökade kostnader

Andelstal vid ombyggnad av källare (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=204)
Bygga om källare till en del av lägenheten, hur ska andelstal beräknas? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13368)

Tillbyggnad och höjd avgift i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=1213) - Vad styr andelstal? Höjning av andelstal måste kunna motiveras utifrån lag/stadgar

Arrendeavtal för bakgård till bostadsrättsförening och andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=12255)

Sänka avgift / ändra andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=16395)

Avgiftssänkning i brf - Felaktiga beslut? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=4597) - Årsavgift kopplad till ekonomisk plan... men vilken?

Fördelning av kapitaltillskott baserat på andelstal? (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=69)

Höjning av enskild medlems avgift - andelstal i brf (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8788) - Frågor om andelstal i brf

Nya andelstal i brf. Olika andelstal för lika lägenheter (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8786) - Frågor om andelstal i bostadsrättsförening

MikHo
2009-06-10, 21:27
Hur skulle detta gå till rent praktiskt? Ligger era lägenheter bredvid varandra? Skulle ni i så fall slå ut väggar och ha er? Detta skulle i så fall vara en "väsentlig förändring".

totiki
2009-06-10, 21:35
Reavinstskatten kanske är ett mindre problem. Det går heller inte att svara på ifall man inte känner till inköpspris och vilket pris som försäljningen nu handlar om.

Ett större problem blir väl att räkna om alla andelstal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=13010) och dra det igenom minst en årsstämma (extra). För detta är en väsentlig förändring.
Det finns många faktorer som spelar in bl a. hur stor är föreningen.

Ge så mycket info du kan i din profil om din förening till att börja med.

Solen
2009-06-10, 22:17
Det räcker med att ta upp en dörröppning. Väsenlig förändring av bostadsrätt är det absolut.

På något sätt skulle våra två befintliga bostadsrätter upplösas, reavinst?, för att sedan bli två nya enheter med andra, så klart, andelstal.

totiki
2009-06-11, 08:56
Upplösas behöver de ej, men väl förändras. Den väsentliga förändringen är inte byggjobbet i sig. Ifall det inte handlar om bärande väggar, utan föreningens struktur, andelstalen.
Kanske behöver upplåtelseavtalen (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602) skrivas om?

Gusten
2009-06-11, 12:14
Har för mig att jag läst någonstans att man brukar upplåta bostadsrätt på nytt till de två berörda lägenheterna, så nya upplåtelseavtal (http://hotpot.se/php/vb/showthread.php?t=8602) behövs antagligen. Det räcker dock att omfördela andelstalen mellan de två berörda lägenheterna. Andelstalen för bostadsrättsföreningens övriga bostadsrätter kan behållas oförändrade.